SHT105 Anatomi ve Fizyolojiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Yaşlı BakımıÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Yaşlı Bakımı
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SHT105
Ders İsmi: Anatomi ve Fizyoloji
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi FUAT NİHAT ÖZAYDIN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi MUCİZE SARIHAN
Dr.Öğr.Üyesi HAVVA PALACI
Doç. Dr. EMİNE ATICI
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı insan vücudunun anatomisi ve fizyolojisi hakkında kapsamlı bir çalışma sunmaktır. Konular vücut organizasyonu; homeostazı; sitoloji; histolojisi; ve anatomik, iskelet sistemi, kas, sinir sistemleri ve özel duyular. Tamamladıktan sonra, öğrenciler anatomi ve fizyoloji ilkeleri ve bunların birbirleriyle olan ilişkileri hakkında derinlemesine bir anlayış gösterebilmelidir.
Dersin İçeriği: . vücut sistemlerinin anatomik yapılarını tanıma ve tanımlama
• Vücut sistemlerinin fizyolojik işlevlerini tanıma ve tanımlama
• İnsan vücudunun anatomik ve fizyolojik sistemlerindeki ve bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri tanımak ve tanımlamak.
• Anatomi ve fizyoloji ile ilgili bilgileri etkili bir şekilde iletmek için uygun terminolojinin bir sözlüğünü tanımlamak ve tartışmak.
• Fizyolojik sonuçlarını tahmin etmek için anatomik bilgiyi tanımlar ve tartışır ve anatomik yapıların özelliklerini tahmin etmek için fonksiyon bilgisi kullanır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) vücut sistemlerinin anatomik yapılarını tanımlar.
2) • Vücut sistemlerinin fizyolojik işlevlerini tanıma
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) • Fizyolojik sonuçlarını tahmin etmek için anatomik bilgiyi tanımlar ve anatomik yapıların özelliklerini tahmin etmek için fonksiyon bilgisi kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
1) • Anatomi ve fizyoloji ile ilgili bilgileri etkili bir şekilde iletmek için uygun terminolojinin bir sözlüğünü tanımlayın.
Alana Özgü Yetkinlik
1) İnsan vücudundaki anatomik ve fizyolojik sistemler arasındaki karşılıklı ilişkileri tanımak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) anatomi ve fizyoloji nedir
2) iskelet sistemi anatomisi ve fizyolojisi
3) kas ve eklem anatomi fizyolojisi
4) kardiyovasküler sistem anatomisi ve fizyolojisi
5) kan ve immun sistem anatomisi ve fizyolojisi
6) endokrin sistem anatomi ve fizyolojisi
7) üriner sistem anatomi ve fizyolojisi
8) üreme sistemi anatomi ve fizyolojisi
9) sinir sistemi anatomi ve fizyolojisi
10) solunum sitem anatomisi ve fizyolojisi
11) duyu organları anatomi ve fizyolojisi
12) sindirim sistemi anatomi ve fizyolojisi
13) otonom sinir sistemi anatomi ve fizyolojisi
14) otonom sinir sistemi anatomisi ve fizyolojisi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: İnsan Anatomi ve Fizyolojisine Giriş
Prof Dr Levent Ertuğrul , Akademi Basın ve Yayıncılık, 2012
Diğer Kaynaklar: ANATOMİ VE FİZYOLOJİ - İnsan Biyolojisi
Yazar(lar) Abdurrahman AKTÜMSEK
Baskı Yılı Kasım, 2017

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Bireysel mesleki gelişimi için çalışır, İş sağlığı ve güvenliği konusunu bilir ve uygular, Kişisel koruyucu önlemleri ve çevre güvenliği kurallarını bilir ve uygular
2) Çalışma alanı düzenlemesini bilir ve yaşlı bakım hizmetinin kalite standartlarına uygun olmasını sağlar
3) Hizmet alan bireyin öz bakım bilgi ve becerilerinin kazandırılmasına yardımcı olur, Yüz ve boyun bakımını yapar, El-ayak-tırnak bakımını yapar, Ağız ve diş bakımını yapar, Saç/sakal/istenmeyen tüylerin bakımını yapar
4) Hizmet alan bireyin banyosunu veya yatak içinde iken banyosunu yaptırır, Hizmet alanın giysilerini değiştirmesine, tuvalet ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olur
5) Öz bakım sonrası gerekli işlemleri yapar, Uygulamalar sırasında kullanılan malzemeleri hijyen kurallarına uygun tekrar kullanıma hazırlar. Bakımsırasında ortaya çıkan kişisel atıkları hijyen kurallarına uygun ortamdan uzaklaştırır.
6) Hizmet alanın yatak takımlarını değiştirir ve yatak düzenini sağlar, Hizmet alanın oda düzenini sağlar, Hizmet alanın yaşadığı alanda kaza ve yaralanmaya karşı önlem alır
7) Oral beslenmeyi sağlar ve/veya destekler, Oral beslenme sonrası gerekli işlemleri yapar
8) Hizmet alanın mobilizasyonunu sağlar, Vücut bütünlüğünü ve yatak yarasını takip eder, Yatak yarası oluşumunu engellemek için gerekli önlemleri uygular
9) Sosyal etkinliklere katılımını sağlar, Meşguliyet etkinliklerine katılımı için destek olur, Önerilen fiziksel aktivitelere katılımını sağlar, Önerilen zihinsel aktivitelere katılımını sağlar, Hizmet alanın uyum sürecine destek olur, Hizmet alan bireyin etkili iletişim kurmasını kolaylaştırır
10) Sağlık profesyonelinin olmadığı durumlarda hizmet alan bireyin tedavi sürecinde reçetelenmiş ilaç kullanımını (kırmızı ve yeşil reçete hariç) destekler, Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavi sürecinde sağlık profesyonelini destekler, Hizmet alan bireyi gözlemler

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Bireysel mesleki gelişimi için çalışır, İş sağlığı ve güvenliği konusunu bilir ve uygular, Kişisel koruyucu önlemleri ve çevre güvenliği kurallarını bilir ve uygular 5
2) Çalışma alanı düzenlemesini bilir ve yaşlı bakım hizmetinin kalite standartlarına uygun olmasını sağlar 5
3) Hizmet alan bireyin öz bakım bilgi ve becerilerinin kazandırılmasına yardımcı olur, Yüz ve boyun bakımını yapar, El-ayak-tırnak bakımını yapar, Ağız ve diş bakımını yapar, Saç/sakal/istenmeyen tüylerin bakımını yapar 5
4) Hizmet alan bireyin banyosunu veya yatak içinde iken banyosunu yaptırır, Hizmet alanın giysilerini değiştirmesine, tuvalet ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olur 5
5) Öz bakım sonrası gerekli işlemleri yapar, Uygulamalar sırasında kullanılan malzemeleri hijyen kurallarına uygun tekrar kullanıma hazırlar. Bakımsırasında ortaya çıkan kişisel atıkları hijyen kurallarına uygun ortamdan uzaklaştırır. 5
6) Hizmet alanın yatak takımlarını değiştirir ve yatak düzenini sağlar, Hizmet alanın oda düzenini sağlar, Hizmet alanın yaşadığı alanda kaza ve yaralanmaya karşı önlem alır 5
7) Oral beslenmeyi sağlar ve/veya destekler, Oral beslenme sonrası gerekli işlemleri yapar 5
8) Hizmet alanın mobilizasyonunu sağlar, Vücut bütünlüğünü ve yatak yarasını takip eder, Yatak yarası oluşumunu engellemek için gerekli önlemleri uygular 5
9) Sosyal etkinliklere katılımını sağlar, Meşguliyet etkinliklerine katılımı için destek olur, Önerilen fiziksel aktivitelere katılımını sağlar, Önerilen zihinsel aktivitelere katılımını sağlar, Hizmet alanın uyum sürecine destek olur, Hizmet alan bireyin etkili iletişim kurmasını kolaylaştırır 5
10) Sağlık profesyonelinin olmadığı durumlarda hizmet alan bireyin tedavi sürecinde reçetelenmiş ilaç kullanımını (kırmızı ve yeşil reçete hariç) destekler, Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavi sürecinde sağlık profesyonelini destekler, Hizmet alan bireyi gözlemler 5

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Ödevler 14 3 42
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 114