PSI402 Adli Psikoloji -IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSI402
Ders İsmi: Adli Psikoloji -II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: TR-EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. AYŞEN YENİCİ
Dersi Veren(ler): Dr. BİLİNMİYOR BEKLER
Öğr.Gör. AYŞEN YENİCİ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, psikolojinin uygulama alanlarından biri olan adli psikolojinin uğraştığı konuların tanıtımı, konuya ilişkin pratik sorunların ele alınması ve bu alanda yapılan uygulamaların getirdiği kazanımların değerlendirilmesidir.
Dersin İçeriği: Bu dersin amacı, psikolojinin uygulama alanlarından biri olan adli psikolojinin uğraştığı konuların tanıtımı, konuya ilişkin pratik sorunların ele alınması ve bu alanda yapılan uygulamaların getirdiği kazanımların değerlendirilmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Adli psikoloji ile ilgili yargı karar verme, suçlu tedavi programları, mağdur vd kriminolojik kavramları edinmiştir.
2) Adli psikoloji konusunda edindiği bilgileri profesyonel olarak ilgili kurum ve kuruluşlarda uygulayabilir.
3) Psikolojinin uygulama alanlarından biri olan adli psikolojinin uğraştığı konuları örnekler ile açıklar
4) Öğrenciler adli psikoloji ile ilgili testleri uygulayıp, puanlayıp değerlendirebilir
5) Öğrenciler adli psikoloji ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilir
6) Öğrenciler çeşitli dinleyici gruplarına adli psikoloji ile ilgili konularda açıklamalar yapabilir, konuya ilişkin pratik sorunları tartışır, çözüm önerileri sunabilir
7) Öğrenciler disiplin-içi ve disiplinler-arası uzmanlar ile birlikte ortak çalışmalar ve uygulamalar yapabilir
8) Bu alanda yapılan uygulamaların getirdiği kazanımlara sahiptir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Adli psikolojiye giriş Adli psikolojinin tanımı Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
2) Psikoloji ve yasa Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
3) Suç işleme ve suçların etiyolojisi Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
4) Suçun niteliği, suçlunun özellikleri Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
5) Suça ilişkin psikoloji kuramları, suç kuramları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
6) Kişilik bozuklukları ve suç, suç işlemeye meyilli kişilikler Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
7) Suçlu psikolojisi ve yöntemleri Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
8) Suçun engellenmesindeki stratejiler Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
9) Uyuşturucu, suç ve şiddet Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
10) Ceza davalarındaki insanların psikolojisine dair kavramlar Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
11) Adli psikolojide psikolojik değerlendirme Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
12) Psikolojinin suçluları değerlendirmede katkısı Psikolojinin suçlulara, aileye ve topluma yardımcı olma yöntemleri Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
13) Hukuk ve psikoloji arasındaki etkileşim ile ilgili problemler Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
14) Genel Değerlendirme Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
15) 14 hafta boyunca derste işlenen bütün konular Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
Diğer Kaynaklar: Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Toplam İş Yükü 48