İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar MimarlıkÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Mimarlık
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Profili

Bölüm, çağdaş teknolojik bilgi, tarih ve toplum bilinci ile donanmış, çevre ve etik değerlere duyarlı, yaratıcı, uygar mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Teori ve pratiğin bir arada yürütüldüğü İngilizce eğitim sayesinde öğrencilerin iş dünyasının aradığı nitelikte, mimari kavramları iyi özümsemiş, yabancı dili güçlü, uluslararası rekabet içinde yer alan mimarlar olarak mezun olmaları amaçlanmaktadır.