CE470 Energy Efficiency Applications in Buildingsİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CE470
Ders İsmi: Energy Efficiency Applications in Buildings
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. ECEM ŞENTÜRK BERKTAŞ
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. ÖZLEM VARDAR
Doç. Dr. ABDULLAH TOLGA ÖZER
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin sonunda öğrenciler,

Enerji verimliliğini, enerji tasarrufunu, binaların enerji tüketimini tanımlar ve Türkiye ve diğer ülkelerin verimlilik yönetmeliklerinin ve hedeflerinin farkındadır,
Şantiyelerde, malzeme seçiminde ve kullanımında enerji verimliliği uygulamalarının farkındadır,
Duvar sistemlerinde, ısı yalıtımı sistemlerinde, giydirme cephelerde, PVC/ahşap kapı ve pencere sistemlerinde enerji verimliliği uygulamalarını tanımlar,
HVAC sistemlerinde, aydınlatma ve otomasyon sistemlerinde enerji verimliliği uygulamalarını tanımlar,
Yapı kimyasallarının ve yeşil binaların enerji verimliliği uygulamalarını tanımlar,

hale gelir.
Dersin İçeriği: Binalarda enerji verimliliği uygulamalarına giriş. Enerji verimliliği, enerji tasarrufu, enerji tüketiminin tanımı. Türkiye ve diğer ülkelerin enerji verimliliği yönetmelikleri ve hedefleri hakkında bilgi. Şantiye uygulamaları, malzeme seçimi, geri dönüşüm, tekrar kullanma, kullanmadan kaçınma konseptleri. Duvar sistemlerinde enerji verimliliği uygulamaları. Isı yalıtımı sistemlerinde enerji verimliliği uygulamaları. Giydirme cephe sistemlerinde enerji verimliliği uygulamaları. PVC/ahşap kapı pencere sistemlerinde enerji verimliliği uygulamaları. Çatı sistemlerinde enerji verimliliği uygulamaları ve yeşil çatılar. Yapı kimyasallarında enerji verimliliği uygulamaları. HVAC sistemlerinde enerji verimliliği uygulamaları ve ısı pompaları. aydınlatma sistemlerinde enerji verimliliği uygulamaları ve otomasyon. Yeşil binalar ve sertifikasyonları hakkında bilgi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Enerji verimliliğini, enerji tasarrufunu, binaların enerji tüketimini tanımlar ve Türkiye ve diğer ülkelerin verimlilik yönetmeliklerinin ve hedeflerinin farkındadır.
2) Şantiyelerde, malzeme seçiminde ve kullanımında enerji verimliliği uygulamalarının farkındadır.
3) Duvar sistemlerinde, ısı yalıtımı sistemlerinde, giydirme cephelerde, PVC/ahşap kapı ve pencere sistemlerinde enerji verimliliği uygulamalarını tanımlar.
4) HVAC sistemlerinde, aydınlatma ve otomasyon sistemlerinde enerji verimliliği uygulamalarını tanımlar.
5) Yapı kimyasallarının ve yeşil binaların enerji verimliliği uygulamalarını tanımlar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Davetli Konuşmacının Binalarda Enerji Verimliliği Üzerine Sunumu
2) Davetli Konuşmacının Binalarda Enerji Verimliliği Üzerine Sunumu
3) Davetli Konuşmacının Binalarda Enerji Verimliliği Üzerine Sunumu
4) Davetli Konuşmacının Binalarda Enerji Verimliliği Üzerine Sunumu
5) Davetli Konuşmacının Binalarda Enerji Verimliliği Üzerine Sunumu
6) Davetli Konuşmacının Binalarda Enerji Verimliliği Üzerine Sunumu
7) Davetli Konuşmacının Binalarda Enerji Verimliliği Üzerine Sunumu
8) Davetli Konuşmacının Binalarda Enerji Verimliliği Üzerine Sunumu
9) VİZE
10) Davetli Konuşmacının Binalarda Enerji Verimliliği Üzerine Sunumu
11) Davetli Konuşmacının Binalarda Enerji Verimliliği Üzerine Sunumu
12) Davetli Konuşmacının Binalarda Enerji Verimliliği Üzerine Sunumu
13) Davetli Konuşmacının Binalarda Enerji Verimliliği Üzerine Sunumu
14) Davetli Konuşmacının Binalarda Enerji Verimliliği Üzerine Sunumu

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları sunumları yapan profesyonellerce sağlanmaktadır.
Diğer Kaynaklar: Başka kaynak önerilmemektedir.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 158