İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Çeviribilim (YL) (Tezli)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Çeviribilim (YL) (Tezli)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Amacı

Çeviribilim programı, akademik çalışmalar yapmayı hedefleyen araştırmacılara yönelik bir programdır. Programın amacı, Türkiye’nin pek çok üniversitesinde açılmış ve açılmakta olan mütercim-tercümanlık bölümlerinin ihtiyacı olan bilimsel donanımlı öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmaktır. Kuram, tarih, eleştiri ve uygulama alanındaki çeşitli dersler, katılımcıların kendi araştırma konularına çeviribilim perspektifiyle yaklaşmalarını sağlayacak bir çerçeve sunmaktadır.