SKI106 Sağlık Sigortacılığı İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Yaşlı BakımıÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Yaşlı Bakımı
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SKI106
Ders İsmi: Sağlık Sigortacılığı
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. BÜLENT DERSE
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Kamu ve Özel sağlık sigortaları konusunda temel bir bakış açısı kazandırmak ve sağlık yönetiminde finans vesigortanın önemini
anlatmak.
Dersin İçeriği: Bu ders; Sağlık Hizmetleri Sistemi ve Sınırları, Sağlık Örgütlenmesindeki Temel Kriterler,Sağlıkta Temel Finansman Modelleri ve Sağlık
Sigortalarının Yeri ve Önemi,Sağlık Sigorta Kavramları, Türleri ve Sınıflaması,Türkiye’de Özel Sağlık Sigorta Tarihçesi, Teknik ve Pazar
Analizi, Dağıtım Kanalları,Özel ve Genel Sağlık Sigortalarında Temel Mevzuat,Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting
ve Uretim Süreçleri, İlgili Mevzuat,Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve üretim Süreçleri, İlgili Mevzuat
(devam),Sağlık Sigortalarında Tazminat ve Provizyon Süreci, İlgili Mevzuat,Sağlık Sigortalarında Network ve Kontrat Yönetimi, İlgili
Mevzuat (devam),Sağlık Harcamalarında Sürdürülebilirlik, Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri ve Kronik Hastalıkların Finansal
Yönetimi,Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası Süreci ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları,Sağlık Turizmi ve Turizmde Sağlık
Sigortacılığı,Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi,Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi (devam); konularını
içermektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Sağlık sistemi ve alt sistemlerini, finansal makro bakış açısı ile gözden geçirir.
2) Sağlık finansman kaynaklarını ve çeşitliliğin önemini açıklar.
3) Sağlık giderlerini kaynak ve dağılıma göre sınıflar ve sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
4) Sigorta ve sigortacılık kavramlarını açıklar ve sigortanın temel çalışma prensiplerini kavrar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sağlık Hizmetleri Sistemi ve Sınırları, Sağlık Örgütlenmesindeki Temel Kriterler Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
2) Sağlıkta Temel Finansman Modelleri ve Sağlık Sigortalarının Yeri ve Önemi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
3) Sağlık Sigorta Kavramları, Türleri ve Sınıflaması Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
4) Türkiye’de Özel Sağlık Sigorta Tarihçesi, Teknik ve Pazar Analizi, Dağıtım Kanalları Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
5) Özel ve Genel Sağlık Sigortalarında Temel Mevzuat Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
6) Sağlık Sigortalarında Organizasyon Yapısı, Underwriting ve Uretim Süreçleri, İlgili Mevzuat Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
7) Vize sınavları
8) Sağlık Sigortalarında Tazminat ve Provizyon Süreci, İlgili Mevzuat Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
9) Sağlık Sigortalarında Tazminat ve Provizyon Süreci, İlgili Mevzuat Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
10) Sağlık Harcamalarında Sürdürülebilirlik, Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri ve Kronik Hastalıkların Finansal Yönetimi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
11) Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası Süreci ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
12) Sağlık Turizmi ve Turizmde Sağlık Sigortacılığı Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
13) Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
14) Genel Sağlık Verileri ve Stratejik Hedeflerin Analizi Konu ile ilgili örnek vakaların incelenmesi
15) Final sınavları yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Özbolat, M. (2017). Temel Sigortacılık, Seçkin Kitapevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar: Orhaner, E. (2000). Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı, Gazi Kitapevi, Ankara

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Bireysel mesleki gelişimi için çalışır, İş sağlığı ve güvenliği konusunu bilir ve uygular, Kişisel koruyucu önlemleri ve çevre güvenliği kurallarını bilir ve uygular
2) Çalışma alanı düzenlemesini bilir ve yaşlı bakım hizmetinin kalite standartlarına uygun olmasını sağlar
3) Hizmet alan bireyin öz bakım bilgi ve becerilerinin kazandırılmasına yardımcı olur, Yüz ve boyun bakımını yapar, El-ayak-tırnak bakımını yapar, Ağız ve diş bakımını yapar, Saç/sakal/istenmeyen tüylerin bakımını yapar
4) Hizmet alan bireyin banyosunu veya yatak içinde iken banyosunu yaptırır, Hizmet alanın giysilerini değiştirmesine, tuvalet ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olur
5) Öz bakım sonrası gerekli işlemleri yapar, Uygulamalar sırasında kullanılan malzemeleri hijyen kurallarına uygun tekrar kullanıma hazırlar. Bakımsırasında ortaya çıkan kişisel atıkları hijyen kurallarına uygun ortamdan uzaklaştırır.
6) Hizmet alanın yatak takımlarını değiştirir ve yatak düzenini sağlar, Hizmet alanın oda düzenini sağlar, Hizmet alanın yaşadığı alanda kaza ve yaralanmaya karşı önlem alır
7) Oral beslenmeyi sağlar ve/veya destekler, Oral beslenme sonrası gerekli işlemleri yapar
8) Hizmet alanın mobilizasyonunu sağlar, Vücut bütünlüğünü ve yatak yarasını takip eder, Yatak yarası oluşumunu engellemek için gerekli önlemleri uygular
9) Sosyal etkinliklere katılımını sağlar, Meşguliyet etkinliklerine katılımı için destek olur, Önerilen fiziksel aktivitelere katılımını sağlar, Önerilen zihinsel aktivitelere katılımını sağlar, Hizmet alanın uyum sürecine destek olur, Hizmet alan bireyin etkili iletişim kurmasını kolaylaştırır
10) Sağlık profesyonelinin olmadığı durumlarda hizmet alan bireyin tedavi sürecinde reçetelenmiş ilaç kullanımını (kırmızı ve yeşil reçete hariç) destekler, Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavi sürecinde sağlık profesyonelini destekler, Hizmet alan bireyi gözlemler

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Bireysel mesleki gelişimi için çalışır, İş sağlığı ve güvenliği konusunu bilir ve uygular, Kişisel koruyucu önlemleri ve çevre güvenliği kurallarını bilir ve uygular 2
2) Çalışma alanı düzenlemesini bilir ve yaşlı bakım hizmetinin kalite standartlarına uygun olmasını sağlar 2
3) Hizmet alan bireyin öz bakım bilgi ve becerilerinin kazandırılmasına yardımcı olur, Yüz ve boyun bakımını yapar, El-ayak-tırnak bakımını yapar, Ağız ve diş bakımını yapar, Saç/sakal/istenmeyen tüylerin bakımını yapar
4) Hizmet alan bireyin banyosunu veya yatak içinde iken banyosunu yaptırır, Hizmet alanın giysilerini değiştirmesine, tuvalet ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olur
5) Öz bakım sonrası gerekli işlemleri yapar, Uygulamalar sırasında kullanılan malzemeleri hijyen kurallarına uygun tekrar kullanıma hazırlar. Bakımsırasında ortaya çıkan kişisel atıkları hijyen kurallarına uygun ortamdan uzaklaştırır.
6) Hizmet alanın yatak takımlarını değiştirir ve yatak düzenini sağlar, Hizmet alanın oda düzenini sağlar, Hizmet alanın yaşadığı alanda kaza ve yaralanmaya karşı önlem alır
7) Oral beslenmeyi sağlar ve/veya destekler, Oral beslenme sonrası gerekli işlemleri yapar
8) Hizmet alanın mobilizasyonunu sağlar, Vücut bütünlüğünü ve yatak yarasını takip eder, Yatak yarası oluşumunu engellemek için gerekli önlemleri uygular
9) Sosyal etkinliklere katılımını sağlar, Meşguliyet etkinliklerine katılımı için destek olur, Önerilen fiziksel aktivitelere katılımını sağlar, Önerilen zihinsel aktivitelere katılımını sağlar, Hizmet alanın uyum sürecine destek olur, Hizmet alan bireyin etkili iletişim kurmasını kolaylaştırır
10) Sağlık profesyonelinin olmadığı durumlarda hizmet alan bireyin tedavi sürecinde reçetelenmiş ilaç kullanımını (kırmızı ve yeşil reçete hariç) destekler, Akut ve kronik rahatsızlıkların tedavi sürecinde sağlık profesyonelini destekler, Hizmet alan bireyi gözlemler

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 1 30 30
Ara Sınavlar 1 40 40
Final 1 60 60
Toplam İş Yükü 130