HRE413 Etkinlik Yönetimiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HRE413
Ders İsmi: Etkinlik Yönetimi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi HAVVA PALACI
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi HAVVA PALACI
Doç. Dr. NEZAHAT HANZADE URALMAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, MICE programlama, yönetim, pazarlama ve pratik uygulama üzerine kavramsal bir genel bakış ve sistematik bir çalışma sağlamak ve MICE yönetiminde bilgi tabanını, teoriyi, metodolojileri ve etiği kapsayan profesyonelliği teşvik etmektir.
Dersin İçeriği: MICE’da temel terimler ve kavramlar
MICE pazarlarının yapısı ve tesislere olan talep
MICE'nin yerel ve ulusal topluluklar üzerindeki etkisi
Hedefin resmini iyileştirmek
Satışları artırın, performansı artırın
Yerel Toplumu Destekleyin
Yeni beceri ve bilgi, iş yaratma, Altyapı yatırımı
Destinasyon yönetimi
Yerel topluluk
Dernek / Katılımcılar
Kongre Bürosu / Destinasyon Yönetimi Organizasyonu (DMO)
Mekan ve Oteller
Seyahat Acentası
Katılımcılar
Toplantılar
Teşvikler
Sözleşmeler
Olaylar / Sergiler
Ihale süreci
Program geliştirme ve tasarımı
Pazarlık ve en iyi anlaşma
Kongre ile çalışın Büro / PCOs
Seçim süreçleri; site, mekan, konaklama
Kurmak
Karşılama etkinlikleri ve töreni
Trafik stratejisi ve çözümü
Etkili site yönetimi
Güvenlik ve Risk Yönetimi
Etkinlik başarısını değerlendirme ve ölçme
Müşteri memnuniyeti
Müşteri servisi
Satıcı ilişkileri
MICE Piyasaları çekiciliği
Segmentasyon, Hedefleme ve Konumlandırma Teknikleri
Temel Pazarlama Karması teorisi
MICE endüstrisi için temel pazarlama karması teorisi
Tüketici Satın Alma Davranışı modelleri
Pazarlama kanalları
Pazarlama Planı Formülasyonu
Bütçe hazırlığı kullanımı
 Tahmini Sabit ve değişken maliyetler, Nakit akışı, Sponsorluk ve alt kalemler
MICE endüstrisinde etik davranış uygulamaları

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Etkinlik kavramı, Etkinlik sınıflandırmasında önemli olan faktörler ve etkinlik türleri Etkinlik tanımı ve etkinlik türleri Etkinliğin birkaç farklı tanımı yapılarak etkinlik türleri ve bu sınıflandırmada önemli olan öğeler tek tek açımlanacak
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Stratejik planlamanın faydaları ve bunun nasıl geliştirebileceği Etkinlik teklifi hazırlama Etkinlik Yönetiminde Planlama ve Uygulamanın kavranması Etkinlik Yönetiminde Ölçme Değerlendirme ve Raporlamanın nasıl gerçekleştiğini öğrenir Etkinlik uygulayıcısı etkinlik yönetiminde zamanlama ve danışmanlık ücretleri konusunda bilgilenir Etkinlik yönetiminde medya ilişkilerinin nasıl yürütülmesi gerektiğini öğrenir Etkinlik yönetiminde protokol konusunda bilgi sahibi olur
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Etkinlik planlaması, yüpürtülmesi ve raporlanması aşamalarında yer alan tüm paydaşlarla amaca yönelik ve etkili iletişim kurar
Öğrenme Yetkinliği
1) Etkinlik planlaması , yürütülmesi ve raporlanması konusunda temel bilgilere sahip olur ve yeni gelişmeleri takip etmesi gerektiğini bilir Yaratıcı etkinlik planlaması için gündemi takip eder
Alana Özgü Yetkinlik
1) Protokol kavramının tanımlanmasıyla protokolün temel öğeleri, protokolün tarihsel gelişimi ve etkinlikte protokolün öneminin anlaşılmasını sağlar Etkinlik yönetiminde medya ilişkilerinin yönetimi bu ilişkilerin yürütülmesinde kullanılan yöntemlerin uygulanmasının etkinliği başarılı kılar Etkinlik uygulayıcısı etkinlik yönetiminde zamanlama ve danışmanlık ücretleri konusunu öğrenerek etkinlik planlamasında başarılı olur Etkinlik Öncesi, Etkinlik Sırasında ve Etkinlik Sonrası Değerlendirme ölçme, değerlendirme ve raporlamayı öğrenerek gerçekleştirilir Etkinlik Yönetiminde nasıl bir planlama ve uygulama yapılacağını öğrenmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Etkinlik planlaması yapabilir Etkinlik türüne göre paydaş belirleyerek iletişim kurabilir Bağımsız olarak etkinlik planlamasında rol alabilir Etkinliklerde beklentileri bilir ve ihtiyaçları öngörür Etkinlik sonunda değerlendirme yapabilir Yaratıcı etkinlik planı yapabilir

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders Tanıtımı ETKİNLİK KAVRAMI VE TÜRLERİ Etkinlik Kavramı Etkinliğin Amacı Etkinliğin Teması Etkinliğin Düzenlendiği Yer Etkinliğin Hedef Kitlesi Finansal Durum Etkinliğin Zamanlanması Etkinlik Paydaşları Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
1)
2) Etkinlik kavramı, Etkinlik sınıflandırmasında önemli olan faktörler ve etkinlik türleri Etkinlik Sınıflandırılmasında Etkili Olan Faktörler Sıklık Büyüklük Coğrafi Yoğunlaşma Konu Özgünlük Planlanma Durumu Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
3) Destinasyonları ve Tesisleri Tanıma Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Meetings, Expositions, Events & Conventions: An Introduction to the Industry by Fenich Ph.D., George G. (2011) Paperback Pearson
3) Etkinlik Yönetiminde Planlama –I Planlama Kavramı Planlamanın başlıca yararları Etkinliğe ilişkin teklifi oluşturmada dikkat edilecek hususlar Örnek etkinlik planı hazırlığı etkinlik programı, bütçe , grubun demografik yapısı dinamiği, müşterinin amaçları ve grubun geçmişte gerçekleştirdiği etkinliklerin önemi ve planlamaya katkısı Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
4) Başarılı Etkinlik Planlamasının Özellikleri Etkinlik Yönetiminde Stratejik Planlama Etkinlik Sonrası Değerlendirme; Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
5) ETKİNLİK YÖNETİMİNDE PLANLAMA –II Etkinlik Teklifi Teklifin Hazırlanması Havayolları Şirketleri • Seyahat Acenteleri • Catering Şirketleri • Dekorasyon Firmaları • Çiçekçiler • Oteller • Baskı ve Tasarımcı Firmaları • Promosyon Malzemesi Firmaları • Restoranlar • Özel Efekt firmaları Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
5) Olay Türlerini Tanımlamak Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Meetings, Expositions, Events & Conventions: An Introduction to the Industry by Fenich Ph.D., George G. (2011) Paperback Pearson
6) Etkinliklerden Önce Yönetim Sürecini Açıklamak I Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Meetings, Expositions, Events & Conventions: An Introduction to the Industry by Fenich Ph.D., George G. (2011) Paperback Pearson
6) Etkinlik Teklifinin Şekli Kapak Yazısı* Detaylar / Veriler • Etkinlik Önerisi ve Çerçevesi • Etkinlik Mekanının Değerlendirilmesi * Görsel Bilgiler • Ulaşım Gereksinimleri * Detaylar / Veriler • (Konaklama var ise) Otel Bilgileri * Detaylar / Veriler • Günlük Programlar * Görsel Bilgiler • Takvim * Detaylar / Veriler • Maliyet Tablosu * Detaylar / Veriler • Detaylı Program İçerikleri * Detaylar / Veriler • Programa Dahil Olmayanların Detaylar Listesi * Detaylar /Veriler • Program Seçenekleri ve Program Geliştiriciler * Görsel Bilgiler • Firma Bilgileri * Detaylar / Veriler • Referanslar * Detaylar • Destekleyici Belgeler * Detaylar ve Görsel Bilgiler Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
7) VİZE SINAVI
8) Genel program içeriğinin zaman çizelgesine ilişkin detayların hazırlanması Kontrol soruları ve çapraz denetim Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
8) Etkinliklerden Önce Yönetim Sürecini Açıklama II Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Fenich, G. (2015). Meetings, Expositions, Events, and Conventions: An introduction to the industry. New Jersey: Pearson Prentice Hall.Kilkenny, Shannon (2013) The Complete Guide to Successful Event Planning, Atlantic Pub. Group
9) Etkinliklerden Önce Yönetim Sürecini Açıklama III Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Fenich, G. (2015). Meetings, Expositions, Events, and Conventions: An introduction to the industry. New Jersey: Pearson Prentice Hall.Kilkenny, Shannon (2013) The Complete Guide to Successful Event Planning, Atlantic Pub. Group
10) MICE pazarlarını sınıflandırma Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Fenich, G. (2015). Meetings, Expositions, Events, and Conventions: An introduction to the industry. New Jersey: Pearson Prentice Hall.Kilkenny, Shannon (2013) The Complete Guide to Successful Event Planning, Atlantic Pub. Group
11) MICE Bütçeleme Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Fenich, G. (2015). Meetings, Expositions, Events, and Conventions: An introduction to the industry. New Jersey: Pearson Prentice Hall.Kilkenny, Shannon (2013) The Complete Guide to Successful Event Planning, Atlantic Pub. Group
12) MICE Endüstrisinde Etik Tanımlama Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Fenich, G. (2015). Meetings, Expositions, Events, and Conventions: An introduction to the industry. New Jersey: Pearson Prentice Hall.Kilkenny, Shannon (2013) The Complete Guide to Successful Event Planning, Atlantic Pub. Group
13) Sanayi gezisi Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Fenich, G. (2015). Meetings, Expositions, Events, and Conventions: An introduction to the industry. New Jersey: Pearson Prentice Hall.Kilkenny, Shannon (2013) The Complete Guide to Successful Event Planning, Atlantic Pub. Group
14) Sanayi gezisi ve dersin gözden geçirilmesi Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Fenich, G. (2015). Meetings, Expositions, Events, and Conventions: An introduction to the industry. New Jersey: Pearson Prentice Hall.Kilkenny, Shannon (2013) The Complete Guide to Successful Event Planning, Atlantic Pub. Group
15) Olay sunumu Tartışma Ödev: Bir sonraki ders için okuma – Fenich, G. (2015). Meetings, Expositions, Events, and Conventions: An introduction to the industry. New Jersey: Pearson Prentice Hall.Kilkenny, Shannon (2013) The Complete Guide to Successful Event Planning, Atlantic Pub. Group
16) FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Meetings, Expositions, Events & Conventions: An Introduction to the Industry
by Fenich Ph.D., George G. (2011) Paperback Pearson
Diğer Kaynaklar: • Fenich, G. (2015). Meetings, Expositions, Events, and Conventions: An introduction to the industry. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
• Kilkenny, Shannon (2013) The Complete Guide to Successful Event Planning, Atlantic Pub. Group

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Okuma
Ödev
Sosyal Faaliyet

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Sunum
Akran Değerlendirmesi

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 44