ILOG213 Logistics Managementİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ILOG213
Ders İsmi: Logistics Management
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili:
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. AHMET MURAT KÖSEOĞLU
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi DİDEM DEMİR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; lojistik sürecin temel fonksiyonlarını inceleyerek ortaya koymak ve bu sayede lojistik faaliyetlerin tüm tedarik sistemiyle bütünleşik ve uyum içinde icra edilmesini sağlamaktır. Ayrıca gelecekte lojistik alanda çalışacak olan öğrencilere gerekli olan planlama, modelleme, icra ve kontrol etme becerilerinin uygulama düzeyinde kazandırılmasıdır. Ders konuları lojistik sektöründe çalışacak olan kişiler için gerekli olan planlama, modelleme ve kontrol etme becerilerinin kazandıracak şekilde oluşturulmuştur. Ders içeriği lojistiğin temelleri, fonksiyonları, süreçleri ve lojistik işlemlerinin hedefleri, lojistik terminolojisi, dağıtım kanallarının dizaynı, bilgi akışı, tesisin yerleri, dış kaynak kullanımı, lojistikte risk ve olası aksaklıklar, lojistikte KPI, lojistikte ile alakalı kural ve düzenlemeler, lojistik faaliyetlerde sistem yaklaşımı; Endüstri 4.0 uygulamaları konularından oluşturulmuştur.
Dersin İçeriği: Lojistiğin temelleri, fonksiyonları, süreçleri ve lojistik işlemlerinin hedefleri, lojistik terminolojisi, dağıtım kanallarının dizaynı, bilgi akışı, tesisin yerleri, dış kaynak kullanımı, lojistikte risk ve olası aksaklıklar, lojistikte KPI, lojistikte ile alakalı kural ve düzenlemeler, lojistik faaliyetlerde sistem yaklaşımı; Endüstri 4.0 uygulamaları

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Lojistik kavramlarını ve fonksiyonlarını tanımlayabilirler.
2) • Lojistik süreçleri ve temel aktiviteleri öğrenebilirler.
3) • Tedarik zinciri ve lojistik kavramları arasındaki ilişkiyi tanımlayabilirler.
4) • Tesis konumlandırma ve dağıtım kanalı dizaynı yapabilirler.
5) • Organizasyonlarda risk yönetimi ve KPI belirlemeyi uygulayabilirler.
6) • Lojistikte sistem yaklaşımı ve endüstri 4.0 uygulamalarına hakim olurlar.
7) •Lojistik organizasyonlarda lojistik süreçleri uygularken etik ilkelere riayet ederler.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Dersin Tanıtımı. • Lojistik Tanımı • Planlama ile düşünme arasındaki fark • İzlence • Ders Konuları
2) • Lojistik modelleme şirketlerin türlerini tanımlamak • Küreselleşme süreci ve piyasaları ve lojistiki nasıl etkilediğini açıklanması • lojistik modelleme ve planlamada her argüman için ana maddeleri özetleyin • Küresel iş ortamıni açıklayın ve lojistik açıdan etkilerini atrtışın • Lojistik planlama ve modelleme yapan şirket türleri • Küreselleşme süreci ve lojistik pazarlar üzeine etkileri • Lojistik organizasyonlarda etik ilkeler Müfredat gözden geçirin. Kütüphane Oryantasyon Kursu tamamlayın. Bölümlerin sonunda bölümleri, 1 ve 2. cevap yorumu soruları okuyun, sınıfta tartışmak için hazırlıklı olun. Bölümlerin sonunda vaka çalışmasını okuyun ve sınıfta tartışmak için hazırlıklı olun, cevapları gönderin..
3) • Lojistik sisteminin her bir ana tipini açıklayınız • Lojistik kökenlerini belirlemek ve risk yöneticileri etkilerini azaltabilir nasıl • Hukuk sisteminin her bir ana tipi ve bazı önemli global lojistik konularını açıklayacaktır • Uluslararası lojistik şirketlerin karşılaştığı etik ve sosyal sorumluluk ve temel sorunları açıklar • Uluslararası lojistik faaliyetlerini nasıl etkilediğini uluslararası ilişkiler açıklar • Lojistik sisteminin ana türleri • Lojistik kökenleri ve risk yöneticileri etkilerini nasıl azaltabilir • Lojistik hukuk sisteminin türleri • Önemli global lojistik sorunları 3 ve 4. bölümleri okuyun. Bölümlerin sonunda yorumu soruları yanıtlayın, sınıfta tartışmak hazır olun. Bölümlerin sonunda vaka çalışmasını okuyun ve sınıfta tartışmak için hazırlıklı olun, cevapları gönderin.
4) • Kültür kavramını açıklayın ve ulusal ve uluslararasi lojistik açısından önemini açıklayın • Lojistik bileşenlerini belirlemeyin ve uluslararası iş yaşaına etkilerini açıklayın • Değişikliği açıklayın ve lojistik şirketleri ve lojistik birbirini nasıl etkilediğini açıklar • açıklayın nasıl fiziksel çevre ve teknoloji etkisi lojistik • Devlet ve sınıflandırmak ve lojistik Onların pratik kullanım açıklamak için kullanılan iki çerçeveler görünür • Kullanımı azalıyor neden • merkezi planlı ekonominin ne demek olduğunu açıklayın ve açıklamak • Karma ekonominin ana özelliklerini belirlemek ve lojistik vurgu açıklamak • Piyasa ekonomisi fonksiyonları açıklar ve ayırt edici özellikleri tespit edin. • Lojistik bileşenleri ve uluslararasi iş üzerine etkileri • Lojistik değişiklikler • Fiziksel çevre ve lojistik • Karma ekonomi ana özellikleri ve lojistik üzerine etkileri Konuya somut örnekler üzerinde açıkllık kazandırılması Lojistik şirketlerde taşımacılık yönetimine ilişkin süreç, işlemler ve düzenlenecek belgeler üzerinde çalışmalar yapılması.
5) Lojistike bağlı yan hizmetler Ürün özellikleri ve lojistik Lojistik organizasyonu Lojistik kararlarının alınması konusunda sistematik yaklaşım Nihai proje üzerinde araştırma ve çalışma Bölüm 6 okuyunuz Bölümün sonunda yorumu soruları yanıtlayın, sınıfta tartışmak hazır olun. Bölümün sonunda vaka çalışmasını okuyun ve sınıfta tartışmak için hazırlıklı olun, cevapları gönderin.
6) • Lojistik türlerinin sınıflandırılması için bir değerlendirme çerçevesinin tanımlanması • Teknolojiden kaynaklanan özelliklerin incelenmesi • Lojistik açıdan ortaya çıkan niteliklerin belirlenmesi • Tür seçimini etkileyen ölçütlerin tanımlanması • Teknolojik açıdan belirleyici özellikler • Hız ve taşıma süresi • Güvenlik konusu • Enerji verimliliği • Yatırım ve işletme maliyeti • Esneklik • Çevreye etkiler • Lojistikte etkin kullanım alanı Lojistikte yasal düzenlemeler ve uluslararası anlaşmalar ve kuruluşlar ve belgelerin araştırılması
7) • Öğrenciler vize sınavı ile değerlendirilir • Lojistikte Planlama ve Modelleme özellikleri • Lojistikte kullanım açısından özelliklerin irdelenmesi • Lojistikte Planlama ve Modellemenin enerji ve çevre açısından olumsuzluğu • Lojistikte esneklik özelliğiyle taşıma sürecinin başlangıcı ve sonundaki zorunlu kullanımı Lojistikte denizyolu taşımacılığı maliyetleri üzerinde araştırma
8) • Lojistik planlamada denizyolunun önceki derslerde belirlenmiş değerlendirme çerçevesinde özellikleri • Lojistikte kullanım açısından özelliklerin irdelenmesi • Lojistik planlamada denizyolu taşımacılığının enerji verimliliği ve işletme maliyeti açısından elverişliliği • Kitle taşımacılığındaki önemi • Kombine taşımacılıkta modelleme ve uluslararası taşımacılıktaki belirleyici rolü • İlgili uluslararası anlaşma, kurum ve taşıma belgeleri Taşıma türlerine göre oluşturulan öğrenci gruplarının tartışmaya hazırlık anlamında göreli ayrıntılı çalışmalar yapmaları
9) • Lojistik türlerinin sınıflandırılması için bir değerlendirme çerçevesinin tanımlanması • Teknolojiden kaynaklanan özelliklerin incelenmesi • Lojistik açıdan ortaya çıkan niteliklerin belirlenmesi • Tür seçimini etkileyen ölçütlerin tanımlanması • Teknolojik açıdan belirleyici özellikler • Hız ve taşıma süresi • Güvenlik konusu • Enerji verimliliği • Yatırım ve işletme maliyeti • Esneklik • Çevreye etkiler • Lojistikte etkin kullanım alanı Ülkemizde demiryolu ve havayolunun son dönemdeki gelişmelerinin son dersteki tartışmalara hazırlık olarak incelenmesi
10) • Lojistik planlamada demiryolunun ve havayolunun önceki derslerde belirlenmiş değerlendirme çerçevesinde özellikleri • Lojistikte kullanım açısından özelliklerin irdelenmesi • Lojistik planlamada demiryolu ve havayolu taşımacılığının olumlu ve olumsuz yanları • Lojistik modellemede güvenlik açısından öne çıkmalarının gerekçeleri • Lojistik planlamada kitle taşımacılığı ve çevre açısından önemi • Lojistik planlamada havayolu taşımacılığını tek seçenek durumuna getiren koşullar Lojistikte kombine taşımacılık ve özellikle Ro-Ro taşımaları konusunda araştırma yapılması
11) • Modellemede çok türlü taşımanın ortaya çıkış ve gelişme gerekçeleri • Lojistik planlamada aranan niteliklere göre çok türlü taşımanın konumu • Lojistikte intermodal, mültimodal ve kombine taşımacılık tanımı, • Elemanları • Modellemede Etkin kullanım için altyapı ve diğer koşullar Uluslararası lojistik projeleri ve özellikle TRACECA projesi ile ilgili araştırma yapılması
12) • Lojistikte yararlanılacak taşıma ağının tanımlanması • Ülkemizdeki ve uluslararası nitelikteki lojistik taşıma koridorları • Lojistikte panavrupa koridorları ve Türkiye • Dünya ve Türkiye'deki lojistik taşıma koridorları • Türkiye'nin uluslararası lojistik konumu • Türkiye'nin lojistik açısından üstünlükleri • Lojistikte uluslararası taşıma koridorları ile ilgili projeler Son derste tartışmaya hazırlık olarak lojistik ve ulaştırma konusundaki planlama ve modelleme çabalarının araştırılması
13) • Lojistik-taşimacilik ilişki ve etkileşiminin Türkiye bağlamında değerlendirilmesi. • Lojistik ve ulaştirma planlamasının gerekliliğinin açıklanması • Lojistik sektörü açısından türkiye ulaştırma sisteminin gelişiminin değerlendirilmesi • Lojistik ve ulaştırma planlamasında Türkiye ve İstanbul Son derste tartışmaya hazırlık olarak lojistik ve ulaştırma konusundaki planlama ve modelleme çabalarının araştırılması
14) • Lojistik ve taşımacılık yönetiminin genel değerlendirilmesi • Bütüncül yaklaşım gereği ve bu bağlamda organizasyon üzerinde durulması • Lojistikte taşımacılık yönetiminin temel ilkeleri • Uygulamalarından ilginç örnekler • Yönetim işlevlerinin irdelenmesi
15) • Öğrenciler final sınavı ile değerlendirilir • Enformasyon sistemleri ile ortaya çıkan etik, sosyal ve politik konuların açıklanır. • Etik kararlar için rehberlik edecek temel prensipleri tartışılır. • Çağdaş enformasyon sistemi teknolojilerinin ve internetin neden bireysel gizlilik ve entelektüel mülkiyet haklarına tehdit yarattığı anlatılır. • Enformasyon sistemlerinin günlük hayata etkileri tartışılır. • Etik, sosyal ve politik konuları içeren bir model üzerinde tartışılması • Etik konuları ortaya çıkaran anahtar teknoloji trendlerinin açıklanması • Görev, hesap verebilirlik ve yükümlülük temel konularının listelenmesi ve tartışılması • Etik analiz ve gerçek dünyadaki örnek bazı ikilemlerin anlatılması • İnternet çağında kişisel gizlilik ve özgürlük ile ilgili, enformasyon hakları konusunun anlatılması ve tartışılması.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Lojistik Yaklaşımıyla TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
A. Murat KÖSEOĞLU
Nobel Akademik Yayıncılık, Eylül 2014.
ISBN-12: 9780133023752 (Köseoğlu, 2014:12-22)
Diğer Kaynaklar: Logistics Operations and Management- Concepts and Models, Reza Zanjirani Farahani, Shabnam Rezapour, Laleh Kardar

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ödev
Problem Çözme
Rapor Yazma
Teknik gezi
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Sunum
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ödev 1 % 5
Projeler 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 80
Ödevler 1 12
Ara Sınavlar 1 10
Final 1 15
Toplam İş Yükü 165