GSF327 Kültür Mirasları Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GSF327
Ders İsmi: Kültür Mirasları I
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi HAFİZE SÜHENDAN KUMCU
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Anadoludaki ve Yakın çevremizdeki Kültür Mirası olarak tanımladığımız somut ve soyut değerlerimizi tanımak, korumak, değerini bilmek,ve toplumu eğitme yöntemlerini öğretmektir.Anadolunu önemini kavrayarak, doğal güzelliklerimize, doğal kaynaklarımıza ve eski uygarlıkların izlerini sürebilme bilinciyle, günümüze uyarlama yetisine de sahip olacaklardır.
Dersin İçeriği: Kültür Mirası nedir, kültür mirasları nelerdir, tarihsel süreç içinde topraklarımız üzerindeki kültürel alanları tanıma ve sahiplenme, soyut kültürel miraslarımız, Unesco nun koruduğu Kültürel miras listesi, Citta slow ve Slow food kavramlarının anlamı ve getirileri.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) .
2) Anadoludaki ve Yakın çevremizdeki Kültür Mirası olarak tanımladığımız somut ve soyut değerlerimizi tanımak, korumak, değerini bilmek,ve toplumu eğitme yöntemlerini öğrenme.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Ders Programı • Ders içeriklerinin konuşulup tartışılması • Bu derste öğrenmek istedikleri, beklentileri • Anadolu hakkında kronolojik geçmişin sorgulanması • Anadoludaki önemli ve iz bırakan kültürler.
2) • Sur içi İstanbul ve Bizans Kültürünün tanıtılması. • Bizans eserlerinin İstanbula kattığı değer ve Turizm açısından önemi. • İstanbul’un Osmanlı başkenti olduğu dönem. • Osmanlı eserleri ve kültürel değeri • İstanbul’un Cumhuriyet Dönemi ve eserleri
3) • Öğrencilerden gelen bilgilerin toparlanması. • Konya ili Cumra ilçesi “Çatal Höyük” ören yerinin tanıtılması • Göbeklitepe ören yerinin incelenmesi Kültürel önemi. • Anadolunun tarih öncesi kültürel geçmişinin incelenmesi • Bu döneme ait toprak kapkacak obje incelenmesi
4) • Topkapı Sarayı,Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı.Benzerlikler farklılıklar ve müzecilik içindeki yeri. • Arkeoloji Müzeleri .İstanbul arkeoloji Müzesi,Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi,Gaziantep arkeoloji Müzesi Tanıtılması
5) Mevlana, Yunus Emre, Fatih Sultan Mehmet, Orhan Pamuk kimdir
6) • Safranbolu Bir Unesco şehridir? Nedenleri incelenecek. • İstanbul bir Unesco kentidir İncelenecek. • Safranbolu üzerinde inceleme yapılacak. • Diğer unesco kentlerimiz nelerdir? Anlatılacak. • Yedek listde kabul görmek için bekleye yerlerimiz konuşulacak
7) Unesco başvuru şartları, Unesconun yararları ve önemi, Şehre getirdiği katma değer, 2014 de yeni unescoya katılan Bergama şehri üzerine konuşulacak.
8) Keşkek ve diğer tatlarımız işlenecek.
9) Citta slow tarihçesi, Citta Slowa kimler başvurabilir? Nüfusu 30.000 den az olan citta slowa girebilen küçük yerleşimler nerelerdir? Seferihisar örneğinden yola çıkarak diğer yerler üzerinde de konuşulacak. Ordu Perşembe ilçesinin Bu kuruluşa üye olduktan sonraki durumu ve kattığı değer konuşulacak.
10) • Proje sunumları • İyi projelerin üzerinde konuşulması.
11) • Slow food ve citta slow ortak paydası. • slow food örnekleri • günümüz fast foodları • organik tarım, anadolunun tohumlarına sahip çıkabilmenin önemi. • Anadoludaki buğday, mısır, domates gibi tohumların korunması.Tohum bankacılığı ve önemi işlenecek
12) • I. Derece koruma ne demektir? • Diğer korumaya alınan eserler nelerdir? • Kültür ve Tabiatı koruma Kurulları nasıl seçilir? Bölgelere göre koruma Kurulları nasıl oluşur? • Sorumlulukları nelerdir? • Kudep nedir? • Ören yerleri ile ilgili sorunlarımız nelerdir?
13) • Çatal Höyük kazısı • Efes Kazısı • Alacahöyük kazısı • Kazıların sorunları. • Ören yerlerinin konser salonu olarak kullanılması ve sakıncaları.
14) Final sınavı öncesi ders tekrarı
15) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: yok
Diğer Kaynaklar: yok

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

1

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Kanaat Notu 1 % 10
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 32
Ara Sınavlar 16 32
Final 16 48
Toplam İş Yükü 112