UTIC308 E-Ticaretİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: UTIC308
Ders İsmi: E-Ticaret
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi AYŞE NUR TOPÇUOĞLU
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi DİDEM DEMİR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Pazarlama yönetimi; pazarla iletişim ve e-ticaretin tanımı; pazarla iletişim karması; segmentasyon, konumlandırma ve alıcı davranışlarını anlama; farklı medya çeşitlerini anlama; kurumsal kimlik; satış literatürü; marka; web sitesi; satış ekibi; uluslararası fuarlar; ürün ve ambalaj; e-pazarlamanın bölümleri; online pazar ve müşteri araştırma kaynaklarının kullanımı; web sitesi; b2b e-pazaryerleri; e-marketing; sosyal medya kullanımı; b2c satış sitesi kurma ve yönetme; başarılı b2b ve b2c site örnekleri; web sitesi kurma.
Dersin İçeriği: Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki kazanımları elde edeceklerdir:

• Uluslararası pazarlama yonetiminde pazarla iletişimin temellerini
• Farklı pazarla iletişim araçlarını kullanmayı
• Online ve mobil teknolojilerle değişen pazarlama ortamını anlamayı
• Pazarla iletişim içinde e-ticaretin rolünü
• E-ticaret girişimi için stratejik planlama yapmayı öğreneceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Uluslararası pazarlama yonetiminde pazarla iletişimin temellerini öğrenmek
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Farklı pazarla iletişim araçlarını kullanmak
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) • Pazarla iletişim içinde e-ticaretin rolünü anlamak
Öğrenme Yetkinliği
1) • Online ve mobil teknolojilerle değişen pazarlama ortamını anlamak
Alana Özgü Yetkinlik
1) • E-ticaret girişimi için stratejik planlama yapmayı öğreneceklerdir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • İş kuruluşları ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasındaki farkı analiz eder. • Üretimi etkileyen faktörleri tanımlar. • İş dünyasına ait işgücünün değişimini ifade eder. • İzlek. • Pazarla iletişimin tanımlar. • Pazarla iletişim araçlarını tanımlar. • E-ticareti tanımlar. • E-ticaretin bölümlerini tanımlar. İzleği çalışma. Kitabım 1. ve 2. bölümlerini okuma.
2) • Pazarla iletişim karmasının içeriğini ifade eder. • Pazarla iletişim planını ifade eder. • İletişim teorisini açıklar. • Final sunumu içeriği ve amacını tartışır. • Pazarla iletişim karmasını ifade eder. • Pazarla iletişim planı ifade eder. • SOSTACı tanımlar. (durum, hedefler, strateji, eylemler, kontrol) • 3Ms’I tanımlar. (insan gücü, para, zaman) • İletişim teorisinin tanımlar. • Bir, iki ve çok aşamalı iletişim teorilerini açıklar. • Benimseme modelini ifade eder. • Final projesinde kullanılacak KOSGEB’in stratejik iş planı modelinin açıklar. Homework: Grup oluşturma, bir ürün ve firma seçme.
3) • Alıcı davranışlarını tanımlar. • Pazarları açıklar. • Pazar araştırmalarını açıklar. • Ajansları açıklar. • Satın alma davranışı ve pazar araştırması için doğru stratejiyi analiz eder. • Hedef pazarı ve satın alma davranışlarını analiz eder. • Satın alma türlerini sınıflandırır. • Bireysel ve kurumsal alıcıları tartışır. • Satın alma sürecindeki roller ifade eder. • Satın almanın aşamalarını ifade eder. • Motivasyon ve Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini tartışır. • Pazar araştırmasının tanımlar. • Araştırma türlerini listeler.(birincil-ikincil, niceliksel-niteliksel) • Pazar araştırması sürecini ifade eder. • Pazarlama İstihbaratı ve Bilgi Sistemini tanımlar. (MIIS) • Ajansları tanımlar. • Ajans seçim sürecini analiz eder. Final projesine çalışmaya devam.
4) • Farklı medya çeşitlerini sınıflandırır. • Değişen iletişim ortamını açıklar. • Uluslararası pazarla iletişim ortamını açıklar. • Farklı medya türlerini yönetmeyi tartışır. • Uluslararası pazarla iletişim programını yönetmeyi tartışır. • Medya türlerini listeler. • Medya terimlerini açıklar. • Medya seçmeyi ifade eder. • Medya planlama aşamalarını sınıflandırır. • Değişen iletişim ortamını analiz eder. • PESTLE analizini ifade eder. • Pazarların küreselleşmesini ifade eder. • Küresel güçlükleri açıklar. • Stratejik küresel seçeneklerini listeler. Final projesine çalışmaya devam.
5) • Kurumsal kimliğin rol ve önemini açıklar. • Kurumsal kimliğin farklı uygulama alanlarını tartışır. • Satış ve satış yönetimini açıklar. • Reklamın rolünü açıklar. • Kurumsal kimliği tanımlar. • Kurum imajını tanımlar. • Kurum kimliği karmasını tanımlar. • Satışı açıklar. • Satışçıların ve satış örgütlerinin türlerini listeler. • Satış gücünü yönetmeyi tanımlar. • Satış becerilerini analiz eder. • Reklam kampanyası yönetmeyi açıklar. • Reklam kampanyası stratejisini tartışır. Firma ziyareti. .
6) • ARA SINAV. • Satış promosyonunu açıklar. • Doğrudan pazarlamayı açıklar. • Tanıtım ve halkla ilişkileri tanımlar. • Satış promosyonunu tanımlar. • Satış promosyonu türlerini sınıflandırır. • Promosyon kullanımının nedenlerini listeler. • Satış promosyonu hedeflerini analiz eder. • Doğrudan pazarlamayı açıklar. • Veritabanı pazarlamasını açıklar. • Doğrudan pazarlama kampanyası yönetmekyi örneklerle açıklar. Study for the Midterm Exam.
7) • Sponsorluğun rolünü ve önemini tanımlar. • Fuar yönetmenin nasıl olduğunu açıklar. • Sergilerin rol ve önemini açıklar. • Pazarla iletişimde ambalajın rol ve önemini açıklar. • Final projesi hazırlıklarını resmeder. • Sponsorluğu açıklar. • Sponsorluğun kapsam ve çeşitlerini tartışır. • Sponsorluğun avantajlarını listeler. • Sponsorluk programının nasıl yürütüleceğini açıklar. • Fuar planlamanın nasıl olduğunu ifade eder. • Fuara katılım hedeflerini listeler. • Fuara ait yapılacak listelerini görselleştirir. • Fuarda başarı için değerlendirme ölçütlerini tanımlar. • Ambalajın önemini ifade eder. • Ambalajın işlevlerini listeler. • Ambalajın iletişim işlevini açıklar. Final projesine çalışmaya devam.
8) • Ürünün satış noktasındaki tanıtımını ifade eder. • Ağızdan ağıza pazarlamayı açıklar. • E-pazarlamayı açıklar. • Tüm iletişim araçlarını planlı kullanmayı ifade eder. • Ürünün satış noktasında tanıtımını ifade eder. • Araçları listeler. • Teknikleri sınıflandırır. • Ağızdan ağıza pazaralamada kullanılan araçları tartışır. • Müşteri ilgi programı geliştirmenin 10 yolunu analiz eder. Örnek olayların üzerinden geçme. Tartışmaya katılma. Grup tartışması. Final projesinin ilk taslağını sunma.
9) • E-ticareti tanımlar ve e-iş ile ayrımını ifade eder. • E-ticaret teknolojisinin benzersiz özelliklerini tanımlar ve bunun işe etkisini tartışır. • Web 2.0 uygulamalarını açıklar. • En önemli e-ticaret türlerini listeler. • E-ticaretin temelleri ve büyümesini tartışır. • E-ticaretin tarihini açıklar. • E-ticaretin geleceğini belirleyecek faktörleri tanımlar. • E-ticaret çalışmasının en önemli kavramlarını tartışır. • E-ticarete katkıda bulunan önemli akademik disiplinleri sınıflandırır. İnternetten bir firma bularak firmanın web sitesinin incelenmesi ve düşüncelerin yazılı olarak sunulması.
10) • Online ortamda e-ticaret varlığı kurarken sorulması ve cevplanması gereken soruları tartışır ve gerekli adımları atar. • E-ticaret varlığı kurmada izlenecek süreci tanımlar. • Web sitesini outsource etme veya kendi bünyesinde kurma ile ilgili önemli soruları listeler. • Web server ve e-ticaret satış sitesi server yazılımı ile ilgili önemli konuları tanımlamar ve açıklar. • E-ticaret sitesi donanımı için en uygun yolu seçmede önemli noktaları ifade eder. • Web sitesi performanısnı geliştirecek ek araçları tartışır. • Mobil web sitesi ve uygulamaları geliştirme ile ilgili önemli noktaları ifade eder. Final projesine çalışmaya devam.
11) • Klasik ödeme yöntemlerinin özelliklerini tanımlar. • E-ticaretteki en önemli ödeme yöntemlerini ifade eder. • Elektronik faturalama ve ödeme sistemlerinin özellik ve işlevlerini tanımlar. • E-ticaret iş modellerini ana özelliklerini ifade eder. • Önemli b2c iş modellerini tanımlar. • Önemli b2b iş modellerini tanımlar. • E-ticarete uygulanabilecek ana iş kavramları ve stratejilerini açıklar. • Klasik online pazarlama ile yeni sosyal-mobil-lokal pazarlama platformlarının farkını analiz eder. • Sosyal, mobil ve local pazarlamanın hacmi ve büyüklüğünü açıklar. • Sosyal, mobil ve local pazarlama arasındaki ilişkiyi tartışır. • E-ticaret iş modellerini açıklar. • Önemli b2c iş modellerini listeler. • Önemli b2b iş modellerini listeler. • E-ticaret işi nasıl değiştirdiğini analiz eder: Strateji, yapı ve süreçler • Klasik online pazarlama ile yeni sosyal-mobil-lokal pazarlama platformlarının farkını tartışır. • Facebook, Twitter ve Pinterest gibi pazarlama platformlarının pazarlama kapasitelerini tartışır. • Mobil pazarlamanın ana unsurlarını tanımlar. Due: Final Projesinin ikinci taslağı.
12) • Online perakende sektörünün içinde bulunduğu ortamı tanımlar. • Online bir firmanın ekonomik yaşama gücünü analiz eder. • Değişik online perakende türlerinin kaşılaştığı tehditleri tanımlar. • Online hizmet sektörünün temel özelliklerini tanımlar. • Online finansal hizmetler sanayiindeki gelişmeleri tartışır. • Online seyahat sektöründeki ana gelişmeleri ifade eder. • Online kariyer sektöründeki ana trendleri tanımlar. • Online perakende sektörünü açıklar. • Online firmaların yaşayabilirliğini analiz eder. • E-tailing İş Modellerini sınıflandırır. • B2B e-ticareti tanımlar. • Tedarik zinciri, satın alma ve işbirlikçi ticaret şekillerini açıklar. • B2b ticaretin ana türlerini tanımlar. • E-ticaret ve tedarik zinciri yönetimini açıklar. yok
13) • E-posta pazarlamasını açıklar. • İnternetten potansiyel iş ortağı bulma araştırmasının nasıl yapıldığını tanımlar. • Alıcı/satıcı bilgisi için internet araştırmasının nasıl yapıldığını açıklar. • Etkili iş e-postaları yazmanın nasıl yapıldığını açıklar. • E-posta pazarlamasını tanımlar. • Etkili e-posta pazarlamasının unsurlarını listeler. • İçerik ve tasarımı analiz eder. • Yazmayı açıklar. • Landing page yaratmanın nasıl olduğunu açıklar. Uluslararası ticaretle ilgili web sitelerini araştırma ve gelecek hafta sunma.
14) • Arama Motoru Pazarlamasını açıklar. • Arama Motoru Optimizasyonunu açıklar. • Arama motoru optimizasyonu için Web sitesi içerik ve tasarımı tanımlar. • Etkili link alıp link vermeyi tanımlar. • Pazarlamada arama motorlarının rolü ve önemini ifade eder. • Arama motoru optimizasyonunu açıklar. • Arama motoru pazarlamasını ifade eder. • SEO ve SEM için web sitesi tasaralamayı tartışır. Final projesinin düzenlenmesi ve gözden geçirilmesi.
15) • Final Projesi. • Final Sunumu. • Gerçek veya hayali bir firma için web sitesi stratejik planı ve web sitesinin nasıl kurulacağını açıklar. yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Pazarla İletişim
Zeynep İyiler
İGEME yayını, 2009

E-ticaret
Zeynep İyiler
İSO Yayını, 2015
Lecturer Zeynep İyiler
e-mail: Zeynep.iyiler@okan.edu.tr
Phone: +90 216 6771630
Diğer Kaynaklar: E-ticaret
Zeynep İyiler
İSO Yayını, 2015

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 60
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 90
Ödevler 6 12
Ara Sınavlar 1 15
Final 1 20
Toplam İş Yükü 182