CENG371 File Organization And Managementİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CENG371
Ders İsmi: File Organization And Management
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. BEKİR TEVFİK AKGÜN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere, dosya yapılarının tasarımı ve kullanım kavramlarının uygulamalı olarak vermek, ikincil bellek yapısı, dosya verilerinin işlenmesi ile ilgili temel bilgiler, ikincil bellek çerçevesi içinde kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği,dosya yapılarına giriş,dosya yapılarının tasarımı ve belirlenmesi, temel dosya kavramları , temel dosya işlemleri ,veri tanımı ve tipleri,ilişkili veriler ve ilişkisiz veriler, kayıt tanımı, dosya içinde depolanması ,erişim metodları,veri depolama ortamlarının fiziksel yapı ve karakteristikleri. ikinci bellek yapısı ve dosya verilerinin işlenmesi,dosyalar (avantaj ve dezavantajları), dosya yapıları ve çeşitleri: birinci dosya organizasyon dosya yapıları ve çeşitleri: dağıtım metodları, dosyalardaki indeks yapıları ve tipleri,hafıza işlemleri, veri yapıları ile ilişkiler, cebir ile ilişkiler, matematik lojik ile ilişkiler, sıralı ve doğrudan dosya organizasyonu, dosya sıralama metodları performans için dosya organizasyonu, kayıtlara hızlı erişim, indeksleme,indekslenmiş dizisel dosya erişimi. hashing , ağaç yapılı dosya organizasyonu,ağaç endeks yapıları ve bu yapıların korunması, statik ve genişleyebilen dosyalar için hesaba dayalı adresleme teknikleri, statik ve genişleyebilen dosyalar için hesaba dayalı adresleme teknikleri, dosya çevrimi ve çok bağlantılı liste yapıları oluşturma ve geliştirm veri tabanı yönetim sistemlerine girişi kapsar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Programlama dili kavramları hakkında yeterli bilgi; çeşitli dosya yapılarını ve bunlara karşılık gelen algoritmaları anlamak ve uygulamak için teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dosya yapılarına giriş,dosya yapılarının tasarımı ve belirlenmesi, temel dosya kavramları , temel dosya işlemleri . ilgili bölümün okunması
2) Veri tanımı ve tipleri, ilişkili veriler ve ilişkisiz veriler,kayıt tanımı ve dosya içinde depolanması. İlgili bölümün okunması
3) Erişim Metodları,Veri depolama ortamlarının fiziksel yapı ve karakteristikleri. İlgili bölümün okunması
4) İkincil bellek yapısı ve dosya verilerinin işlenmesi. İlgili bölümün okunması
5) Dosyalar (avantaj ve dezavantajları), dosya yapıları ve çeşitleri: birinci dosya organizasyonu. ilgili bölümün okunması
6) Dosya yapıları ve çeşitleri: dağıtım metodları,dosyalardaki indeks yapıları ve tipleri. İlgili bölümün okunması
7) Hafıza islemleri, veri Yapıları ile ilişkiler, cebir ile ilişkiler, yüksek matematik ve matematik lojik ile ilişkiler. İlgili bölümün okunması
8) Vize Sınavı Yok
9) Sıralı ve doğrudan dosya organizasyonu, dosya sıralama metodları. İlgili bölümün okunması
10) Kayıtlara hızlı erişim, indeksleme,indekslenmiş dizisel dosya erişimi, hashing. İlgili bölümün okunması
11) Ağaç yapılı dosya organizasyonu İlgili bölümün okunması
12) Ağaç endeks yapıları ve bu yapıların korunması, statik ve genişleyebilen dosyalar için hesaba dayalı adresleme teknikleri. İlgili bölümün okunması
13) Statik ve genişleyebilen dosyalar için hesaba dayalı adresleme teknikleri. İlgili bölümün okunması
14) Dosya çevrimi ve çok bağlantılı liste yapıları oluşturma ve geliştirme. İlgili bölümün okunması
15) Final Sınav Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Zoellick, B. & Riccardi, G. Addison , File Structures, Folk, M.J., Wesley, 1998.
Diğer Kaynaklar: Tharp, A.L., . File Organization and Processing, John Wiley & Sons, 1988.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Okuma
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 50 50
Ara Sınavlar 1 50 50
Final 1 60 60
Toplam İş Yükü 202