TRD102 Türk Dili IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: TRD102
Ders İsmi: Türk Dili II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HALİDE GAMZE İNCE YAKAR
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. GÜVEN KESKİN
Öğr.Gör. ÖNDER GENÇ
Öğr.Gör. SEDA DONAT
Öğr.Gör. BELGİN KIZILÇAY
Doç. Dr. HALİDE GAMZE İNCE YAKAR
Öğr.Gör. BEYZA GÜMÜŞ BUYURUCU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Türk dilinin özelliklerini ve gramer kurallarını incelemek, okuma, yazma,dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir. Türk kültürü ve edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatları ve kültürleri konularında da bilgi verilmektedir.
Dersin İçeriği: • Metin türleri: Öğretici metinler
• Metin türleri: Sanatsal metinler
• Sözcükte anlam ve anlam olayları
• Biçim bilgisi: Ekler ve kökler
• Biçim bilgisi:Sözcük türleri ve sözcükte yapı
• Yazım kuralları
• Noktalama işaretleri
• Cümle bilgisi: Cümlenin ögeleri
• Cümle bilgisi: Cümle türleri
• Anlatım bozuklukları: Sözcük düzeyinde bozukluklar
• Anlatım bozuklukları: Cümle düzeyinde bozukluklar
• Dönem sonu genel değerlendirmesi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) • Türkçenin özellikleri ve işleyiş kurallarını hatırlayabilmek. • Türkçenin özellikleri ve işleyiş kurallarını tekrarlayabilmek. • Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini tekrarlayabilmek. • Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini kendi yazı ve konuşmalarına uyarlayabilmek. • Dilin temel kavramlarını ayırt edebilmek. • Okuma becerisini çözümleyip yeniden yapılandırabilmek. • Dinleme becerisini çözümleyip yeniden yapılandırabilmek. • İzleme becerisini çözümleyip yeniden yapılandırabilmek. • Anlama becerisini çözümleyip yeniden yapılandırabilmek. • Sözlü anlatma becerisini çözümleyip yeniden yapılandırabilmek. • Yazılı anlatma becerisini çözümleyip yeniden yapılandırabilmek. • Türkçenin tarihsel gelişimini hatırlayabilmek. • Türkçenin bugünkü sorunlarını tartışıp gelecekte yaşanabilecek sorunları tahmin edebilmek. • Türkçeyi doğru ve etkili biçimde kullanabilmek. • Türkçe yazılmış metinleri eleştirel ve yaratıcı okuyup düşünebilmek. • Türkçe yazılmış metinlerdeki sorunların farkına varıp önyargısız sorgulayabilmek.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Ders izlencesi • Dersin içeriğinin tartışılması
2) • Metin türleri: Öğretici metinler
3) •Metin türleri: Sanatsal metinler
4) • Sözcükte anlam ve anlam olayları
5) • Biçim bilgisi: Ekler ve kökler
6) • Biçim bilgisi:Sözcük türleri ve sözcükte yapı
7) • Yazım kuralları
8) Ara sınav
9) • Noktalama işaretleri
10) • Cümle bilgisi: Cümlenin ögeleri
11) • Cümle bilgisi: Cümle türleri
12) • Anlatım bozuklukları: Sözcük düzeyinde bozukluklar
13) • Anlatım bozuklukları: Cümle düzeyinde bozukluklar
14) • Dönem sonu genel değerlendirmesi
15) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Çotuksöken,Y., 2010,Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayıncılık, İstanbul.
ISBN:9789756797655
• Ergin, M., 2011,Üniversiteler için Türk Dili, Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım, İstanbul.
ISBN:9789757728055
• Tekalan Toman, H., 2010, Konuşan Türkçe, Kent Kitap Yayıncılık, Ankara
ISBN:9789944915168
• Kolektif, 2012, Türkçe Sözlük, TDK, Ankara.
ISBN:9789751600707
• Kolektif, 2005, Yazım Kılavuzu, TDK, Ankara.
ISBN:9751618177
Diğer Kaynaklar: • Çotuksöken,Y., 2010,Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayıncılık, İstanbul.
ISBN:9789756797655
• Ergin, M., 2011,Üniversiteler için Türk Dili, Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım, İstanbul.
ISBN:9789757728055
• Tekalan Toman, H., 2010, Konuşan Türkçe, Kent Kitap Yayıncılık, Ankara
ISBN:9789944915168
• Kolektif, 2012, Türkçe Sözlük, TDK, Ankara.
ISBN:9789751600707
• Kolektif, 2005, Yazım Kılavuzu, TDK, Ankara.
ISBN:9751618177

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 9 16
Final 1 2
Toplam İş Yükü 46