İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Halkla İlişkiler ve TanıtımÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Amacı

Halkla İlişkiler Programı, kurumlar ve menfaat sahipleri arasındaki ilişkilerin, etik ilkeler, karşılıklı iletişim ve diyalog kanalları ışığında liderlik rolü ile gelişmekte olan iletişimde üstlenecek rolü üstlenen profesyoneller ve danışmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere halkla ilişkiler, süreçler ve teknikler ile bunların temellerini anlama; kurumsal iletişim, medya ilişkileri, pazarlama iletişimi, metin halkla ilişkiler yazımı, iç iletişim, dijital iletişim, sosyal sorumluluk, sponsorluk yönetimi, kriz yönetiminin çeşitli çalışma alanlarındaki en güncel bilgiler vb. uygulamayı öğretir.