SIN192 Temel Fotoğrafçılık IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SIN192
Ders İsmi: Temel Fotoğrafçılık II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Belirsiz Personel
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. MURAT ÇETİNKAYA
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: - Öğrencinin, güz döneminde edindiği temel fotoğraf bilgileriyle ışığın amaca yönelik kullanımını özümsemesi, görsel anlatım ve tasarım ilkeleri doğrultusunda yapacağı uygulamalarla fotoğrafa estetik değer kazandırması,
- Verilen araştırma konuları ile alanında uzmanlaşmış fotoğraf sanatçılarını tanıması ve yapıtlarına ait görsel bellek geliştirmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği: Ders, temel fotoğraf bilgileri ile fotoğrafın görsel anlatım ilkelerini kavratmaya yönelik bilgileri içerir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) - Öğrencinin edindiği temel fotoğraf bilgilerini belirlediği amaca yönelik kullanmasını sağlamak ve fotoğraf çalışmalarına estetik değer katacak bilgi ve becerileri kazandırmak, - Alanlarında uzmanlaşmış yurtiçi ve yurtdışı fotoğraf sanatçılarının yapıtlarını inceleyerek fotoğraf bilinçlerini geliştirmek.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İlk derste, güz döneminde verilen temel fotoğraf bilgileri özetlenerek, görsel sunum eşliğinde öğrencilere aktarılacak ve yeni temel fotoğraf bilgilerinin aktarımına devam edilecektir. “Işığın Şiddeti”: Sert Işık - Yumuşak Işık Yoktur.
2) “Işığın Yönü”: - Doğrudan Işık – Dolaylı Işık - Temel Işıklandırma: Önden, Yandan, Arkadan, Tepeden, Alttan gelen ışık. Yoktur.
3) “Portre Fotoğrafı” Stüdyoda portre çekiminde kullanılan ışıklar: “Ana Işık” (Model Işık - Key Light), “Dolgu Işığı”, “Saç Işığı”, “Fon Işığı”, “Etki Işığı” (efekt ışık) nedir? Tanımlarının yapılması ve stüdyoda yapılacak uygulamalarda bu ışıkların etkilerinin canlı model üzerinde gözlemlenmesi. Yüz Konumları: Kamera önüne yerleştirilen modelin yüzünün kamera ile yaptığı açılar: “Tüm Yüz”, “¾ Yüz” ve “Profil Yüz” tanımlamaları. Yoktur.
4) “Tüm Yüz” / Uygulama-1 Modele gelen ışığın yanal konumlarına ve düşey açılarına göre, modelin üzerinde yarattığı etkilerin incelenmesi ve çekim uygulamaları. Yanal Konumlar: a) Merkez Işıklandırma (0), b) Merkez-Dışı Işıklandırma (20- 25), c) Çapraz Işıklandırma (45), d) Yan Işıklandırma (70), e) Yan-Arka Işıklandırma (115), f) Kenar Işıklandırma (135), g) Arka (Ters) Işıklandırma (180) Düşey Konumlar: a) Aşağıdan ışıklandırma (-35/-45), b) Düz Eğim (0), c) Düşük-Orta Eğim (20/30), d) Orta Eğim (40/45), e) Yüksek-Orta Eğim (60), f) Yüksek Eğim (75), g) Tepe Işıklandırması: 90) Yoktur.
5) Tüm Yüz” konumu için çekim uygulamaları devam edecektir. Yoktur.
6) “3 / 4 Yüz” ve “Profil Yüz” / Uygulama-2 - Yanal konumların, - Düşey açıların etkileri incelenerek çekimler yapılacaktır. Yoktur.
7) Saydam / Yarı Saydam nesneler için ışıklandırma / Uygulama-3 Stüdyoda yapılacak uygulamalarda, a) Ön-Merkez ışıklandırma, b) Alt Işıklandırma, c) Arka Işıklandırma d) Alt+Arka Işıklandırma, e) Üst Işıklandırma yapılarak nesnelerin görsel etkilerinin artırılması ve estetik bakış açısı kazandırılması amaçlanır. Yoktur.
8) Vize Sınavı Yoktur.
9) Fotoğrafta Kompozisyon: “Altın Oran”. “Fotoğrafta İlgi Noktası ve Belirginlik”. Görsel sunum ile konunun aktarılması ve ilgili örneklerin izlenmesi. Yoktur.
10) Fotoğrafın Görsel Anlatım Öğeleri: Doku, Kontrast. Görsel sunum ile konunun aktarılması ve ilgili örneklerin izlenmesi. Yoktur.
11) Fotoğrafın Görsel Anlatım Öğeleri: Derinlik / Perspektif, Oranlar. Görsel sunum ile konunun aktarılması ve ilgili örneklerin izlenmesi Yoktur.
12) Fotoğrafın Görsel Anlatım Öğeleri: Denge, Ritim, Armoni / Uyum. Görsel sunum ile konunun aktarılması ve ilgili örneklerin izlenmesi. Yoktur.
13) Fotoğrafın Görsel Anlatım Öğeleri: Hız ve Hareket İzlenimi, Bütünlük Görsel sunum ile konunun aktarılması ve ilgili örneklerin izlenmesi. Yoktur.
14) Final Sınavı Yoktur.
15) Final Sınavı Yoktur.
16) Final Sınavı Yoktur.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: “Fotoğrafın Temel Prensipleri” Prof.Dr.Özer Kanburoğlu, Say Yayınları, 2017
“Temel Fotoğrafçılık” Gazi Yüksel, Yüksel Yayınları,2010
Diğer Kaynaklar: “Fotoğrafın Temel Prensipleri” Prof.Dr.Özer Kanburoğlu, Say Yayınları, 2017
“Temel Fotoğrafçılık” Gazi Yüksel, Yüksel Yayınları,2010

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Akran Değerlendirmesi
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Proje Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 10 100
Uygulama 1 1 1
Sınıf Dışı Ders Çalışması 1 1 1
Ödevler 1 1 1
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 105