ISLT443 Dijital Pazarlamaİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ISLT443
Ders İsmi: Dijital Pazarlama
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi EMİNE BAŞAK TAVMAN
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı dijital pazarlama kavramını öğrencilere öğretmektir. Bu ders en büyük dijital platformlar olan mobil, sosyal medya, arama motorunu (ödemeli ve organic) içermektedir. Öğrenciler email, SMS text, ödemeli and organik arama, mobil (QR kodu, apps, lokal, coğrafik), WordPress, YouTube, Pinterest, Linkedin, Facebook ve Twitter’ı nasıl daha etkili kullanabileceklerini öğreneceklerdir. Öğrenciler Google Adwords kullanarak ödemeli arama reklam kampanyasını nasıl oluşturup yöneteceklerini öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği: Kanal planlama; e-posta pazarlama; dijital ekran; sosyal medya; organik arama; ödemeli arama; içerik pazarlaması; dijital pazarlama analitiği ve yatırım geri dönüşü; dijital kampanyalar; web sayfası; mobil pazarlama; dijital platformlarda strateji yaratma.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Dijital pazarlamanın temelini ve geri dönüş oranlarında teklif ve yaratıcılığın önemini öğrenmek
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Mobil, arama ve sosyal ağlar gibi yeni medya kanallarının nasıl kullanılacağını öğrenmek
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) • Dijital pazarlama aktivitelerinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçüm tekniklerinin öğrenilmesi
2) • Dijital pazarlamaya etki eden etik kuralları ve mevzuatların anlaşılması
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Dersin amaçlarına giriş yapılması. • Dijital medya ve bloglara üyeliklerin anlatımı . • Dijital ortamda bölümlendirme ve tüketici davranışlarının anlatımı. Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.
2) • Hedef, Liste, Teklif; Test etmenin anlaşılması. • E-ticaretin anlatımı. Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.
3) • Arama motoru optimizasyonu ve tekniklerinin anlatımı. Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.
4) • Arama motoru optimizasyonu ve tekniklerinin anlatımı (Devam). Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.
5) Google Adwords’un öğrenilmesi. Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.
6) Google Adwords’un öğrenilmesi (Devam). Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.
7) vize sınavı Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.
8) • Sosyal medya 101’in anlatılması: Güçlü bir içerik nasıl oluşturulur ve yönetilir. Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.
9) • Sosyal medya 101’in anlatılması: Güçlü bir içerik nasıl oluşturulur ve yönetilir (Devam). Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.
10) • Facebook, Twitter ve Pinterest, Google Plus’ın anlatımı Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.
11) • Davranışsal bölümlendirmenin anlatımı. • LinkedIn, Facebook, Twitter’daki reklamların öğretilmesi. Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.
12) • Mobil pazarlamanın anlatımı. Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.
13) • Mobil ticaretin anlatımı. • Mobil pazarlama uygulamasının oluşturulması ve emülatörlerinin anlatımı. Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.
14) • Örnek olaylar. Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.
15) final sınavı Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.
Diğer Kaynaklar: Bhatia Puneet, Singh (2021). Fundamentals of Digital Marketing. Pearson.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Okuma
Soru cevap/ Tartışma
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 95
Ara Sınavlar 1 14
Final 1 14
Toplam İş Yükü 168