EÜT314 Yat Tasarımıİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: EÜT314
Ders İsmi: Yat Tasarımı
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. UĞUR DENİZ SÖKMEN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilerin;
A. Gezi Teknelerinin tarihsel, toplumsal ve ekonomik süreçlere bağlı olarak gelişimini bilir ve tasarım stillerini tanır.
B. Gezi Teknelerinin teknik yapısı, mekan kurgusu, tasarım ana ilkeleri ve ilişkileri konusunda temel kavramları öğrenir.
C. Yat tasarım ve üretim sürecinde tasarımcının yeri yetkisi ve sorumluluklarını bilir.
D. Teklif projesi aşamasında üretime katılma koşullarını raporlayabilir.
E. Basit düzeyde projelendirilmiş tasarımlar üzerinde hakimiyetin koşullarını öğrenir
Dersin İçeriği: Gezi tekneleri (Yat) tasarım / üretim süreci ve endüstri ürünleri tasarımcısının bu süreçteki yeri örneklerle aktarılır. Gezi teknelerinin tarihsel gelişimi, tasarım kuralları, üretim aşamaları ve tasarımcının bu süreçteki rolü aktarılır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Gezi Teknelerinin tarihsel, toplumsal ve ekonomik süreçlere bağlı olarak gelişimini bilir ve tasarım stillerini tanır
2) Gezi Teknelerinin teknik yapısı, mekan kurgusu, tasarım ana ilkeleri ve ilişkileri konusunda temel kavramları öğrenir.
3) Basit düzeyde projelendirilmiş tasarımlar üzerinde hakimiyetin koşullarını öğrenir
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Teklif projesi aşamasında üretime katılma koşullarını raporlayabilir.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Yat tasarım ve üretim sürecinde tasarımcının yeri yetkisi ve sorumluluklarını bilir.
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genel ders içeriği tanımı Ön hazırlık yok- öğretim elemanı ders notu
2) İlk örnekler ve teknelerin gelişimi Ön hazırlık yok- öğretim elemanı ders notu
3) Teknolojik ve toplumsal etkenlere bağlı olarak gezi teknelerinin gelişimi Ön hazırlık yok- öğretim elemanı ders notu
4) Tipler ve sınıflandırmalar Ön hazırlık yok- Öğretim elemanı ders notları
5) Amaçlarına göre özelleşmiş tasarımlar Ön hazırlık yok- Öğretim elemanı ders notları
6) Tekne yapısı ve terimler Ön hazırlık yok- Öğretim elemanı ders notları
7) Ara sınav Öğretim elemanı ders notları
8) Üretim teknikleri Ön hazırlık yok- Öğretim elemanı ders notları
9) Projelendirme aşamaları Ön hazırlık yok- Öğretim elemanı ders notları
10) Mekân kurgusu ve ilişkileri Ön hazırlık yok- Öğretim elemanı ders notları
11) Bahar Tatili Bahar tatili
12) Yat Mobilyaları Ön hazırlık yok- Öğretim elemanı ders notları
13) Mekanik alan ve sistemler Ön hazırlık yok- Öğretim elemanı ders notları
14) Donanım ve Aksesuarlar Ön hazırlık yok- Öğretim elemanı ders notları
15) Tasarım ve üretimde iş programı yönetimi Ön hazırlık yok- Öğretim elemanı ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Öğretim üyesi ders notları

Faculty lecture notes
Diğer Kaynaklar: • Dersin yürütücüsüne ait özel tasarım ve uygulama çalışmaları ve yayımlanmış yazılar.
• Yat Tasarımı Genel İlkeleri – Lars Larsson/Rolf Eliasson
• Wooden Power Boats – Benjamin Mendlowitz/Maynard Bray
• Boat Design – Paolo Tumminelli
• Çeşitli diğer yayınlar, periyodik yayınlar, internet yayınları.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

5

3

4

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Akran Değerlendirmesi
Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Soru cevap/ Tartışma
Sosyal Faaliyet
Teknik gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Sunum
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 3 45
Uygulama 3 10 30
Sınıf Dışı Ders Çalışması 5 5 25
Sunum / Seminer 1 10 10
Ara Sınavlar 1 5 5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 125