GSTE235 Entrepreneurship Practices in Gastronomyİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GSTE235
Ders İsmi: Entrepreneurship Practices in Gastronomy
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili:
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. SEBAHAT ELIF TAPAN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersi, bir meslektaşınız olarak seçtiğiniz kariyerin ne kadar zengin ve kapsamlı olduğunu,tecrübelerini aktaracak konuklarımızdan dinlerken sizi merak etmeye teşvik etmek ve yeni kapılar açmanın zenginliğini, keyfini yaşatmak için tasarladık.
Böylece bu upuzun gıda serüveninin önemli halkalarından olacak sizlerin, konuyu derinlemesine olduğu kadar geniş ölçekte algılamanızı sağlayarak ilgi alanlarınızın ve vizyonunuzun büyümesini istiyoruz.
Dersin İçeriği: Gastronomi ile İlgili Alternatif Kariyerler
Tohum
Satın Alma - Dağıtım
Pişirme Ekipmanları & Teknikleri
Marka Olmak
Şef Olmak
Çiftçilik - Ziraat Mühendisliği
TV Programcılığı
Tıp & Beslenme - Diyetisyenler & Şefler İşbirliği
Yemek Kitabı Yazarlığı, Menü Planlaması - Sofra-Tabak Uyumu & Sunum
Şarapçılık
Gastronomi Festivalleri
Yiyecek-İçecek Uyumu & Gastronomi Turizmi
Gastrominin Türkiye Ekonomisinde Önemi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) • Şef / Tv Canlı Yayın Şefi - Sinem Çapraz
2) • Macrocenter - Tülye Sekendiz & Ayşegül Talu Özkanca
3) • Yemek Kitabı Yazarlığı, Menü Planlaması - Sofra-Tabak Uyumu & Sunum
4) • Yemek Kitabı Yazarlığı, Menü Planlaması - Sofra-Tabak Uyumu & Sunum
5) • Gastrominin Türkiye Ekonomisinde Önemi

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders İçeriğinin Tartışılması ve ödev Konularının Belirlenmesi Veri Yok
2) TV Programcılığı Şef / Tv Canlı Yayın Şefi - Sinem Çapraz Veri yok
3) Tohum Tohum Bankası - Narköy / Nardane Kuşçu Veri yok
4) Satın Alma - Dağıtım Macrocenter - Tülye Sekendiz & Ayşegül Talu Özkanca Veri yok
5) Pişirme Ekipmanları & Teknikleri Gurvita - Bahar Şamhili Tanju Veri yok
6) • Marka Olmak Veri yok
7) • Şef Olmak Veri yok
8) • Vize Sınavı Veri yok
9) • Çiftçilik - Ziraat Mühendisliği Veri yok
10) • Yemek Kitabı Yazarlığı, Menü Planlaması - Sofra-Tabak Uyumu & Sunum Veri yok
11) • Gastronomi Festivalleri Veri yok
12) • Yiyecek-İçecek Uyumu & Gastronomi Turizmi Veri yok
13) • Yemek Kitabı Yazarlığı, Menü Planlaması - Sofra-Tabak Uyumu & Sunum Veri yok
14) • Gastrominin Türkiye Ekonomisinde Önemi Veri yok
15) • Şarapçılık Veri Yok
16) Final Sınavı Veri yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Veri yok.
Diğer Kaynaklar: Veri yok.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ödev
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Gözlem
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 32
Küçük Sınavlar 1 1
Ara Sınavlar 1 1
Final 1 1
Toplam İş Yükü 35