ODTR165 Turkish Grammar for Foreigners Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ODTR165
Ders İsmi: Turkish Grammar for Foreigners I
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 4 4 10
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. SEDA DONAT
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. BEYZA GÜMÜŞ BUYURUCU
Öğr.Gör. ABDURRAHMAN ALBAY
Öğr.Gör. SEDA DONAT
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni standartlarına uygun olarak, Türkçe için 4 dil yetisini (Okuma, Yazma, Konuşma, Dinleme) geliştirmek üzere hazırlanan seçmeli ders grubunun, bir kolunu oluşturmaktadır. Turkish for Foreigners seçmeli ders grubu, öğrencilerin her dil seviyesinde öğrendikleri dilsel içeriği, dört beceride kullanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Turkish Grammar for Foreigners I dersi, Türkçe Gramer bilgisi ile tüm becerileri desteklemeye yönelik kazanımları içerir.
Dersin İçeriği: Kaynak kitap vasıtasıyla Türkçe gramer bilgisi kazanmaya yönelik alıştırmalar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Alfabe ve basit kelimelerin telaffuzunu bilir.
2) "Hal Ekleri, Sayılar, Şimdiki Zaman, Var/Yok, mı?/değil, Emir Kipi, Şahıs ve İşaret Zamirleri" kalıplarını bilir.
3) "Belirli Geçmiş Zaman, Zaman Zarfları" kalıplarını bilir.
4) "İyelik Ekleri, Gelecek Zaman" kalıplarını bilir.
5) "İsim Tamlamaları" kalıplarını bilir.
6) "-ki/-DAki, -(I)ncI" kalıplarını bilir.
7) "-a göre, bence, -den daha+sıfat (Karşılaştırma), en+sıfat (Üstünlük), -den beri/-Dır" kalıplarını bilir.
8) Genel Gramer kurallarıyla ilgili testlerde başarılı olur.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Alfabe ve Harflerin Telaffuzu Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti
2) Hal Ekleri, Sayılar, Şimdiki Zaman, Var/Yok, mı?/değil, Emir Kipi, Şahıs ve İşaret Zamirleri Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti
3) Belirli Geçmiş Zaman, Zaman Zarfları Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti
4) İyelik Ekleri, Gelecek Zaman Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti
5) İsim Tamlamaları Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti
6) -ki/-DAki, -(I)ncI Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti
7) -a göre, bence, -den daha+sıfat (Karşılaştırma), en+sıfat (Üstünlük), -den beri/-Dır Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti
8) Genel Tekrar Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti
Diğer Kaynaklar: Çalışma Kitabı ve çeşitli alıştırma setleri

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 6 84
Uygulama 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Ödevler 7 6 42
Küçük Sınavlar 1 6 6
Ara Sınavlar 1 6 6
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü 312