STRD102 Türk Dili IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim)
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: STRD102
Ders İsmi: Türk Dili II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi FUAT NİHAT ÖZAYDIN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. GÜVEN KESKİN
Öğr.Gör. BEYZA GÜMÜŞ BUYURUCU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.
Dersin İçeriği: Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Okuma Kazanımları Şiir Öyküleyici (Anlatmaya Bağlı) Edebî Metinler (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye, Roman vb.) Tiyatro Bilgilendirici (Öğretici) Metinler
2) Yazma Kazanımları
3) Sözlü İletişim Kazanımları Konuşma Dinleme
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi.
2) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri.
3) Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri
4) Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri
5) Türkçede sesler ve sınıflandırılması.
6) Türkçede sesler ve sınıflandırılması.
7) Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar.
8) Hece bilgisi.
9) Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması.
10) Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması.
11) Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması.
12) Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması.
13) Dilekçe ve öz geçmiş yazımı.
14) İmlâ ve noktalama.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: ERGİN Muharrem , Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yayınları-İstanbul 2003 , KORKMAZ Z, AKALIN M, ERCİLASUN A,Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, YÖK Ankara 1990, YAVUZ K, YETİŞ K, BİRİNCİ N, Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınları- İstanbul 2003, PAÇACIOĞLU Burhan, Türk Dili Dersleri, Cumhuriyet Üniversitesi Yayını No:18 YÖK Ankara 1987, GÜNEŞ Sezai, Türk Dili ve Anlatım Bilgisi, D.E.Ü. İzmir 1999, İmlâ Kılavuzu Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2000.
Diğer Kaynaklar: Uygulamalı Türk Dili
Üniversite Öğrencileri İçin
yayınevi : Papatya Bilim
Baskı Yılı: 2014

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Alanında edindiği temel düzeyde teorik ve pratik bilgileri yükseköğretim seviyesinin aynı alanında veya aynı düzeyde bir alanda kullanma becerisini kazanma.
3) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
4) Alanındaki edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilir ve cevaplayabilir
5) Alanıyla ilgili verilerin sonuçlarının toplanması, uygulanması ve serbest bırakılması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
6) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
7) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
8) Alanında bağımsız olarak temel düzeyde çalışmalar yapmak.
9) Alandaki uygulamalarda karşılaşılan beklenmedik karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alın

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. 4
2) Alanında edindiği temel düzeyde teorik ve pratik bilgileri yükseköğretim seviyesinin aynı alanında veya aynı düzeyde bir alanda kullanma becerisini kazanma. 4
3) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. 4
4) Alanındaki edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilir ve cevaplayabilir 4
5) Alanıyla ilgili verilerin sonuçlarının toplanması, uygulanması ve serbest bırakılması aşamalarında sosyal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 4
6) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme 2
7) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. 4
8) Alanında bağımsız olarak temel düzeyde çalışmalar yapmak. 4
9) Alandaki uygulamalarda karşılaşılan beklenmedik karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alın 4

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Proje Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 1 % 10
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 30