HRE411 TV'de Program Türleri ve Yapımıİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HRE411
Ders İsmi: TV'de Program Türleri ve Yapımı
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. ZEYNEP NİLÜFER ŞENGEL
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. ZEYNEP NİLÜFER ŞENGEL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin televizyon alanında farklı yapım türlerinin yapımını uygulamalı ve teorik olarak öğrenmesidir.
Dersin İçeriği: Televizyon programcılığının ABC'si; Kameramanların show reelleri üzerinden çalışmalar; Senaryoların matematiği; Müzik, stok görüntü telifleri, cast ajansı gibi genel olarak yasal çalışma konularında bilgilerin verilmesi; Televizyon ve tiyatro oyunculuğu arasındaki farkların konuşulması; Visual effects-3D animasyonlar; Yazılı bilgi değerlendirme; Zamanlama konusunda tekniklerin tartışılması; Montaj ünitelerinin farklılıkları, seslendirme çalışmaları, color odası vs.; Gündüz kuşağı life style programı yapımı üzerine bilgiler, örnekler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Televizyon programlamaya giriş; yönetmen, producor, kameraman, ses adamı, sanat yönetmeni, dekoratörler, döküm, catering, ulaşım, muhasebe ve diğerleri, iş tanımları, sorumluluk alanları; çekimde zamanı kullanmanın önemi; çekim günü için etkili kullanma yolları, çekim izinleri, metin yazarlığı, sanatçılardan veya hareket halinde bantlanmış kişilerden alınan rıza örneklerinin alınması; iyi yazılmış televizyon filmi ve yapımı; senaryo matematiği; senaristlerin haftalık TV dizileri yazımı; belgesel film senaryosu; yemek şovunda dikkat edilmesi gereken noktalar; zamanlama ile ilgili teknikleri tartışır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Dersin tanımlanması • Televizyon yapımlarına genel bir bakış Sınıf içi tartışma
2) • Bir çekim nasıl yapılır? • Kamera hareketleri, çekim ekipmanlarının, effect araçlarının tanıtılması, teknik terimlerin açıklanması Televizyon programlarından birisini seçip kaç kamera kullanıldığı ve nasıl çekim yapılmış olabileceği yönünde detaylı izleme ödevi.
3) • Televizyon programı senaryosu nasıl yazılır? Synopsis, tretman ve senaryo nasıl yazılır? Örnekler üzerinden incelemeler Ev ödevi olarak bir synopsis ve belgesel. 30 dakikalık bir tv filminin senaryosunun yazılması.
4) • Çekimlerde zaman kullanımının önemi • Çekim gününü etkili kullanmanın yolları, • Çekimlerde izinler, telifler nasıl alınır? • Oyunculardan veya çekimde görüntülenen kişilerden alınan muvafakatname örnekleri. Öğrencilerle birlikte oluşturulacak bir konuda ( bir semt hikayesi olabilir) belgesel çalışma
5) • Casting nedir? Oyuncularla nasıl çalışılır? Figürasyon nasıl seçilir?Menejerlik ajansları nasıl çalışır? Oyuncu hakları konusunda örneklendirmeler, oyuncularla çalışma yöntemleri nelerdir? Televizyon sunucularıyla ilgili genel incelemeler. Kültür ve sanat programı, haber programı, yarışma programı, eğlence programı. Belgesel sunucularıyla ilgili değerlendirmelerin yapılması.
6) • Belgesel program hazırlamak • İyi bir belgesel nasıl olmalıdır? • Ünlü belgesel fotoğrafçısı Salgado'nun hayatı üzerine çekilen ''Toprağın Tuzu'' filminin izlenmesi Belgesel yapım egzersizleri, çağdaş bir sanatçının belgeselinin çekilmesi
7) • TV FİLMİ GÖRSEL EFFEKTLERİ • Fragman, jenerik, teaser yapımlarının örneklerle incelenmesi 3D animasyon stüdyosuna sınıf olarak gitmek
8) Yazılı bilgi değerlendirme Özgür, A. Z. (2001). TV REKLAM FİLMLERİNİN YARATICI VE YAPIM SÜREÇLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLME STANDARTLARI. Selçuk İletişim, 1(4), 10-19.
9) • Yemek programı nasıl çekilir? Antony Bourdain, Ayhan Sicimoğlu,Arda Türkmen'in yemek ( yemek ve gezi) programları üzerine ev ödevi
10) • Yemek programı çekimi okulun gastronomi bölümüyle birlikte gerçekleştirilebilir. VERİ YOK
11) • Profesyonel bir post prodüksiyon stüdyosunun gezilmesi VERİ YOK
12) • Life style program nasıl çekilir? Gündüz kuşağı life style programı yapımı üzerine bilgiler, örnekler verilecektir.
13) • Tüm dönem yapılan çalışmalar üzerine hatırlatmalar, işlenmiş konuların tekrarlanması,gözden geçirilmesi • TV yapımının esasları • TV çekimlerinde zamanlamanın, bütçenin kontrolü ve prodüksiyon aşamaları ,faturaların toplanması, stopaj, kdv, telifler ve resmi yazışma konuları hakkında bilgilerin verilmesi VERİ YOK
14) • Öğrencilerle birlikte program çekim egzersizleri, montaj uygulamaları Uygulamaların yapılması
15) • Tüm dönem yapılan çalışmalar üzerine hatırlatmalar, işlenmiş konuların tekrarlanması,gözden geçirilmesi • TV yapımının esasları • TV çekimlerinde zamanlamanın, bütçenin kontrolü ve prodüksiyon aşamaları ,faturaların toplanması, stopaj, kdv, telifler ve resmi yazışma konuları hakkında bilgilerin verilmesi VERİ YOK
16) Final Özgür, A. Z. (2001). TV REKLAM FİLMLERİNİN YARATICI VE YAPIM SÜREÇLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLME STANDARTLARI. Selçuk İletişim, 1(4), 10-19.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Colin Hart
'Televizyon Program Yapımcılığı'
Yayınevi: Es Yayınları
İlk Baskı Yılı : 2008
Sayfa Sayısı : 212
Dil : Türkçe
ISBN: 9789758716814
Diğer Kaynaklar: Colin Hart
'Televizyon Program Yapımcılığı'
Yayınevi: Es Yayınları
İlk Baskı Yılı : 2008
Sayfa Sayısı : 212
Dil : Türkçe
ISBN: 9789758716814

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Teknik gezi

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 16 3 48
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 50