PSI332 Uygulamalı Gelişim Psikolojisiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSI332
Ders İsmi: Uygulamalı Gelişim Psikolojisi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 6
Öğretim Dili:
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP HALE AKSUNA
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Gelişim Psikolojisi alanında yer alan ve yaşam boyu gelişim kapsamında öne çıkan konuların ve kavramların ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Yaşam boyu gelişim anlayışı çerçevesinde gelişim psikolojisinde güncel konuların incelenmesi.
Gelişim psikolojisinin temel kavram ve konularını tanımlamak.
Gelişim evrelerini örnekler üzerinde tanımlayabilmek.
Gelişim psikolojisinin temel dinamiklerini kavramak ve yorumlayabilme

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, bu alanla ve uygulamalarıyla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilir.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, ebeveyn-çocuk ilişkileri, anne ve babanın ilişkileri ve bunların çocuğun sosyal gelişimi üzerindeki etkilerle ilgili temel ve genel bilgi sahibi olur.
2) Bu dersin sonunda öğrenciler, çeşitli dinleyici gruplarına çocukların ve ergenlerin sosyal ve ahlak gelişimi ile ilgili konularda açıklamalar yapabilir, çözüm önerileri sunabilir
Öğrenme Yetkinliği
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, çocuk ve ergen gelişimini psikolojik ve sosyal yönleriyle anlama ve değerlendirme yaklaşımı sergiler
2) Bu dersin sonunda öğrenciler, bu konuda disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Anne-baba tutum ve davranışları Gerekli okumaları tamamlama
2) Anne-baba tutum ve davranışları - Devam Gerekli okumaları tamamlama
3) Ebeveyn-ergen ilişkileri Gerekli okumaları yapma
4) Ebeveyn-ergen ilişkileri Gerekli okumaları yapma
5) Ebeveyn-ergen ilişkileri - Devam Gerekli okumaları yapma
6) ARA SINAV I Sınava hazırlanma
7) Ebeveyn-ergen ilişkilerine ilişkin makalelerin sunumu Sunuma hazırlanma
8) Ebeveyn-ergen ilişkilerine ilişkin makalelerin sunumu Sunuma hazırlanma
9) Ebeveyn-ergen ilişkilerine ilişkin makalelerin sunumu Sunuma hazırlanma
10) Akran ilişkileri Gerekli okumaları tamamlama
11) Akran ilişkilerine ilişkin makalelerin sunumu Sunuma hazırlanma
12) Anne-baba arasındaki ilişkiler Gerekli materyalleri okuma
13) Ahlak gelişimi ile çocuklarda olumlu sosyal davranışlar ve saldırganlık Gerekli materyalleri okuma
14) İlgili makalelerin sunumu Sunuma hazırlanma
15) YARIYIL SONU SINAVI Sınava hazırlanma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Yaşam boyu gelişim anlayışı çerçevesinde gelişim psikolojisinde güncel konuların incelenmesi.
Diğer Kaynaklar: Santrock, J.W. (2011). Yaşam Boyu Gelişim, Gelişim Psikolojisi (13. Basımdan Çeviri). (Çev. Ed. Galip Yüksel). Ankara: Nobel Yayın.

Aydın, B. (2013). Çocuk ve Ergen Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

2

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Uygulama 15 15
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 45
Sunum / Seminer 15 35
Ödevler 15 30
Ara Sınavlar 1 3
Final 1 3
Toplam İş Yükü 176