İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
- Programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
- 133 kredilik (240 AKTS) programı zorunlu derslerin tamamında ve bölüm tarafından belirlenen sayıda seçmeli derslerde başarılı olunması (FF ve VF notlarının alınmaması).
- Stajların bölüm komisyonunca kabul edilmesi ve transkripte işlenmesi.