CE 201 Strenght of Materials -Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CE 201
Ders İsmi: Strenght of Materials -I
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMAD YOUSAF ANWAR
Dersi Veren(ler): Dr. BİLİNMİYOR BEKLER
Doç. Dr. ZAFER KÜTÜĞ
ÖZLEM VARDAR
Dr.Öğr.Üyesi ONUR GEDİK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Statik'in tanımı ve ilkeleri, düzlem kuvvetler, düzlemdeki mesnetler, makaslar, kablolar, sürtünme, kuvvetler. Malzemelerin mukavemeti ve ilkelerinin tanımı, stres, deformasyon ve gerinim, gerinim ilişkileri, mukavemet hipotezleri, çubuklarda ve diyagramlarda iç kuvvetler, normal kuvvet, basit kesme, dairesel kesitlerin burulması, atalet momenti, basit ve ssimetrik olmayan eğilmeler, kesme ile eğilme, elastik eğri, bileşik yüklemeler.
Dersin İçeriği: Statik tekrar ve giriş, Kesit tesirleri, Gerilme, Birim şekil değiştirme, Mekanik özellikler ve bünye bağıntıları, Normal kuvvet, Kesme Kuvveti, Burulma, Basit eğilme

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Uygulanan yükler altında yapısal elemanın kesit tesirlerinin elde edilmesi
2) Yapısal elemanın farklı doğrultularda gerilme ve şekil değiştirmelerinin belirlenmesi
3) Gerilme durumu verilmiş hacmin şekil deformasyonlarının elde edilmesi
4) Normal kuvvet veya kesme altında gerilme ve şekil değiştirmelerin hesabı
5) Burulma altında gerilme ve şekil değiştirmelerin hesabı
6) Eğilme momenti altında gerilme ve şekil değiştirmelerin hesabı
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) STATİK TEKRAR VE GİRİŞ
2) MUKAVEMET'IN DAYANDIĞI PRENSİPLER
3) KESİT TESİRLERİ
4) KESME YÖNTEMİ, ALAN YÖNTEMİ
5) GERİLME
6) TEK EKSENLİ VE DÜZLEM GERİLME
7) ŞEKİL DEĞİŞTİRME
8) DÖNÜŞÜMLER,MOHR DAİRESİ
9) ARASINAV
10) HOOKE KURALLARI
11) NORMAL KUVVET
12) KESME KUVVETI
13) BURULMA
14) BASİT EĞİLME

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Mehmet OMURTAG, MUKAVEMET CİLT 1, 4. Baskı, Birsen Yayınevi.

Mehmet OMURTAG, MUKAVEMET – ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLERİ, 5. Baskı, Birsen Yayınevi.

Hibbeler, R. C., Mechanics Of Materials , Pearson Prentice Hall, Pearson Education Inc., 2005. ISBN 0132209918

Beer F.P., Johnston E. R., DeWolf J.T. Mechanics of Materials, 4th Ed., McGraw-Hill Book Co. Inc., New York, 2003. ISBN-10: 0073529389

Diğer Kaynaklar: Mehmet OMURTAG, MUKAVEMET CİLT 1, 4. Baskı, Birsen Yayınevi.

Mehmet OMURTAG, MUKAVEMET – ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLERİ, 5. Baskı, Birsen Yayınevi.

Hibbeler, R. C., Mechanics Of Materials , Pearson Prentice Hall, Pearson Education Inc., 2005. ISBN 0132209918

Beer F.P., Johnston E. R., DeWolf J.T. Mechanics of Materials, 4th Ed., McGraw-Hill Book Co. Inc., New York, 2003. ISBN-10: 0073529389

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 5
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Ödev
Problem Çözme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 7 3 21
Uygulama 7 3 21
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 10 140
Ödevler 2 2 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 190