HRE456 Reklam ve Sanat Etkileşimi İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HRE456
Ders İsmi: Reklam ve Sanat Etkileşimi
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. ZEYNEP NİLÜFER ŞENGEL
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. ZEYNEP NİLÜFER ŞENGEL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; reklamcılık alanında sanat akımlarının nasıl kullanıldığını değerlendirmek. Sanat akımlarını öğrenmek. Reklamcılık alanı ürünlerinde sanat akımları örneklerini göstermek. Reklamcılık alanı ürünlerinde sanat akımlarından etkilenerek üretmek.
Dersin İçeriği: Sanat akımları ve Reklamcılık
Farklı sanat form ve hareketlerinin reklamdaki estetik yansımaları
Sanat bağlamında reklamcılığı açıklama
Sanat akımlarının reklamcılıktaki yansımalarını analiz etme

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Edebi metinler ve reklamcılık; güzel sanatlar ve reklam ilişkisi; görsel sanat eserleri ve reklamcılık; reklamda mitolojik faktörün kullanımı; reklam ve gösteri sanatları ilişkisi; reklam ve sinema ilişkisi; reklam ve müzik; dijital sanat ve reklamcılık.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Rönesans ve reklamcılıkta kullanılan örnekler Bir sonraki ders için verilecek olan okuma - Little, Stephen, Derya Nüket Özer, and Elizabeth Bacon. ... İzmler: sanatı anlamak. Yapı-Endüstri Merkezi, 2006.Hollingsworth, Mary, Rengin Küçükerdoğan, and Banu Ergüder. Dünya sanat tarihi. İnkılap Kitabevi, 2009.
2) Gotik ve reklamcılıkta kullanılan örnekler Bir sonraki ders için verilecek olan okuma - Little, Stephen, Derya Nüket Özer, and Elizabeth Bacon. ... İzmler: sanatı anlamak. Yapı-Endüstri Merkezi, 2006.Hollingsworth, Mary, Rengin Küçükerdoğan, and Banu Ergüder. Dünya sanat tarihi. İnkılap Kitabevi, 2009.
3) Klasisizm ve reklamcılıkta kullanılan örnekler Bir sonraki ders için verilecek olan okuma - Little, Stephen, Derya Nüket Özer, and Elizabeth Bacon. ... İzmler: sanatı anlamak. Yapı-Endüstri Merkezi, 2006.Hollingsworth, Mary, Rengin Küçükerdoğan, and Banu Ergüder. Dünya sanat tarihi. İnkılap Kitabevi, 2009.
4) Maniyerizm ve reklamcılıkta kullanılan örnekler Bir sonraki ders için verilecek olan okuma - Little, Stephen, Derya Nüket Özer, and Elizabeth Bacon. ... İzmler: sanatı anlamak. Yapı-Endüstri Merkezi, 2006.Hollingsworth, Mary, Rengin Küçükerdoğan, and Banu Ergüder. Dünya sanat tarihi. İnkılap Kitabevi, 2009.
5) Barok ve reklamcılıktan kullanılan örnekler Bir sonraki ders için verilecek olan okuma - Little, Stephen, Derya Nüket Özer, and Elizabeth Bacon. ... İzmler: sanatı anlamak. Yapı-Endüstri Merkezi, 2006.Hollingsworth, Mary, Rengin Küçükerdoğan, and Banu Ergüder. Dünya sanat tarihi. İnkılap Kitabevi, 2009.
6) Romantizm ve reklamcılıkta kullanılan örnekler Bir sonraki ders için verilecek olan okuma - Little, Stephen, Derya Nüket Özer, and Elizabeth Bacon. ... İzmler: sanatı anlamak. Yapı-Endüstri Merkezi, 2006.Hollingsworth, Mary, Rengin Küçükerdoğan, and Banu Ergüder. Dünya sanat tarihi. İnkılap Kitabevi, 2009.
7) VİZE SINAVI Karabacak, Z. İ. (2013). Reklam ve sanat ilişkisi. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 64-76.
8) Gerçekçilik ve reklamcılıkta kullanılan örnekler Bir sonraki ders için verilecek olan okuma - Little, Stephen, Derya Nüket Özer, and Elizabeth Bacon. ... İzmler: sanatı anlamak. Yapı-Endüstri Merkezi, 2006.Hollingsworth, Mary, Rengin Küçükerdoğan, and Banu Ergüder. Dünya sanat tarihi. İnkılap Kitabevi, 2009.
9) Dışavurumculuk ve reklamcılıkta kullanılan örnekler Bir sonraki ders için verilecek olan okuma - Little, Stephen, Derya Nüket Özer, and Elizabeth Bacon. ... İzmler: sanatı anlamak. Yapı-Endüstri Merkezi, 2006.Hollingsworth, Mary, Rengin Küçükerdoğan, and Banu Ergüder. Dünya sanat tarihi. İnkılap Kitabevi, 2009.
10) Kübizm ve reklamcılıkta kullanılan örnekler Bir sonraki ders için verilecek olan okuma - Little, Stephen, Derya Nüket Özer, and Elizabeth Bacon. ... İzmler: sanatı anlamak. Yapı-Endüstri Merkezi, 2006.Hollingsworth, Mary, Rengin Küçükerdoğan, and Banu Ergüder. Dünya sanat tarihi. İnkılap Kitabevi, 2009.
11) Gelecekçilik ve reklamcılıkta kullanılan örnekler Bir sonraki ders için verilecek olan okuma - Little, Stephen, Derya Nüket Özer, and Elizabeth Bacon. ... İzmler: sanatı anlamak. Yapı-Endüstri Merkezi, 2006.Hollingsworth, Mary, Rengin Küçükerdoğan, and Banu Ergüder. Dünya sanat tarihi. İnkılap Kitabevi, 2009.
12) Dadaizm ve reklamcılıkta kullanılan örnekler Bir sonraki ders için verilecek olan okuma- Ahu Antmen, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık.
13) Sürrealizm ve reklamcılıkta kullanılan örnekler Bir sonraki ders için verilecek olan okuma- Ahu Antmen, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık.
14) İzlenimcilik ve reklamcılıkta kullanılan örnekler Bir sonraki ders için verilecek olan okuma- Ahu Antmen, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık.
15) Minimalizm ve reklamcılıkta kullanılan örnekler Homework: assigned reading for next class session -Ahu Antmen, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık. Little, Stephen, Derya Nüket Özer, and Elizabeth Bacon. ... İzmler: sanatı anlamak. Yapı-Endüstri Merkezi, 2006.Hollingsworth, Mary, Rengin Küçükerdoğan, and Banu Ergüder. Dünya sanat tarihi. İnkılap Kitabevi, 2009.
16) FİNAL SINAVI Homework: assigned reading for next class session - Ahu Antmen, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık. Little, Stephen, Derya Nüket Özer, and Elizabeth Bacon. ... İzmler: sanatı anlamak. Yapı-Endüstri Merkezi, 2006.Hollingsworth, Mary, Rengin Küçükerdoğan, and Banu Ergüder. Dünya sanat tarihi. İnkılap Kitabevi, 2009.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Little, Stephen, Derya Nüket Özer, and Elizabeth Bacon. ... İzmler: sanatı anlamak. Yapı-Endüstri Merkezi, 2006.
Hollingsworth, Mary, Rengin Küçükerdoğan, and Banu Ergüder. Dünya sanat tarihi. İnkılap Kitabevi, 2009.

Diğer Kaynaklar: Ahu Antmen, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Rol oynama
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 16 3 48
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 50