HEM316 Sağlıkta İnovasyonİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HEM316
Ders İsmi: Sağlıkta İnovasyon
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM YAZICI
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM YAZICI
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Sağlık alanında inovasyonun önemi ve uygulama alanlarını öğrenmektir.
Dersin İçeriği: 1. Sağlıkta İnovasyona Giriş
2. İnovasyonla İlgili Kavramlar
3. İnovasyon ve Yayılma Süreci
4. İnovasyon Yönetimi
5. Türkiye’de Sağlık İnovasyonu
6. Girişimcilikte Motivasyon, Yaratıcılık ve İnovasyon
7. Yaratıcılık ve İnsan Faktörleri: Birey, Takım ve Liderlik
8. Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması
9. Girişimcilikte İş Fikirleri
10. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik
11. Yeni ürün geliştirme ve hizmet inovasyonu
12. Sağlık için yeni ürün geliştirme ve inovasyon süreci
13. Açık inovasyon ve Teknoloji transferi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Sağlıkta inovasyonu tartışabilme.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) İnovatif bir proje hazırlayabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sağlıkta İnovasyona Giriş 1. Trott, P. (2008) Innovation Management and New Product development , 4th ed. Harlow: Pearson Milson.
2) İnovasyonla İlgili Kavramlar 1. Trott, P. (2008) Innovation Management and New Product development , 4th ed. Harlow: Pearson Milson.
3) İnovasyon ve Yayılma Süreci Trott, P. (2008) Innovation Management and New Product development , 4th ed. Harlow: Pearson Milson.
4) İnovasyon Yönetimi Trott, P. (2008) Innovation Management and New Product development , 4th ed. Harlow: Pearson Milson.
5) Türkiye’de Sağlık İnovasyonu Trott, P. (2008) Innovation Management and New Product development , 4th ed. Harlow: Pearson Milson.
6) Girişimcilikte Motivasyon, Yaratıcılık ve İnovasyon Trott, P. (2008) Innovation Management and New Product development , 4th ed. Harlow: Pearson Milson.
7) Ara Sınav
8) Yaratıcılık ve İnsan Faktörleri: Birey, Takım ve Liderlik Trott, P. (2008) Innovation Management and New Product development , 4th ed. Harlow: Pearson Milson.
9) Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması Trott, P. (2008) Innovation Management and New Product development , 4th ed. Harlow: Pearson Milson.
10) Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Trott, P. (2008) Innovation Management and New Product development , 4th ed. Harlow: Pearson Milson.
11) Yeni ürün geliştirme ve hizmet inovasyonu Trott, P. (2008) Innovation Management and New Product development , 4th ed. Harlow: Pearson Milson.
12) Sağlık için yeni ürün geliştirme ve inovasyon süreci Trott, P. (2008) Innovation Management and New Product development , 4th ed. Harlow: Pearson Milson.
13) Açık inovasyon ve Teknoloji transferi Trott, P. (2008) Innovation Management and New Product development , 4th ed. Harlow: Pearson Milson.
14) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Trott, P. (2008) Innovation Management and New Product development , 4th ed. Harlow: Pearson Milson.

Diğer Kaynaklar: 1. The Strategy of Managing Innovation and Technology, Prentice Hall Tidd J, and Bessant J. (2009) Managing Innovaiton 4 th Edition.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 1 100 100
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 108