TRD111 Turkish Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: TRD111
Ders İsmi: Turkish I
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HALİDE GAMZE İNCE YAKAR
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. HALİDE GAMZE İNCE YAKAR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Türk dilinin özelliklerini ve gramer kurallarını incelemek, okuma, yazma,dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir. Türk kültürü ve edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatları ve kültürleri konularında da bilgi verilmektedir.
Dersin İçeriği: • Definition of “language”
• Language-communication relationship
• The importance of communication in daily life
• Body language
• Place of Turkish language between the other languages
• Types of language
• Alphabets of Turkish Language
• Description of language
• Origin of languages
• Language-thought relationship
• Language-literature relationship
• Language-communication relationship
• Language-culture relationship
. Communication
• Body language
• Types of language
• World languages

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Türkçenin yayın kurallarını ve özelliklerini hatırlamak. • Türkçenin yayın kurallarını ve özelliklerini tekrarlamak. • Türkçe'nin notasyon ve telaffuz özelliklerini tekrarlamak. • Öğrencilerin Türkçenin gösterim ve telaffuz özelliklerini yeteneklerine uyarlamaları beklenir. • Öğrencilerden dillerin temel kavramlarını tanımlamaları beklenir. • Analiz okuma yeteneği ve yeniden yapılandırma • Analiz dinleme yeteneği ve yeniden yapılandırma • Yetenek ve yeniden yapılandırma sonrası analiz • Analiz anlama yeteneği ve yeniden yapılandırma • Analiz sözlü anlatım yeteneği ve yeniden yapılandırma • Yazılı anlatım yeteneği ve yeniden yapılanma analizi • Türk dilinin tarihi gelişimini hatırlamak • Türk dilinin güncel sorunlarını tartışmak ve gelecekteki sorunları tahmin etmek. • Mükemmel ve etkili Türkçe kullanmak. • Türkçe yazılı metinlerle eleştirel ve yaratıcı okuma ve düşünme. • Türkçe yazılı metinlerle önyargısız olarak sorgulama ve sorgulama.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Öğrenciler “dili” tanımlar. • Öğrenciler dilin özelliklerini listeler. • Öğrenciler dünya dillerinin özelliklerini yorumlar. • Öğrenciler, Türkçenin özelliklerini anlatır. • Öğrenciler dilin işlevini tartışırlar.
2) • Öğrenciler dilin kökenini yorumlar. • Öğrenciler dili düşünce ile ilişkilendirir. • Öğrenciler dili edebiyatla ilişkilendirir. • Öğrenciler dili iletişim türleri ile ilişkilendirir. • Öğrenciler dili kültürle ilişkilendirir.
3) • Öğrenciler iletişimi tanımlar. • Öğrenciler iletişim birimlerini listeler. • Öğrenciler iletişim türlerini tanırlar. • Öğrenciler iletişim birimlerine örnekler verir. • İletişimin günlük yaşamdaki önemini tartışır.
4) • Öğrenciler beden dilinin diğer iletişim türleri arasındaki yerini tanır. • Öğrenciler beden dilini iletişim için kullanırlar. • Öğrenciler beden dili örneklerini değerlendirir. • Öğrenciler tespit edilen örnekleri dramatize eder. • Öğrenciler beden dilinin anlamını etiketler.
5) • Öğrenciler dil türlerini tanımlar. • Öğrenciler dil türlerini tanır. • Öğrenciler dil türlerini sınıflandırır. • Öğrenciler dünya dillerini sınıflandırır. • Öğrenciler dünya dillerini sıralarlar.
6) • Türk dilinin diğer diller arasındaki yerini açıklar. • Öğrenciler, Türk dilinin diğer diller arasındaki yerini yorumlar. • Öğrenciler, Türkçenin önemi hakkında bir çıkarım yapar.
7) • Öğrenciler, Türk dilinin tarihini ifade eder. • Öğrenciler, Türk dilinin tarihi dönemini listeler. • Öğrenciler, Türk dilinin tarihi dönemlerini karşılaştırır. • Öğrenciler, Türk dilinin alfabelerini listeler. • Öğrenciler, Türk dilinin alfabelerini karşılaştırır.
8) • Öğrenciler “dili” tanımlar. • Öğrenciler dili iletişim türleri ile ilişkilendirir. • İletişimin günlük yaşamdaki önemini tartışır. • Öğrenciler beden dilinin anlamını etiketler. • Türk dilinin diğer diller arasındaki yerini açıklar. • Öğrenciler dil türlerini tanır. • Öğrenciler, Türk dilinin alfabelerini listeler.
9) • Türk dilinin konuşma kurallarını tanır. • Öğrenciler, Türk dilinin konuşma kurallarını uygular. • Öğrenciler, Türk dilinin konuşma kurallarını analiz eder. • Öğrenci, anlamı vurgu ile ilişkilendirir. • Öğrenciler vurguyu uygular. • Öğrenciler sağlığın korunmasının önemini belirtir.
10) • Fonetik rehber kurallarını açıklar. • Öğrenciler, Türk dilinin ses olaylarını hak ederler. • Öğrenciler ses olaylarını örneklerle belirler. • Öğrenciler Türkçenin ünsüzlüğünü sınıflandırır. • Ünlü ve ünsüz harflerin uyum kurallarını belirler. • Türkçenin fonetik kurallarına örnekler verir.
11) • Öğrenciler, Türkçe metindeki konuları tanır. • Öğrenciler Türkçe metinleri üzerine temel masajı tanır. • Öğrenciler, Türkçe metinlerin konusunu ve temel masajlarını ifade eder. • Öğrenciler metinleri çoğaltırlar. • Öğrenciler metinlerin mesajlarını okurlar.
12) • Türkçe metinlerdeki ifade türlerini tanır. • Öğrenciler ifade türlerini sınıflandırır. • Öğrenciler öznel ifadeleri tanır. • Öğrenciler nesnel ifadeleri tanırlar. • Öğrenciler öznel ve nesnel ifadeleri karşılaştırır.
13) • Öğrenciler Türkçe metinlerinde düşünce gelişim yollarını belirler. • Öğrenciler farklı düşünce tarzlarını tanırlar. • Öğrenciler Türkçe metinlerinde düşünce geliştirme yöntemlerini karşılaştırır. • Öğrenciler, Türk metinlerinde düşünce gelişim yollarındaki farklılıkları gösterir. • Öğrenciler Türkçe metinlerinde düşünce gelişiminin yolları hakkında tartışırlar.
14) • Öğrenciler Türkçe metinlerinde düşünce gelişim yollarını belirler. • Öğrenciler farklı düşünce tarzlarını tanırlar. • Öğrenciler Türkçe metinlerinde düşünce geliştirme yöntemlerini karşılaştırır. • Öğrenciler, Türk metinlerinde düşünce gelişim yollarındaki farklılıkları gösterir. • Öğrenciler Türkçe metinlerinde düşünce gelişiminin yolları hakkında tartışırlar.
14) • Öğrenciler Türkçe metinlerinde düşünce gelişim yollarını belirler. • Öğrenciler farklı düşünce tarzlarını tanırlar. • Öğrenciler Türkçe metinlerinde düşünce geliştirme yöntemlerini karşılaştırır. • Öğrenciler, Türk metinlerinde düşünce gelişim yollarındaki farklılıkları gösterir. • Öğrenciler Türkçe metinlerinde düşünce gelişiminin yolları hakkında tartışırlar.
15) • Türk dilinin konuşma kurallarını tanır. • Öğrenciler, Türk dilinin konuşma kurallarını uygular. • Öğrenciler ses olaylarını örneklerle belirler. • Ünlü ve ünsüz harflerin uyum kurallarını belirler. • Öğrenciler, Türkçe metni ile ilgili konuları anlatır. • Öğrenciler Türkçe metinleri temel masajla anlatırlar. • Öğrenciler öznel ifadeleri tanır. • Öğrenciler nesnel ifadeleri tanırlar.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Çotuksöken,Y., 2010,Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayıncılık, İstanbul.
ISBN:9789756797655
• Ergin, M., 2011,Üniversiteler için Türk Dili, Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım, İstanbul.
ISBN:9789757728055
• Tekalan Toman, H., 2010, Konuşan Türkçe, Kent Kitap Yayıncılık, Ankara
ISBN:9789944915168
• Kolektif, 2012, Türkçe Sözlük, TDK, Ankara.
ISBN:9789751600707
• Kolektif, 2005, Yazım Kılavuzu, TDK, Ankara.
ISBN:9751618177
Diğer Kaynaklar: • Çotuksöken,Y., 2010,Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayıncılık, İstanbul.
ISBN:9789756797655
• Ergin, M., 2011,Üniversiteler için Türk Dili, Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım, İstanbul.
ISBN:9789757728055
• Tekalan Toman, H., 2010, Konuşan Türkçe, Kent Kitap Yayıncılık, Ankara
ISBN:9789944915168
• Kolektif, 2012, Türkçe Sözlük, TDK, Ankara.
ISBN:9789751600707
• Kolektif, 2005, Yazım Kılavuzu, TDK, Ankara.
ISBN:9751618177

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12) otomotiv mühendisliği uygulamalarına yönelik türevsel denklemleri de içerecek biçimde, ileri matematik bilgisi; istatistik ve lineer cebir konularına aşinalık; kimya, matematiğe dayalı fizik, dinamik, yapısal mekanik, malzemelerin yapıları ve özellikleri, akışkanlar mekaniği, ısı transferi, üretim süreçleri, elektronik ve kontrol, taşıt elemanları tasarımı, taşıt dinamiği, taşıt tahrik ve güç sistemleri, otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve taşıt doğrulama testleri konularında bilgi; bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi; kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi; taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Ödev
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 1 28 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 1 15 15
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 45