CE425 Special Concretesİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CE425
Ders İsmi: Special Concretes
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi AHSANOLLAH BEGLARIGALE
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi AHSANOLLAH BEGLARIGALE
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilere özel beton/çimento esaslı kompozitler hakkında bilgi sağlamak.

Öğrencilere farklı özel betonların/çimento esaslı kompozitlerin üretim teknolojisini aktarmak.
Dersin İçeriği: GİRİŞ-İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON

LİF TAKVİYELİ BETONLAR

PÜSKÜRTME BETON

AĞIR BETON

SU ALTINDA BETON DÖKÜMÜ

YÜKSEK PERFORMANSLI BETON

UHPC, RPC, SIFCON / ÇİMENTO EASASLI KOMPOZİTLER

POLİMER KATKILI BETON

SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON

VAKUMLU BETON

ALKALİLER İLE AKTİVE EDİLMİŞ MALZEMELER

KENDİ KENDİNE İYİLEŞEN ÇİMENTO ESASLI MALZEMELER

3D YAZDIRILABİLİR ÇİMENTO ESASLI MALZEMELER

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Öğrenciler ileri beton teknolojinin temel prensiplerini tanımlayabileceklerdir.
2) Öğrenciler farklı özel betonların/çimento esaslı kompozitlerin tasarımını ve üretim teknolojisini kavrayacaklardır.
3) Öğrenciler farklı özel betonların/çimento esaslı kompozitlerin reolojik özelliklerini, mikroyapılarını ve mekanik özelliklerini tanımlayabileceklerdir. Böylece hangi özel beton/çimento esaslı kompozit türünü hangi uygulamaya daha uygun olacağının kararını verebileceklerdir.
4) Öğrenciler özel betonların/çimento esaslı kompozitlerin farklı yükler altındaki davranışlarını inceleyebileceklerdir.
5) Öğrenciler bir özel beton/çimento esaslı kompozit ile ilgili etkin bir literatür araştırması yapabileceklerdir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel sunum becerilerini geliştireceklerdir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) GİRİŞ-İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ 1 Sunum
2) GİRİŞ-İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ 2 Sunum
3) GİRİŞ-İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ 3 Sunum
4) KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON Sunum
5) LİF TAKVİYELİ BETONLAR 1 Sunum
6) LİF TAKVİYELİ BETONLAR 2 Sunum
7) ALKALİLER İLE AKTİVE EDİLMİŞ BETON Sunum
7) PÜSKÜRTME BETON Sunum
8) AĞIR BETON Sunum
9) YÜKSEK PERFORMANSLI BETON Sunum
9) SU ALTINDA BETON DÖKÜMÜ Sunum
10) UHPC, RPC, SIFCON / ÇİMENTO ESASLI KOMPOZİTLER Sunum
11) UHPC, RPC, SIFCON / ÇİMENTO ESASLI KOMPOZİTLER Sunum
12) POLİMER KATKILI BETON Sunum
13) SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON Sunum
14) VAKUMLU BETON Sunum

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Povindar Kumar Mehta and Paulo J.M. Monteiro: Concrete: Microstructure, Properties and Materials. Third Edition, McGraw-Hill Professional.
Diğer Kaynaklar: Bülent baradan, Selçuk Türkel, Halit yazıcı, Hayri Ün, Hüseyin Yiğiter, Burak Felekoğlu, Kamile Tosun Felekoğlu, Serdar Aydın, Mert Yücel Yardımcı, Ali Topal, Ali Uğur Öztürk: Beton, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Laboratuvar
Ödev
Rapor Yazma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Sunum
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 2 2 4
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 9 108
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 156