ME460 HVACİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ME460
Ders İsmi: HVAC
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ALPER TEZCAN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. MEHMET TURGAY PAMUK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Havalandırma, Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme dersinin amacı; Havalandırma sistemleri, nemli hava özellikleri ve iklimlendirme işlemleri, konfor ve sağlık-kapalı çevre kalitesi, bina yapılarında ısı iletimi, alan ısıtma yükü, güneş radyasyonu, soğutma yükü, enerji hesaplamaları ve bina simülasyonu, akış, pompalar ve boru dizaynı, hava difüzyonu, fanlar ve bina hava dağıtımı, doğrudan temasla ısı ve kütle transferi, genişletilmiş yüzeyli ısı değiştiriciler, soğutma.
Dersin İçeriği: YGY Müfredatını Belirleyin
Termodinamiğin Temellerini Belirlemek, Akışkan Akışının Temelleri, Isı Transferinin Esasları
Yük Tahmininin Esaslarını Belirle, Termal Direnişi Tanır, Malzemelerin Termal Özelliklerini Tanır, Hava Yükü Bileşenleri
Isıtma Yükü Hesaplamasını Belirleme, Isı Kaybılarını Duvarlar, Çatılar ve Cam Alanı Üzerinden Tanınabilir
Gradın Altındaki Duvarlardan Isı Kaybını, Gradın Altındaki Taban'dan Isı Kaybını Belirleyin, U Değeri
Döşeme Levhasındaki Isı Kaybını Belirleme, Havalandırma ve Sızma Isı Kaybı'nı Tanıma
Bir Katta Isıtma Yükünü, Bir Evdeki Isıtma Yükünü, Pompa Basıncını Belirleyin
Psikometri, Soğutma, İdeal Gaz Yaklaşımı, Nem, Psikometrik Tabloları Tanır
Soğutma Yükü Hesaplamalarına Giriş, Transfer Fonksiyonu Yöntemi, Isı Kazancı
Soğutma Yükü Hesaplama Prosedürünü, Belirtilen Malzemelerden Soğutma Yükünü Tanıyın
Soğutma Yükü Faktörü, Özgül Yük Faktörü
Kanal Tasarımının Girişini, Sistem Kayıplarını Tanıyın
Kanal Sistemi Tasarımı, Kanal Tasarımı Prosedürlerini Belirleyin

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Termik çevrim, sıcaklık, sıcaklık, basınç ve latent ve makul ısılar gibi HVAC endüstrisinde kullanılan temel terim ve kavramları tanıyabilecektir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Parametreleri bir psikometrik grafik üzerinde belirleyin ve toplam ısı değişikliklerini hesaplayın
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Pompa tiplerini belirleme ve tipik uygulamaları tanımlama
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) YGY Müfredatını Belirleyin
2) Termodinamiğin Temellerini Belirlemek, Akışkan Akışının Temelleri, Isı Transferinin Esasları
3) Yük Tahmininin Esaslarını Belirle, Termal Direnişi Tanır, Malzemelerin Termal Özelliklerini Tanır, Hava Yükü Bileşenleri
4) Isıtma Yükü Hesaplamasını Belirleme, Isı Kaybılarını Duvarlar, Çatılar ve Cam Alanı Üzerinden Tanınabilir
5) Gradın Altındaki Duvarlardan Isı Kaybını, Gradın Altındaki Taban'dan Isı Kaybını Belirleyin, U Değeri
6) Döşeme Levhasındaki Isı Kaybını Belirleme, Havalandırma ve Sızma Isı Kaybı'nı Tanıma
7) Identify the Heating Load in a Floor, Heating Load in an Apartment, Pump Pressure
8) Psikometri, Soğutma, İdeal Gaz Yaklaşımı, Nem, Psikometrik Tabloları Tanır
9) Ara sınav
10) Soğutma Yükü Hesaplama Prosedürünü, Belirtilen Malzemelerden Soğutma Yükünü Tanıyın
11) Soğutma Yükü Hesaplama Prosedürünü, Belirtilen Malzemelerden Soğutma Yükünü Tanıyın
12) Soğutma Yükü Faktörü, Özgül Yük Faktörü
13) Kanal Tasarımının Girişini, Sistem Kayıplarını Tanıyın
14) Kanal Sistemi Tasarımı, Kanal Tasarımı Prosedürlerini Belirleyin
15) Final sınavı ile öğrencileri değerlendirmek

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ali Vedavarz, Sunil Kumar, Muhammed Iqbal Hussain, Handbook of Heating, Ventilation and Air Conditioning for Design and Implementation, Industrial Place Inc. New York, 2007
Diğer Kaynaklar: S. Don Swenson, HVAC - Heating, Ventilating, and Air Conditioning, Third Edition, Amer Technical Pub; 3rd edition (May 2003)
TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI, Thermal insulation requirements for buildings, 2009

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 4
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 4
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 3
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 2
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 1
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 1
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 3
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 3
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. 4

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Ödev
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Soru cevap/ Tartışma
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 9 % 0
Ödev 7 % 15
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Proje 1 10 10
Ödevler 7 2 14
Ara Sınavlar 1 8 8
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 140