CENG478 Medical Informaticsİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CENG478
Ders İsmi: Medical Informatics
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. PINAR YILDIRIM
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. PINAR YILDIRIM
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Tıp bilişimi dersinin amacı, öğrencileri tıp alanındaki bilgi sistemleri hakkında eğitmektir. Ders şu konuları içermektedir: Tıp alanındaki veriler, elektronik tıbbi kayıtlar, standartlar, sağlık ve hastane bilgi sistemleri, teletıp, sağlık bilgi kaynakları, biyomedikal veri madenciliği, karar destek sistemleri.
Dersin İçeriği: Bir makine olarak insan vücudu, fizyolojik sistemler, tanı tekniklerinin en son durumu ve bunlarla ilgili ölçme düzenleri, hasta bakımı ve tedavisinde yeni teknolojiler. Tıpta bilgisayarlar: klinik veri, sağlıkla ilgili veritabanları, elektronik hasta verileri, tele-tıp, tele-sağlık. Tıbbi bilişimde ahlaki değerler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Tıp alanındaki bilişim kavramlarını açıklar.
2) Hastane bilgi sistemlerini ve sağlık bilgi kaynaklarını tanır ve kullanır.
3) Tıp alanında bilişim çözümleri üretir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tıbbi Bilişim Giriş ve genel bakış. Tanımı ve amacı. Tıbbi Bilişimin konusu ve uygulamaları. Bilgisayar uygulamalarının sistemleştirilmesi. Bilgi ve iletişim. Temel bilgisayar kavramları. Kitabın 1.bölümünü okuma. Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine Edward H. Shortliffe, James J. Cimino @2014| Springer-Verlag London|4th Edition ISBN: 978-0-13-604259-4
2) Hastalardan elde edilen veriler Farklı veri türleri Kitabın 2. bölümünü okuma Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine Edward H. Shortliffe, James J. Cimino @2014| Springer-Verlag London|4th Edition ISBN: 978-0-13-604259-4
3) Elektronik sağlık kayıtlarına giriş. Elektronik sağlık kayıtlarının türleri. Kağıt tabanlı kayıtların dezavantajları. Elektronik sağlık kayıtlarının avantajları ve dezavantajları. Kitabın 12.bölümünü okuma Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine Edward H. Shortliffe, James J. Cimino @2014| Springer-Verlag London|4th Edition ISBN: 978-0-13-604259-4
4) Kodlama ve sınıflandırma Kodlar Sınıflandırma sistemleri örnekleri Kitabın 7.bölümünü okuma Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine Edward H. Shortliffe, James J. Cimino @2014| Springer-Verlag London|4th Edition ISBN: 978-0-13-604259-4
5) Birinci basamak sağlık bilgi sistemleri. Klinik bilgi sistemleri. Kitabın 13-14.bölümlerini okuma. Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine Edward H. Shortliffe, James J. Cimino @2014| Springer-Verlag London|4th Edition ISBN: 978-0-13-604259-4
6) Klinik destek sistemleri. Hemşirelik bilgi sistemleri. Kitabın 13-15.bölümlerini okuma Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine Edward H. Shortliffe, James J. Cimino @2014| Springer-Verlag London|4th Edition ISBN: 978-0-13-604259-4
7) Hastane bilgi sistemlerine giriş. HIS Tarihi. HIS'in planlanması, modellenmesi ve geliştirilmesi. HIS'in mimarileri. Kitabın 13-15.bölümlerini okuma Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine Edward H. Shortliffe, James J. Cimino @2014| Springer-Verlag London|4th Edition ISBN: 978-0-13-604259-4
8) Teletıp nedir? Teletıp Tarihi Teletıp kullanımı Teknoloji türleri Programlar ve uygulamalar Kitabın 18.bölümünü okuma Araştırma ve projeye çalışma Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine Edward H. Shortliffe, James J. Cimino @2014| Springer-Verlag London|4th Edition ISBN: 978-0-13-604259-4
9) Arasınav1 Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine Edward H. Shortliffe, James J. Cimino @2014| Springer-Verlag London|4th Edition ISBN: 978-0-13-604259-4
10) Karar destek sistemlerine giriş. Karar destek sistemleri türleri. Uygulamaları. Kitabın 22.bölümünü okuma Araştırma ve projeye çalışma Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine Edward H. Shortliffe, James J. Cimino @2014| Springer-Verlag London|4th Edition ISBN: 978-0-13-604259-4
11) Biyomedikal veri madenciliği Araştırma ve projeye çalışma Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine Edward H. Shortliffe, James J. Cimino @2014| Springer-Verlag London|4th Edition ISBN: 978-0-13-604259-4
12) Ödev sunumları Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine Edward H. Shortliffe, James J. Cimino @2014| Springer-Verlag London|4th Edition ISBN: 978-0-13-604259-4
13) Proje sunumları Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine Edward H. Shortliffe, James J. Cimino @2014| Springer-Verlag London|4th Edition ISBN: 978-0-13-604259-4
14) Genel bakış Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine Edward H. Shortliffe, James J. Cimino @2014| Springer-Verlag London|4th Edition ISBN: 978-0-13-604259-4
15) Final sınavı Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine Edward H. Shortliffe, James J. Cimino @2014| Springer-Verlag London|4th Edition ISBN: 978-0-13-604259-4

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine
Edward H. Shortliffe, James J. Cimino
@2014| Springer-Verlag London|4th Edition
ISBN: 978-0-13-604259-4
Diğer Kaynaklar: Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine
Edward H. Shortliffe, James J. Cimino
@2014| Springer-Verlag London|4th Edition
ISBN: 978-0-13-604259-4

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ödev
Proje Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 40 40
Ödevler 1 30 30
Ara Sınavlar 1 40 40
Final 1 45 45
Toplam İş Yükü 197