ENG320 Agile Product Developmentİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ENG320
Ders İsmi: Agile Product Development
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Evet
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MEHMET TEVFİK ÇOBANOĞLU
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilerin akademik dürüstlük kurallarına uymaları beklenir. Her türlü akademik sahtekârlık ciddi bir akademik ihlaldir ve disiplin cezasıyla sonuçlanacaktır. Akademik dürüstlüğün ihlalleri arasında kopya çekmek, intihal yapmak, bilgi veya alıntı uydurmak, başkaları tarafından sahtekârlık eylemlerini kolaylaştırmak, sınavlara izinsiz sahip olmak dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. , başka bir kişinin çalışmasını veya daha önce kullanılmış çalışmasını eğitmene haber vermeden göndermek veya diğer öğrencilerin akademik çalışmalarını tahrif etmek.
Dersin İçeriği: Giriş – Ürün Geliştirme
Ürün Geliştirme Yaşam Döngüsü, Yalın ve Çevik Tarih
Çevik Ürün Yönetimi, Manifesto
Proje Sunumları – Takım Sprint İncelemesi 1
Çevik Çerçeveler – Kanban vs Scrum, KATA-Workshop
Scrum Ritüelleri, Sorumluluklar, Planlama, Günlük, İnceleme, Retro.
Sprint Planlama, Çevik Metrikler, Tahmin, Öykü Noktası ve Fibonacci Serileri
Takım Oluşturma ve Duygusal Zeka (EQ)
Scrum at Large - Retrospektif – “X-Chain” Tekniği
Çevik Liderlik

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Öğrencilerden akademik dürüstlük kurallarına uymaları beklenir. Her türlü akademik sahtekârlık ciddi bir akademik ihlaldir ve disiplin cezasıyla sonuçlanacaktır. Akademik dürüstlüğün ihlalleri arasında kopya çekmek, intihal yapmak, bilgi veya alıntı uydurmak, başkaları tarafından sahtekârlık eylemlerini kolaylaştırmak, sınavlara izinsiz sahip olmak dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. , başka bir kişinin çalışmasını veya daha önce kullanılmış çalışmasını eğitmene haber vermeden göndermek veya diğer öğrencilerin akademik çalışmalarını tahrif etmek.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş ve tasarım düşüncesi  Beyin fırtınası için araçlar  Müşteri ihtiyaç analizi ve faktör analizi Ulrich, K. and Eppinger, S.; Product Design and Development; McGraw Hill; ISBN: 978-0-07-802906-6; ; Chapter 3, Chapter 5, Chapter 7, Chapter 8, Chapter 9
2) Ürün yaşam Döngüsü; Yenilik yayılımı; Uçurumu geçmek  Yıkıcı yenilik; Yenilikçinin ikilemi Christensen, C.M.; The Innovator's Dilemma; Harvard Business Review Press; ISBN: 978-1-63-369178-0
3) Ağ etkileri ve standartları  Ürün özellikleri Ulrich, K. and Eppinger, S.; Product Design and Development; McGraw Hill; ISBN: 978-0-07-802906-6; Chapter 6
4) Ürün mimarisi ve modülerlik  Toplu özelleştirme ve platformlar Ulrich, K. and Eppinger, S.; Product Design and Development; McGraw Hill; ISBN: 978-0-07-802906-6; Chapter 10, Chapter 11
5) Çevik geliştirme: Scrum; kanban; prototipleme Ulrich, K. and Eppinger, S.; Product Design and Development; McGraw Hill; ISBN: 978-0-07-802906-6; Chapter 14, Chapter 19
6) Tahmin ve iş vakası geliştirme  Pazarlama stratejisi ve küme analizi/ayrımcılık analizi  Fiyatlandırma ve konjoint analizi  Pazara giriş planları Ulrich, K. and Eppinger, S.; Product Design and Development; McGraw Hill; ISBN: 978-0-07-802906-6; Chapter 18
7) NPD'deki güncel konular: Açık inovasyon; Kullanıcı yeniliği; Kitle kaynak kullanımı; Ücretsiz yenilik  Sürekli yenilik ve yenilik kültürü oluşturma Merchant, B.; The Secret Origin Story of the iPhone; The Verge, 13 June 2017  May, M. E.; The Rules Of Successful Skunk Works Projects; Fast Company, 9 October 2012
8) Ev ödevi sunumu Ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Agile Project Management: Creating Innovative Products 2nd Edition
by Jim Highsmith (Author)
Diğer Kaynaklar: Agile Project Management: Creating Innovative Products 2nd Edition
by Jim Highsmith (Author)

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev
Soru cevap/ Tartışma
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Sunum
Tez Sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 5 % 20
Ödev 2 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 20 1 20
Sunum / Seminer 2 1 2
Ödevler 3 1 3
Küçük Sınavlar 6 1 6
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 33