HRE453 Reklam Satış Yönetimiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HRE453
Ders İsmi: Reklam Satış Yönetimi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. GÜLLÜ DOĞA DAĞDEVİREN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; reklam kuram ve uygulamalarını anlamak ve her bir reklamın medya içindeki farklılıkları yakalamak, müşteri ve tüketicileri tanımak ve beklentilerini ortaya koyarak ihtiyaçlarına uygun reklam mecralarını satmak için gerekli bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Mecraların tanıtımı; Reklamın sınıflandırılması ve özellikleri; Basılı reklamların kendi içindeki önemi; Reklamların genel bir değerlendirmesi; Networking önemi; Reklamların avantaj ve dezavantajları; Açık Hava Reklamların genel bir değerlendirmesi; Müşteri tipleri ve özellikleri; Satış dinamiğinin önemi; Satış ve türleri; Bilgi toplamanın önemi ve kriterleri; Sunum yapmanın önemi; Satış kapatmanın önemi,

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Pazarlama ve satış yönetimi içindeki temel kavramları ve farklılığını anlayacak
2) Medyada yer alan pazarlama faaliyetleri içinde reklamın yeri ve öneminin farkına varacaklar.
3) Reklamların sınıflandırılması ve özelliklerini açıklayabilecekler.
4) Medya içiersinde yeralan reklamların ayrı ayrı özelliklerini öğrenecekler
5) Rekâbet ortamında firmaların reklamlarla nasıl farklılık yaratabileceklerini kavrayacak.
6) Reklam satış yönetiminin önemini ve nasıl satış teknikleri kullanıldığını uygulayacak
7) Mecralarda yapılan her bir reklamın neden daha başarılı olduğu üzerine tartışma yapabilecektir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Kursun tanıtımı. • Mecraların tanıtımı • Mecralarda yer alan reklamların listelenmesi • Reklamların sınıflandırılması • Pazarlama ve satış yönetimini açıklanması • Kuramsal konuların tartışılması Konunun gözden geçirilmesi Kaynak taramaları yapmak Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması ve değerlendirmenin yapılması
2) • Reklamın sınıflandırılması ve özelliklerinin açıklanması • Reklamların yapana göre örneklerle açıklanması • Reklamların amacına göre örneklerle açıklanması • Reklamların hedef kitlesine göre örneklerle açıklanması • Reklamların taşıdığı mesaja göre örneklerle açıklanması • Reklamların zamana göre örneklerle açıklanması • Reklamların coğrafi kriterlere göre örneklerle açıklanması • Bütün reklamların genel bir değerlendirmesi. Konunun gözden geçirilmesi Kaynak taramaları yapmak Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması ve değerlendirmenin yapılması
3) • Mecralarda ele alınan reklam türleri ve özelliklerinin açıklanması • Basılı reklamların ( gazete, dergi, katalog, broşür, el ilanı, insert) özelliklerinin açıklanması • Basılı reklamların kendi içindeki önemi üzerine açıklama • Firmaların basılı reklamlara olan yaklaşımlarındaki farklılıkların açıklanması • Basılı reklamların avantaj ve dezavantajlarının açıklanması • Basılı reklamların genel bir değerlendirmesi Konunun gözden geçirilmesi Kaynak taramaları yapmak Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması ve değerlendirmenin yapılması
4) • Mecralarda ele alınan reklam türleri ve özelliklerinin gözden geçirmek • Radyo, TV, Sinema reklamların özelliklerinin açıklanması • Reklamların kendi içindeki özelliklerin firmalar açısından değerlendirilmesi • Reklamların avantaj ve dezavantajlarının açıklanması • Firmaların ve tüketicilerin reklamlara olan yaklaşımlarındaki farklılıkların açıklanması • Reklamların genel bir değerlendirmesini yapmak. Konunun gözden geçirilmesi Kaynak taramaları yapmak Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması ve değerlendirmenin yapılması
5) • Mecralarda ele alınan reklam türleri ve özelliklerinin gözden geçirmek • Sinema, İnternet, Sosyal medya reklamların özelliklerinin açıklanması • Reklamların kendi içindeki özelliklerin firmalar açısından değerlendirilmesi • Reklamların avantaj ve dezavantajlarının açıklanması • Firmaların ve tüketicilerin reklamlara olan yaklaşımlarındaki farklılıkların açıklanması • Networking önemi üzerinde durmak • Reklamların genel bir değerlendirmesini yapmak. Konunun gözden geçirilmesi Kaynak taramaları yapmak Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması ve değerlendirmenin yapılması
6) • Müşteri ve tüketicilerin önemi ve özelliklerinin açıklanması • Müşteri ve tüketici beklentileri ve satınalma davranışları • Müşteri tipleri ve özellikleri • Müşteri segmentasyonu ve önemi • Firmaların müşterileri beklentilerine göre stratejileri Konunun gözden geçirilmesi Final projesi için reklam araştırmaları Kaynak taramaları yapmak Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması ve değerlendirmenin yapılması
7) • Satış Yönetimine giriş , temel kavramların açıklanması • Pazar/ piyasa ilişkisi ve önemi • Mecralara göre satış organizasyonunun özelliklerinin açıklanması • Satış dinamiğinin önemi • Müşteri ilişkileri Yönetimi- CRM Konunun gözden geçirilmesi Final projesi için reklam araştırmaları Kaynak taramaları yapmak Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması ve değerlendirmenin yapılması
8) • Satış ve türlerinin açıklanması • Hizmet satışında Reklam satışının özellikleri • Reklam satışının aşamaları I ( planlama – yaklaşım ) açıklanması • Planlamada- hedeflerin saptanmasının kriterlerinin açıklanması • Yaklaşımda – randevu alma teknikleri • Yaklaşımda – müşteri ziyaretinde dikkat edilmesi gereken hususların açıklanması Konunun gözden geçirilmesi Final projesi için reklam araştırmaları Kaynak taramaları yapmak Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması ve değerlendirmenin yapılması
9) • Reklam satışının aşamaları II ( bilgi toplama – ihtiyaç onaylatma ) açıklanması • Bilgi toplamanın önemi ve kriterlerinin açıklanması • Bilgi toplamada soru sormanın öneminin örnekle belirtilmesi • İhtiyaç onaylatma da dikkat edilmesi gereken hususların açıklanması • Karşılaşılabilecek itirazların ele alınması Konunun gözden geçirilmesi Final projesi için reklam araştırmaları Kaynak taramaları yapmak Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması ve değerlendirmenin yapılması
10) • Reklam satışının aşamaları III ( sunum yapma- öneri ve fiyatlandırma ) açıklanması • Sunum yapmanın önemi üzerinde durulacak • Topladığı bilgilere gore ürün sunumu hazırlama uygulaması yapılacak • Müşteri ihtiyacına uygun önerilerin açıklanması • Önerilen hizmetin karşılığında fiyat vermenin önemi açıklanacaktır. Passing through the eye Advertising research for the final project To do source scans Reading and evaluating related parts of resources
11) • Reklam satışının aşamaları IV ( satış kapatma – itirazları karşılama) • Satış kapatmanın önemi üzerinde durulacak • Satış kapatma teknikleri ve özellikleri açıklanacaktır. • İtirazları karşılama teknikleri ve özellikleri üzerinde durulacak • Satış aşamalarının genel değerlendirilmesi yapılacaktır. Konunun gözden geçirilmesi Final projesi için reklam araştırmaları Kaynak taramaları yapmak Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması ve değerlendirmenin yapılması
12) • Reklam satışının aşamaları IV ( satış kapatma – itirazları karşılama) • Satış kapatmanın önemi üzerinde durulacak • Satış kapatma teknikleri ve özellikleri açıklanacaktır. • Iİtirazları karşılama teknikleri ve özellikleri üzerinde durulacak Satış aşamalarının genel değerlendirilmesi yapılacaktır. Konunun gözden geçirilmesi Final projesi için reklam araştırmaları Kaynak taramaları yapmak Kaynakların ilgili bölümlerinin okunması ve değerlendirmenin yapılması
13) • Reklam satışının aşamaları IV ( satış kapatma – itirazları karşılama) • Satış kapatmanın önemi üzerinde durulacak • Satış kapatma teknikleri ve özellikleri açıklanacaktır. • İtirazları karşılama teknikleri ve özellikleri üzerinde durulacak none

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Basın İşletmelerinde Reklâm ve Satış Yönetimi
Yard. Doç. Dr. A.Tuğrul SAVAŞ
2010 Derin Yayınları
ISBN: 978-9944-350-94-8
Diğer Kaynaklar: Pazarlama Yönetimi- Philip Kotler
Nejat Muallimoğlu
Beta Yayınları / Ekonomi Dizisi

Pazarlama İlkeleri
Prof. Dr. İsmet Mucuk
Türkmen Yayınevi 2010
ISBN : 9789757337591

Kavram ve Kuramlarıyla Reklâm
Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu
Beta Yayınları

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Sosyal Faaliyet
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Bilgisayar Destekli Sunum
Uzman / Jüri Değerlendirmesi

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 3 3 9
Sunum / Seminer 1 1 1
Ödevler 1 1 1
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 13