ÇEV521 Türkiye'de Yayıncılık ve Editörlük Tarihi Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Çeviribilim (YL) (Tezli)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Çeviribilim (YL) (Tezli)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ÇEV521
Ders İsmi: Türkiye'de Yayıncılık ve Editörlük Tarihi I
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 10
Öğretim Dili:
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. CEMAL DEMİRCİOĞLU
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. NADİR ENGİN UZUN
Prof. Dr. CEMAL DEMİRCİOĞLU
Öğr.Gör. GÖKSENİN ABDAL
Dr. BİLİNMİYOR BEKLER
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders, Türkiye'de yayıncılık sektörünü meydana getiren tüm unsurlara odaklanır, yayın evlerinden matbaalara, satış noktalarına, tanıtım ve tasarıma kadar. Ders, öğrencinin çevirmen ya da çeviri editörü olarak çalışacağı sektörün işleyişini ayrıntılarıyla ve bir bütün olarak kavramasını amaçlar. Derste, sektörün geçmişteki ve günümüzdeki uygulamaları, örneklerle ve yerinde ziyaretlerle ele alınır.
Dersin İçeriği:

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Öğrenci, yayıncılık sektörünün temel unsurları ve sektörün tarihsel gelişimini bilir.
2) Öğrenci, sektörün günümüzdeki uygulamalarını bir bütün olarak değerlendirebilecek kuramsal bilgiye sahiptir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1-4. hafta: Yayıncılık sektörü ve çeviri editörlüğüyle ilişkili kuramsal yaklaşımlar
2) 5-10. Türkiye'de yayıncılık sektörü ve temel unsurları
3) 11-13. Yayıncı ziyaretleri ve yerinde eğitim
4) 14. hafta: Ara sınav ve proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Wilson, Andrew.2009.Translators on Translating: Inside the Invisible Art (Jj Douglas Library), Canadian Centre for Studies in Publishing Press.

Grossman, Edith.2011.Why Translation Matters, Yale University Press.
Diğer Kaynaklar: Wilson, Andrew.2009.Translators on Translating: Inside the Invisible Art (Jj Douglas Library), Canadian Centre for Studies in Publishing Press.

Grossman, Edith.2011.Why Translation Matters, Yale University Press.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

Program Kazanımları
1) Mezunlar, çeviribilim alanının kuramsal-yöntemsel yaklaşımlarıyla çeviri olgularını analiz edebilir, yorumlayabilir ve üstbakışla değerlendirebilir, elde edilen verileri bağımsız bir bilimsel eserde sunabilir ve ilgili kaynakları kullanabilir.
2) Mezunlar, çeviribilim alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütebilir.
3) Mezunlar, dil çiftleri arasındaki çeviri uygulamalarında, programın sunduğu uzmanlık alan bilgilerini bütünleştirir, yorumlar ve kullanır.
4) Mezunlar, dil çiftleri arasında, iş yaşamında uzmanlık alanlarına ilişkin çeviri becerisini geliştirir, ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretebilir ve bunları uygulayabilir.
5) Mezunlar, programın sunduğu uzmanlık alanlarının gerektirdiği düzeylerde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
6) Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, iş yaşamındaki koşullara yönelik uygulama becerilerine sahiptir; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
7) Mezunlar, disiplin içi ve disiplinler arası proje tabanlı bireysel/kolektif çalışma yapabilir.
8) Mezunlar, çeviribilim alanında edindiği uzmanlık bilgilerini toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanabilir.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mezunlar, çeviribilim alanının kuramsal-yöntemsel yaklaşımlarıyla çeviri olgularını analiz edebilir, yorumlayabilir ve üstbakışla değerlendirebilir, elde edilen verileri bağımsız bir bilimsel eserde sunabilir ve ilgili kaynakları kullanabilir. 5
2) Mezunlar, çeviribilim alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütebilir. 5
3) Mezunlar, dil çiftleri arasındaki çeviri uygulamalarında, programın sunduğu uzmanlık alan bilgilerini bütünleştirir, yorumlar ve kullanır. 4
4) Mezunlar, dil çiftleri arasında, iş yaşamında uzmanlık alanlarına ilişkin çeviri becerisini geliştirir, ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretebilir ve bunları uygulayabilir. 4
5) Mezunlar, programın sunduğu uzmanlık alanlarının gerektirdiği düzeylerde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 5
6) Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, iş yaşamındaki koşullara yönelik uygulama becerilerine sahiptir; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir. 5
7) Mezunlar, disiplin içi ve disiplinler arası proje tabanlı bireysel/kolektif çalışma yapabilir. 5
8) Mezunlar, çeviribilim alanında edindiği uzmanlık bilgilerini toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanabilir. 5

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Proje Hazırlama
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Bireysel Proje
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 1 % 20
Ödev 1 % 20
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 80
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 20
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 4 20 80
Uygulama 1 20 20
Arazi Çalışması 1 20 20
Sunum / Seminer 5 20 100
Proje 1 20 20
Ara Sınavlar 1 20 20
Rapor Teslimi 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 300