İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Halkla İlişkiler ve TanıtımÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Eğitim Hedefleri

(Programın amacı doğrultusunda belirlenen hedefler aşağıda belirtilmiştir.)
1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programımızda, halkla ilişkiler alanında teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış, araştıran, sorgulayan, içinde yaşadığı toplumu çok iyi gözleyebilen, sorunlara uzun vadeli çözümler üretebilen, iletişim teknolojilerini iyi kullanabilen, halkla ilişkilerle ilgili her türlü kampanyayı planlayıp yürütebilen öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ders programımız, halkla ilişkilerin ve iletişimin tüm unsurlarını bilen ve uygulayabilen mezunlar yetiştirmek üzere hazırlanmıştır. Öğrencilerimizle bir pr ajansında çalışıyormuşçasına etkinlikler yürütmekte; sınıfı ofis olarak da kullanabilen aktif öğrencilerimizle her yıl gerçekleştirdiğimiz Meslek Başarı Ödül Törenimizin sunumdan, akış düzenine, konuk koordinatörlüğünden basınla ilişkilere kadar her aşamalarında birlikte çalışmaktayız. Teoriyi pratik zemine kaydırma deneyimini keyifle yaşayan öğrencilerimizi hayata hazırlamak en büyük görevimizdir.