İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İşletme YL Uzaktan Eğitim Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İşletme YL Uzaktan Eğitim
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Genel Bilgi

Bu program teknolojik potansiyeli ile kendini geliştirmek isteyen kurum ya da bireylerin öğrenme, araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarını karşılama konusunda, öğrenen merkezli ve bireysel öğrenmeyi teşvik edici fırsatları yaratmaktadır.