GST356 Yemek ve Mitolojiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GST356
Ders İsmi: Yemek ve Mitoloji
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. FULYA HEKİMOĞLU ÇELİK
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı Sümer, Babil, Mısır, Yakındoğu, Yunan, Roma, Viking, Hint, Çin ve diğer coğrafyalara ait mitolojilerde yiyecek ve içecek öğelerine dair yer alan efsane ve inanışların ele alınmasıdır. Ekmek, şarap, bira, kan, zeytin, nar, bal, nektar, elma, süt, dut, mantar, domuz, kurban, pirinç gibi yiyecek içecek öğelerine ait mitler, sözlü ve yazılı yazın ve sanat kollarındaki tasvirleri aracılığıyla işlenir.
Dersin İçeriği: Ders izlencesinin açıklanması
Mitos, epos ve logos
Nektar ve ambrosianın Yunan, Roma ve Hint mitolojilerinde tuttuğu yerin aktarılması
Truva Savaşlarında önemli yer tutan Achilleus’un annesi tarafından Styks Nehri’ne batırılarak ölümsüzleştirilmesi
Prometheus’un ateşi çalması ve insanlığa hediye etmesi
Aristaios’un zeytincilik, bağcılık ve hayvancılık konusunda uzmanlığı
Şit’in cehennem melekleri ile konuşması ve Hz.Adem’in affedilmesi isteği
Herakles’in topuzu
Vize Sınavı
Leto, Zeus, Hera, Artemis ve Apollon’un efsanesi ve zeytin ağacının bu efsanedeki önemli yeri
Satirler, Bakkhalar, Dionysos şenlikleri, Silenos, Priapus hakkında ayrıntılı bilgi
Dionysos’un Hindistan seferi, denizcileri yunus balığına çevirmesi, Altın Postun hikayesi,
Athena’nın Gorgo canavarının kanını akıtması ve Asklepion’a vermesi.
Pomona ve Vertumnus’un ilahi aşkı

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Mythos, epos ve logos kavramlarını açıklamak • Mitoloji ile din kavramları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları açıklamak ve karşılşatırmak • Mitolojinin kaynağı Heredot, Platon, Homeros, Hesiodos, Euripides gibi tanrı ve tanrı soylarını anlatan kişiler hakkında genel bilgi vermek • Heseidos’un theogoniası: tanrıların doğuşu, tanrı soylarının ve kuşaklarının birbirlerini izleyip gelişmeleri hakkında bilgi vermek • “Kan” öğesi kapsamında Gaia, Uranos, Kronos, Titanlar, Erinysler, Zeus’un doğuşunu konu alan theogonianın anlatılması
2) • Tanrıların ölümsüzlük içeceği Nektar ve Ambrosia hakkında bilgi verilmesi • Hint mitolojisindeki amrita ve Süt Okyanusunun Çalkalanması ile ortaya çıkması • Hindu mitolojisinde Ravana, Sita ve Rama’nın yer aldığı ve nektarın- amrita- (Elixir of Life) ortaya çıkış hikayesinin anlatılması • Indra’nın Cennetindeki Beş Ağaç Ve Ambrosia Ağacı (Parijaat Tree)’nin anlatılması • Zeus, Ganymedes ve Hebe üçlüsünün nektar ve ambrosia ile ilişkisinin aktarılması
3) • Achilleus, Thetis, Ambrosia ve Ateş’in yer aldığı efsanenin öğrencilere aktarılması • Demeter, Metaneira, Nektar ve Ambrosia efsanesinde Demeter’in nektar ve ambrosia ile bir çocuğu beslemesi • Cupid (Eros) ile Psykhe’nin Hikayesinde geçen Nektar ve Ambrosianın öğrencilere aktarılması • Olympos tanrıları ve nektarın tanrılar için öneminin vurgulanması
4) • Prometheus’un ateşi tanrılardan çalmasının aktarılması • Epimetheus ve Pandora’nın kutusu hakkında bilgi verilmesi • Deukalion tufanı hakkında ayrıntı bilgi verilmesi • Balın mitolojideki öneminden bahsedilmesi • Demokritos’un bal dolu kabı kokladığı efsanenin anlatılması
5) • Ovid’de bahsedilen Baküs’ün balı bulma hikayesinin anlatılması • Balın bulunması ve Antikçağ’da Mead’in oluşumu hakkındaki efsanenin anlatılması • Bal tanrısı Aristaios hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi • Orpheus ve Eurdike’nin hikayesindeki balın öneminin vurgulanması
6) • Zeytin ve zeytinyağının hakkında kısa bilgi (tarihçesi, yaşadığı coğrafya,vb.) verilmesi • Hz.Adem’in oğlu Şit ve zeytin ağacı efsanesinin anlatılması • İsis’in zeytinciliği öğreten Tanrı olarak Mısır mitolojisindeki yerinin aktarılması • Athena ve Poseidon arasındaki yarışma ve zeytinin Atina şehri için öneminin aktarılması • Athena ve Arakhne arasındaki yarışmanın anlatılması • Herakles’in zeytin ağacından yapıldığı söylenen topuzu hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi
7) • Şarap ve şarap tanrısı Dionysos (Baküs) hakkında ayrıntılı bilgiler verilmesi • Dionysos’un adının anlamı, doğumu ve hayat hikayesinin aktarılması • Dionysos’un sembolleri, kutsal bitki ve hayvanlarının aktarılması • Dionysos ve Silenos’un birlikteliğinin aktarılması • Dionysos’un oğlu Priapus’un efsanesinin anlatilmasıDionysos'un Zaferleri, Ölüler Ülkesine İnişi ve Olympos Tanrılarının Arasına Katılması
8) • Elma ve mitolojideki yeri hakkında genel bilgi verilmesi • İlk günah- yasak elma hikayesinin anlatılması • Pomona ve Vertumnus’un içinde elmanın yer aldığı efsanesinin anlatılması • Elma ve Herakles’in 11. işinin aktarılması • Elma ve Atalante’nin hikayesinin anlatılması
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Öğrencilere dersin içeriğinin ve ders gereklerinin anlatılması • Derste anlatılacak efsanelerin özgürlüğü, özerkliği, başıboşluğ hakkında ön bilgi verilmesi, efsanelerin gerçekle ilişkisinin (mitosların gerçeğinin) nerede aranması gerektiği konusunda tartışılması • Mitolojinin canlılığını nasıl koruduğunu, renkli ve büyüleyici atmosferini günümüze kadar nasıl taşıdığına dair yorumlamaların yapılması Veri yok
2) • Mythos, epos ve logos kavramlarını açıklamak • Mitoloji ile din kavramları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları açıklamak ve karşılşatırmak • Mitolojinin kaynağı Heredot, Platon, Homeros, Hesiodos, Euripides gibi tanrı ve tanrı soylarını anlatan kişiler hakkında genel bilgi vermek • Heseidos’un theogoniası: tanrıların doğuşu, tanrı soylarının ve kuşaklarının birbirlerini izleyip gelişmeleri hakkında bilgi vermek • “Kan” öğesi kapsamında Gaia, Uranos, Kronos, Titanlar, Erinysler, Zeus’un doğuşunu konu alan theogonianın anlatılması Heseidos’un theogoniası ile ilgili internet araştırması
3) • Tanrıların ölümsüzlük içeceği Nektar ve Ambrosia hakkında bilgi verilmesi • Hint mitolojisindeki amrita ve Süt Okyanusunun Çalkalanması ile ortaya çıkması • Hindu mitolojisinde Ravana, Sita ve Rama’nın yer aldığı ve nektarın- amrita- (Elixir of Life) ortaya çıkış hikayesinin anlatılması • Indra’nın Cennetindeki Beş Ağaç Ve Ambrosia Ağacı (Parijaat Tree)’nin anlatılması • Zeus, Ganymedes ve Hebe üçlüsünün nektar ve ambrosia ile ilişkisinin aktarılması yok
4) • Achilleus, Thetis, Ambrosia ve Ateş’in yer aldığı efsanenin öğrencilere aktarılması • Demeter, Metaneira, Nektar ve Ambrosia efsanesinde Demeter’in nektar ve ambrosia ile bir çocuğu beslemesi • Cupid (Eros) ile Psykhe’nin Hikayesinde geçen Nektar ve Ambrosianın öğrencilere aktarılması • Olympos tanrıları ve nektarın tanrılar için öneminin vurgulanması yok
5) • Prometheus’un ateşi tanrılardan çalmasının aktarılması • Epimetheus ve Pandora’nın kutusu hakkında bilgi verilmesi • Deukalion tufanı hakkında ayrıntı bilgi verilmesi • Balın mitolojideki öneminden bahsedilmesi • Demokritos’un bal dolu kabı kokladığı efsanenin anlatılması yok
6) • Ovid’de bahsedilen Baküs’ün balı bulma hikayesinin anlatılması • Balın bulunması ve Antikçağ’da Mead’in oluşumu hakkındaki efsanenin anlatılması • Bal tanrısı Aristaios hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi • Orpheus ve Eurdike’nin hikayesindeki balın öneminin vurgulanması yok
7) • Zeytin ve zeytinyağının hakkında kısa bilgi (tarihçesi, yaşadığı coğrafya,vb.) verilmesi • Hz.Adem’in oğlu Şit ve zeytin ağacı efsanesinin anlatılması • İsis’in zeytinciliği öğreten Tanrı olarak Mısır mitolojisindeki yerinin aktarılması • Athena ve Poseidon arasındaki yarışma ve zeytinin Atina şehri için öneminin aktarılması • Athena ve Arakhne arasındaki yarışmanın anlatılması • Herakles’in zeytin ağacından yapıldığı söylenen topuzu hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi yok
8) • Ara sınav ile 7 haftalık süreçte işlenen konuların yetkinliklerinin test edilmesi. • Vize sınavı sorularını çözümler ve eksikliklerini raporlar. yok
9) • Ovid’in Metaporhoses eseri ve zeytin ağacının ortaya çıkışının anlatılması • Homeros’un zeytin gölgesinde oturup onunla arasında geçen diyaloğunun anlatılması • Leto’nun Artemis ve Apollon’u doğrurma efsanesinde zeytin ağacının rolünün aktarılması • Nuh tufanı ve zeytin ağacının öneminin vurgulanması • Apollon ve Daphne’nin hikayesinin anlatılması yok
10) • Şarap ve şarap tanrısı Dionysos (Baküs) hakkında ayrıntılı bilgiler verilmesi • Dionysos’un adının anlamı, doğumu ve hayat hikayesinin aktarılması • Dionysos’un sembolleri, kutsal bitki ve hayvanlarının aktarılması • Dionysos ve Silenos’un birlikteliğinin aktarılması • Dionysos’un oğlu Priapus’un efsanesinin anlatilması yok
11) • Dionysos'un Zaferleri, Ölüler Ülkesine İnişi ve Olympos Tanrılarının Arasına Katılması • Altın Post’un hikayesinin anlatılması • Medeia ve İason’un hikayesinin anlatılması • Theseus’un hikayesinin anlatılması • Ariadne’nin Hikayesinin anlatılması yok
12) • Dionysos kültü, mainadlar ve Dionisia şenlikleri hakkında bilgi verilmesi • Dionysos, Silenos, Kral Midas arasında geçen efsanenin anlatılması • Nuh Tufanı ve şarabın öneminin aktarılması • Kral Cemşid ve şarabın keşfedilmesi efsanesinin anlatılması • Asklepios ve sarımsak hakkındaki efsanenin anlatılması yok
13) • Elma ve mitolojideki yeri hakkında genel bilgi verilmesi • İlk günah- yasak elma hikayesinin anlatılması • Pomona ve Vertumnus’un içinde elmanın yer aldığı efsanesinin anlatılması • Elma ve Herakles’in 11. işinin aktarılması • Elma ve Atalante’nin hikayesinin anlatılması Efsane anlatımı Tartışma ve yorum Mitlere dair sanat eserleri (heykel, resim, gravür, vb.) aracılığıyla konunun somutlaştırılması
14) genel tekrar yok
15) genel tekrar yok
16) Final Sınavı yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat, Remzi Kitabevi, 2007, 22. Basım
Nectar and Ambrosia, An Encyclopedia of Food in World Mythology, Tamra Andrews, ABC-CLIO
Diğer Kaynaklar: Mitoloji Sözlüğü, Azra Erhat, Remzi Kitabevi, 2007, 22. Basım
Nectar and Ambrosia, An Encyclopedia of Food in World Mythology, Tamra Andrews, ABC-CLIO

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Okuma
Ödev
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Ara Sınavlar 2 1
Final 1 3
Toplam İş Yükü 52