FNCE412 Bank Managementİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: FNCE412
Ders İsmi: Bank Management
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. BÜLENT GÜNCELER
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. BÜLENT GÜNCELER
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere bankacılık sistemini ve banka çeşitlerini tanıtmak; Bankacılık Kanununun kuruluş ve kurumsal yönetim ile ilgili bazı önemli maddeleri; banka organizasyon şeması ve yönetim sorumlulukları; bir bankayı işletmek için düzenleyici ortam; insan kaynakları yönetimi; mali tablolar analizi, bankanın oranları ve performans değerlendirmesi; bankaların başarılı varlık ve borç yönetimi nasıl yapılır; bankacılıkta risk yönetimi.
Dersin İçeriği: Bankacılık sistemi ve türleri; Bankacılık Kanununun kuruluş ve kurumsal yönetim ile ilgili bazı önemli maddeleri; banka organizasyon şeması ve yönetim sorumlulukları; bir bankayı işletmek için düzenleyici ortam; insan kaynakları yönetimi; mali tablolar analizi, bankanın oranları ve performans değerlendirmesi; bankaların başarılı varlık ve borç yönetimi nasıl yapılır; bankacılıkta risk yönetimi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) • Banka Yönetimi teknikleri ve örgüt yapısının nasıl olduğunu anlayacaklar
2) • Bankacılık sistemine etki eden yasal düzenlemeler öğrenilecektir.
3) • Bankacılık faaliyetlerinin standart kuralları, iş etiği ve Finansal yapının analizini yapabileclerdir
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Dersi öğrencilere tanıtmak • Konunun çevreyi tanımlayın • Tüm dersin konuları listele • Çeşitli banka yönetim teknikleri tanımlayabilir • Banka yönetiminin rollerini açıklamak • Müfredat • Ders Anahatlarını, • Ara dönem sunumlar için anahtar noktaları vermek • Bankacılık hukukunun gücünü açıklayabilecektir. • Kurumsal Yönetimin işlevleri hakkında kısa bilgi
2) • Bir bankadaki fonksiyonların tanımları • Yönetim Kurulunun ve Yönetim Kurullarının Rolünü Açıklayınız • Genel Kurul yetkilerinin Yönetim Kurulu ile Yönetim Kurulu arasındaki farkları karşılaştırın • Üst Düzey Yönetimin sorumluluklarını açıklamak • Faaliyet Alanları • Bankacılık Kanununa Giriş • Madde 3, 4 ve 22 - 28 Müfredat detaylarını gözden geçirilmesi Ödev: Birinci sınıf oturumunda amaç, işlevler ve bankacılık hukuku kurumsal yönetim bölümü için okunan ödev
3) • Kurumsal Yönetim'in Anlaşılması • nitelikleri üzerine tartışma: • Yönetim Kurulu, • CEO, • Genel Müdür Yardımcısı ve • Denetim komitesi • Çeşitli ticari bankaların yapısı hakkında tartışma • Kurumsal Yönetim (Akbank, İş Bankası, HSBC) perspektifinde, Ödev: Bir bankanın kurumsal yönetimini sonraki sınıf oturumunda okumak için bilgileri yenileyin Denetim Komitesinin oluşum ve sorumluluklarını incelemek
4) • Banka Organizasyon Şeması • Bir bankanın organizasyon şemasının bileşenlerini tanımlamak ve işlevlerini bankacılıkta tanımlamak • Bankacılar için Etik Kurallarını açıklayın • İşlevsel iş tanımları - CEO - Genel Müdür Yardımcısı - Grup Başkanları, Bölüm Müdürleri - Alt Başlıklar - Merkez Organizasyon Şeması - Şube Ağı Örgütü - Organizasyon yapısında etik hiyerarşi Ödev: Bir sonraki sınıf oturumunda okunan ödüller (Bankacılar için Etik Kuralları)
5) • Banka Yönetiminin Finansal Boyutlarını Tanımlayınız • CAMELS yaklaşımının temelleri - I - Sermaye Yükümlülüğü - Varlık Kalitesi - Yönetim - Kazanç Oranı - Likidite • Özkaynak ve Sermayenin Yönetimi • Sermaye Yeterliliği İhtiyacı • Sermaye Yeterliliğinin Hesaplanması • Sermaye Yeterliliği Oranını Etkileyen Faktörler • Yeterli sermaye tabanına nerede odaklanılacağı Ödev: Öğrenci sunumları için 12-13-14. Haftalık konular atanır
6) • Banka Yönetiminin Finansal Boyutlarını Tanımlayınız • CAMELS yaklaşımının temelleri - II • Varlıkların Yönetimi ve Varlık Kalitesi Hususları • İyi kalitede varlık nasıl hazırlanır • Varlık kalitesini artırma yolları • Varlıkların Menkul Kıymetleştirilmesi • Varlıkların Tasfiye Edilmesi • Kredi türleri ve kredi türü pozlamalar • Kredi İşlemi Tartışmaları Ödev: Bir sonraki sınıftaki oturum için verilen okumalar (Bir bankanın Varlık Kalitesini Yönetmek)
7) • CAMELS yaklaşımının temelleri - III (Yönetim) • Yönetimin Önemli Boyutlarını Tanımlayın • Yönetim için Düzenleyici Gereklilikler, • İş tanımları • Yönetim Beyanatları • Bir bankanın Yetkili İmza Listesi • Bir bankadaki Yönetim Komiteleri Ödev: Bir sonraki sınıftaki oturum için verilen okumalar (Yönetim)
8) • Banka Yönetiminin Finansal Boyutlarını Tanımlayınız • CAMELS yaklaşımının temelleri - IV (Kazanç Oranı) • Bankalar nereye kâr sağlıyor • Faiz geliri süreci • ROA, ROE kavramları • Bir bankanın gelirlerini yönetmek • Bir bankadaki Giderlerin Gözden Geçirilmesi • Gelir Üretimi Analizi • Karlılık Analizi • Performans analizi için önemli oranlar Ödev: Bir sonraki sınıftaki oturum için verilen okumalar (Kazanç Oranı)
9) • Banka Yönetiminin Finansal Boyutlarını Tanımlayınız • CAMELS yaklaşımının temelleri - V (Likidite) • Bir Bankanın Likidite Yönetimi • Nakit Akışı Tablosu • Varlık ve yükümlülükleri vade dilimlerine göre ayırın • Maksimum nakit çıkış analizi • Maksimum nakit çıkışı için Senaryo Analizi • İyi kalitede likit varlıkların belirlenmesi Ödev: Bir sonraki oturum için verilen okuma (Likidite)
10) • Banka Yönetiminin Finansal Boyutlarını Tanımlayınız • CAMELS yaklaşımının temelleri - VI (Hassasiyet) • Banka yönetiminde bir bankanın duyarlılık analizi • Faiz Oranındaki Dalgalanmalara Karşı Stres Testi • Döviz Kurundaki dalgalanmaların stres testi • Döviz Pozisyonu Analizi • Pozisyonun hedging stratejisi • Finansal Piyasalar Riskinden Korunma Enstrümanlarını Açıklamak • Forvetler • Vadeli • Seçenekler • Swap • Yapılandırılmış Türevler Ödev: Sonraki sınıfa ayrılmış okuma (Duyarlılık)
11) • Banka yönetiminde diğer riskleri yönetmenin yollarını açıklayın • Risk yönetimi için düzenleyici taban • Piyasa Riski, • Operasyonel Riskler • Kredi riski • Operasyonel riskte etik standartların rolü • Piyasa Riski Yönetimi, • Piyasa riskiyle karşı karşıya kalabilecek kalemlerin tespiti • Piyasa riski formlarının detaylı analizi • Kredi riski • Kredi Riski Yönetimi Yönetmeliği • Kredilerin Hazırlanması ve İzlenmesi • Operasyonel Riskler • Etik standartlar Ödev: Bir sonraki sınıftaki oturum için verilen okumalar (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sermaye Yeterliliği Yönetmeliği Risk Hesaplama Bölümü)
12) • Öğrenci Sunumları - I • Kendi bankasını kurma Sınıf Sunumu Ödev: Bir sonraki sınıftaki oturum için verilen okumalar
13) • Öğrenci Sunumları - II • Kendi bankasını kurma Yok
14) • Öğrenci Sunumları - III • Kendi bankasını kurma Yok
15) • Öğrencileri bir final sınavına göre değerlendirmek • Dönem boyunca incelenen bölümlerden anlayış düzeylerini değerlendirmek • Bankacılık Kanunu maddelerini öğrenecek olursa değerlendirme • Banka Yönetim Kurallarına ilişkin anlayışlarının değerlendirilmesi • Bankacılık riskleri hakkında bilgi sahibi olursa değerlendirme Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Division of Supervision and Risk Management Federal Reserve Bank of Kansas City, 2010
Diğer Kaynaklar: Division of Supervision and Risk Management Federal Reserve Bank of Kansas City, 2010

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev
Proje Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Bireysel Proje
Grup Projesi

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 20
Sunum 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 64
Proje 1 15
Ödevler 5 10
Küçük Sınavlar 4 2
Ara Sınavlar 1 15
Final 1 22
Toplam İş Yükü 176