İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Çeviribilim (YL) (Tezli)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Çeviribilim (YL) (Tezli)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Kabul Koşulları

Program için yeterli bir İngilizce bilgisi gerekir. Ancak İngilizcenin yanı sıra program, Almanca, Rusça, Fransızca, Çince gibi B ve C dillerinde yeterli olan adaylara da açıktır. Aday B dili için aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip değilse yabancı dil yeterliği Üniversitemiz Yabancı Dil Biriminin yapacağı yeterlik sınavı ile belirlenir. Aday bu sınavdan en az 70 puan almalıdır. Yabancı dil Yeterlik belgelerinin geçerlik süresi 2 yıldır. C dili için ise, ilgili dilde düzenlenmiş devlet sınavları belgelerinin (İspanyolca için DELE gibi) ve puanlarının geçerliği üniversitemizin kurullarınca değerlendirilir. Gerektiğinde, başvuran adaylar için C dillerinde yeterlik sınavları da kurumumuzca yapılacaktır.

Başvuru için aranan minimum ALES dereceleri şunlardır: Eşit Ağırlık 55 ve Sözel 55. ALES puanı olmayanlar programımıza bu sınava sonradan girmek şartıyla şartlı öğrenci olarak başvurabilirler.