BBA424 Social Entrepreneurshipİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BBA424
Ders İsmi: Social Entrepreneurship
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi CANAN KOÇER DURMAZ
Dersi Veren(ler): EZGİ YILDIRIM SAATÇİ
Dr.Öğr.Üyesi CANAN KOÇER DURMAZ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilere, sosyal girişimcilikteki uygulamalar ve prensipler hakkında bir katkı sağlamak. Bunu yaparken misyon odaklı başarılı girişimlerin şekillenmesi ve yönetimi üzerinden bir başlangıç yapılacaktır. Dersin genel çerçevesi kapsamında, girişimciliğin varolan pedagojik yapısı ile kar amacı gütmeyen ve kamusal yönetim araçlarından oluşan yapı arasında bir köprü kurmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Sosyal girişimciliğin temelleri ve uygulamaları; misyon odaklı sosyal girişimlerin kuruluşu ve başarılı bir şekilde yönetilmesi; girişimciliğin pedagojisi; kar amaçlı olmayan kurumları yönetme araçları; karma kurumlar; işbirlikleri; dernekler; kurumsal sosyal sorumluluk; sosyal işletme ve girişimcilik.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Sosyal girişimcilik yöntemleri ve pratikleri hakkında bilgi sahibi olmaları
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Sosyal girişimcilikte görülebilecek ikilemlerin analizini ve cevapları aranan soruların algılamasını yapabilecek noktaya gelmeleri
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) • Sosyal girişimcilik planlamaları geliştirebilmeleri veya kritiğini yapabilmeleri

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sosyal girişimciliğe giriş Sosyal girişimciliğin tanımı Sosyal girişim türleri
2) Fikirler ve olasılıklar Problem Türevleri İnovasyon Keşif A&G Örneklerin web üzerinden araştırılması
3) -Kar amacı gütmeyen -Kara uygun olmayan -Kar amaçlı Örneklerin web üzerinden araştırılması
4) Sosyal girişim konseptinin geliştirilmesi Bölüm 2 Kuruluşlar Kooperatifler Dernekler Ödev: Fikir tanımlamaları ve farklı öneriler okumak.
5) Sosyal girişim iş modelleri İş modeli Pazarlama Üretim Organizasyon İnsan kaynakları Ödev: Fikir tanımlamaları ve farklı öneriler okumak.
6) vize sınavı
7) Dönem projesi hakkında bilgilendirme: “Sosyal işletme İş Planı” Sosyal etki Hedef kitle müşteri Tedarikçi Paydaş
8) Sosyal işletme vakaları PBS Yeni Kahramanlar Bölüm 1 Sosyal işletmeler arası karşılaştırmalar
9) Sosyal işletme vakaları PBS Yeni Kahramanlar Bölüm 2 Belirli vaka örneklerin internet üzerinden araştırılması
10) Sosyal işletme vakaları PBS Yeni Kahramanlar Bölüm 3 Belirli vaka örneklerin internet üzerinden araştırılması
11) 2. Vize sınavı Belirli vaka örneklerin internet üzerinden araştırılması
12) Dönem projelerinin sunumu Grup 1 Grup 2 Grup 3
13) Dönem projelerinin sunumu Grup 4 Grup 5 Grup 6
14) Gerçek yaşam örnekleri Konuk konuşmacılar
15) final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Kaynak: Sosyal Girişimcilik ; Senem Besler. ISBN: 9786053772255, Türkçe, 2010, 224 sayfa, Beta Basım Yayın

Sosyal İşletme Kurmak: Karl Weber, Muhammed Yunus; Çev: Ahmet Nebil İmre, 2012 Doğan Kitap
Diğer Kaynaklar: Source: Social Entrepreneurship;Senem Besler. ISBN: 9786053772255, Turkish, 2010, 224 sayfa, Beta press
Establishing Social Enterprise: Karl Weber, Muhammed Yunus; Translated by Ahmet Nebil İmre, 2012 Doğan press

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Rol oynama
Sosyal Faaliyet

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 12 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 91
Proje 12 24
Ara Sınavlar 1 10
Final 1 14
Toplam İş Yükü 175