GEOM497 Geomatik Mühendisliği Tasarımıİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM497
Ders İsmi: Geomatik Mühendisliği Tasarımı
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
0 2 1 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. HALİL ERKAYA
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KURT
Dr.Öğr.Üyesi OKTAY AKSU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: - Öğrenciye bağımsız proje tasarlama ve geliştirme yeteneğini kazandırmak.
Dersin İçeriği: Tasarıma Giriş, Tasarım Süreçleri, Başarılı Tasarım, Toplumsal ve Hukuksal Sınırlamalar, Bilgisayar Destekli Mühendislik, Kod ve Standartlar ile Uyumlu Tasarım, Tasarım Kontrolü ve Tasarımın Revizyonu, Çevre Uyumlu Tasarım Özellikleri, Grup Davranışları ve Araçları, Bilgi Toplama, Sürdürülebilirliği ve Çevreyi Tasarlama, Risk-Güvenirlik ve Güvenlik, Mühendislik Ekonomisi (Ekonomik Kara Vermek), Maliyet Analizi, Mühendislik Tasarımlarında Legal ve Etik Davranma Sorunları

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Araştırma yaparken takip edilmesi gereken kuralları öğrenmek
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Proje geliştirme yol ve yöntemlerini öğrenmek
2) Örnek bir uygulama ile proje geliştirme
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tasarıma Giriş, Tasarım Süreçleri, Başarılı Tasarım - Ders Notları (Prof.Dr.Orhan Behiç ALANKUŞ)
2) Toplumsal ve Hukuksal Sınırlamalar, Bilgisayar Destekli Mühendislik, - Ders Notları (Prof.Dr.Orhan Behiç Alankuş)
3) Kod ve Standartlar ile Uyumlu Tasarım, Tasarım Kontrolü ve Tasarımın Revizyonu, - Ders Notları (Prof.Dr.Orhan Behiç Alankuş)
4) Çevre Uyumlu Tasarım Özellikleri - Ders Notları (Prof.Dr.Orhan Behiç Aankuş)
5) Grup Davranışları ve Araçları - Ders Notları (Prof.Dr.Behiç Orhan Alankuş)
6) Bilgi Toplama - Ders Notları (Prof.Dr.Orhan Behiç Alankuş)
7) Sürdürülebilirliği ve Çevreyi Tasarlama Ders Notu (Prpf.Dr.Orhan Behiçe Alankuş)
8) Risk-Güvenirlik ve Güvenlik Ders Notu (Prof.Dr.Orhan Behiç Alankuş)
9) Risk, Güvenirlik ve Güvenlik Ders Notu (Prof.Dr.Orhan Behiç Alankuş)
10) Mühendislik Ekonomisi (Ekonomik Kara Vermek) Ders Notu (Prof.Dr.Orhan Behiç Alankuş)
11) Mühendislik Ekonomisi (Ekonomik Kara Vermek) Ders Notu (Prof.Dr.Orhan Behiç Alankuş)
12) Maliyet Analizi Ders Notu (Prof.Dr.Orhan Behiç Alankuş)
13) Maiyet Analizi Ders Notu (Prof.Dr.Orhan Behiç Alankuş)
14) Mühendislik Tasarımlarında Legal ve Etik Davranma Sorunlar Ders Notu (Prof.Dr.Orhan Behiç Alankuş)
15) Sınav Ders Notu (Prof.Dr.Orhan BEhiç Alankuş)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: - Ders Sunuları (Prof.Dr.Orhan ALANKUŞ)
Diğer Kaynaklar: - İnternet açık kaynakları.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 5
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 5
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. 5
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 5
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 5
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 5
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 5
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 5
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 5
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 5
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 5

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Rapor Yazma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Sunum 1 % 60
Final 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 80
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 20
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 2 30
Uygulama 2 15 30
Sunum / Seminer 1 3 3
Proje 1 30 30
Ödevler 2 2 4
Rapor Teslimi 1 8 8
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 107