CENG106 Object Oriented Programming Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CENG106
Ders İsmi: Object Oriented Programming I
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 7
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu: CE111@MÜ - ALGORİTHMS AND PROGRAMMİNG I | CENG101 - Introduction of Algorithm and Programming
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. PINAR YILDIRIM
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi NİGAR TUĞBAGÜL ALTAN GÜLGÜN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu derste öğrencilere nesneye dayalı programlama ve Java dilinin temellerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: Java ile nesneye yönelik programlamaya giriş. Java dilinin temel özellikleri. Java’da sanal makine kavramı ve taşınabilirlik. Sınıflar ve nesneler. Erişim yöntemleri, statik değişken ve yöntemler, paket yapısı. Yöntemlerin aşırı yüklenmesi, istisnalar ve hata yönetimi. Sarmalama ve sınıf bileşimi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Java dilinin temellerini bilir
2) Java dilinde döngüler, koşullar ve fonksiyonlar kullanarak bir problemin çözümünü gerçekleştirebilir
3) Nesneye Dayalı programlama yetisini kazanır
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Java'ya Giriş Nesneye Dayalı Programlama Nedir? OOP ve yapısal programlama arasındaki farklar Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014
2) Java ile temel programlama yapıları • Java'da Karar Mekanizmaları • Java'da döngü mekanizmaları Sınıfta görülen örneklerle uygulama Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014
3) Sınıf nedir? Obje Nedir? Dinamik bellek yönetimi Sınıfta görülen örneklerle uygulama Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014
4) Dizi nedir? Diziler ne zaman kullanılır? Diziler nasıl kullanılır? Sınıfta görülen örneklerle uygulama Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014
5) . Sınıf kompozisyonu nedir? • Sınıflar nasıl oluşturulur? • Sınıf kompozisyonu ne zaman kullanılır? Sınıfta görülen örneklerle uygulama Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014
6) Kalıtım nedir Kalıtım nasıl uygulanır Kalıtım nezaman kullanılır Sınıfta görülen örneklerle uygulama Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014
7) Java'da kalıtım Değişken kalıtım Method kalıtım Sınıfta görülen örneklerle uygulama Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014
8) Soyut sınıf nedir Soyut sınıf nasıl kullanılır Soyut sınıf ne zaman kullanılır Sınıfta görülen örneklerle uygulama Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014
9) Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014
10) Çokbiçimlilik nedir Çokbiçimlilik nasıl kullanılır Çokbiçimlilik ne için kullanır Sınıfta görülen örneklerle uygulama Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014
11) Arayüzler nedir Arayüzler nezaman kullanılır Arayüzlerin dezavantajları nelerdir Sınıfta görülen örneklerle uygulama Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014
12) Java'da arayüz uygulaması Arayüz ve kalıtım Arayüzler ve statik değişkenler Sınıfta görülen örneklerle uygulama Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014
13) Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014
14) Java'da I/O(Giriş/Çıkış) Dosyaları okuma Dosyalara yazma Sınıfta görülen örneklerle uygulama Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014
15) Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Introduction to Java Programming, Daniel Liang, 10th Edition
Diğer Kaynaklar: Java: A Beginner's Guide, Herbert Schildt, 6th edition, 2014

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

1

1

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 4
4) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 2
5) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 5
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 3
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Ödevler 4 3 12
Ara Sınavlar 2 50 100
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 198