YMD327 Film Çalışmalarıİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD327
Ders İsmi: Film Çalışmaları
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi SERRA ORKAN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. ALTUĞ SAMİ İÇİLENSU
Dr.Öğr.Üyesi SERRA ORKAN
Dr.Öğr.Üyesi SEMRA GEÇKİN ONAT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin sonunda öğrenci sinemanın bir sanat formu olarak yapısını, bir anlatı ve iletişim aracı olarak mekanizmalarını ve bir endüstri olarak işleyişini bilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Sinemanın başlangıcından günümüze dünya sinemasının gelişimi, sinematografın icadı, Lumiere Kardeşler’in ilk sinematograf gösterimi, Georges Mélies ve sinemaya kurgu dilinin girmesi, Griffith sinemaları ve sinema dilinin gelişimi, Hollywood sisteminin kuruluşu, Weimar Dönemi Alman Ekspresyonist Sineması, Sovyet Sineması, Fransız İzlenimciliği ve Şiirsel Gerçekçilik, Dadaizm ve Sürrealizm.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Sinema tarihi hakkında genel bir bilgiye sahip olmak ve sinema tarihindeki önemli akımlar ve dönemler hakkında bilgi edinmek.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Sinema tarihi hakkında temel temalar ve tartışmalara hakim olmak ve tarihsel ve sanatsal açıdan önemli film ve yönetmenler hakkında tartışmalar yapabilmek.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Günümüz filmlerini analiz ederken sinema tarihi hakkında bilgilerini kullanabilecek hale gelmek.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Sinema tarihindeki dönem ve akımları, temel tartışmaları temel öneme sahip film ve yönetmenler üzerinden ele alarak günümüz sinemasını sinema tarihi açısından analiz edebilme yetisi kazanmak.
Öğrenme Yetkinliği
1) Filmlerdeki Amerikan Rüyası kavramını tartışabilmek ve filmleri daha eleştirel izleyebilmek, İzlenen filmleri teknik ve içerik bakımından analiz edebilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Sosyopolitik, teknolojik, ekonomik ve kültürel koşulların sinemanın estetiğini verilen tarihsel aralıkta nasıl etkilediğini açıklayabilmek ve bilinçli değerlendirme yapabilmek.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sinemanın Doğuşu, Sinemayı Hazırlayan İcatlar; - Camera- obscura ve Fotoğraf filminin keşfi - Edison ve Kinetoskop İlgili kitap: Cook, pp. 1-50 (Ch. 1&2)
2) Sinemanın uluslararası alanda popülerleşmesi. İzlenecek filmler: Lumieres Kardeşlerin Belgeselleri ve E. S. Porter ın Büyük Tren Soygunu İlgili kitap: Cook, pp. 1-50 (Ch. 1&2)
3) D.W. Griffith ve anlatı formunun gelişimi. İzlenecek film: Bir Ulusun Doğuşu İlgili kitap: Cook, pp. 51-86 and 169-204
4) Sovyet sessiz filmleri ve montaj teorisi. İzlenecek film: Potemkin Zırhlısı İlgili kitap: Cook, pp.113-168.
5) Weimar Dönemi Alman Sineması ve 1930'larda Avrupa. İzlenecek film: Doktor Caligari'nin Muayenehanesi İlgili kitap: Cook, pp. 87-112 and 289-326
6) Amerikan Stüdyo sistemi ve Hollywood türleri. İzlenecek film: Arka Pencere İlgili kitap: Cook, pp. 231-284 and 406-424
7) Fransız Şiirsel Gerçekçiliği ve II. Dünya Savaşı öncesi Avrupa Sineması. İzlenecek film: Atalante İlgili kitap: Cook, pp. 431-478
8) İtalyan yeni gerçekçiliği. Movie: Ladri di biciclette Book: Cook, pp.355-367
9) Fransız yeni dalga akımı. İzlenecek film: Serseri aşıklar İlgili kitap: Cook, pp. 431-478
10) İngiliz Özgür Sineması-İngiltere'de Yeni Sinema. İzlenecek film: Saturday Night Sunday Morning İlgili kitap: Cook, pp. 481-492
11) Avrupa Rönesansı - Yeni Alman Sineması. İzlenecek film: Berlin Üzerinde Gökyüzü İlgili kitap: Cook, pp. 582-595
12) Yeni Hollywood 1965- 1995 İzlenecek film: Some Like it Hot ve Bonnie ve Clyde İlgili kitap: Cook, pp.845-871
13) 3. Dünya Sineması . İzlenecek film: Kurz ve Schmerzlos İlgili kitap: Cook, pp.795-827
14) Uzak Doğu Sineması. Kaplan ve Ejderha

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Thompson, Kristin and David Bordwell. Film History an Introduction, McGraw-Hill, 2002.
Diğer Kaynaklar: Cook, David A. A History of Narrative Film. 4th Ed. New York and London: W.W. Norton and Company, 2004.

Cook, Pam. The Cinema Book, 3. Ed. London: BFI Publishing, 2008.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Rapor Yazma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Sunum
Raporlama
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Kurul-Committee 42 % 0
Ara Sınavlar 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Toplam İş Yükü 45