GEOM227 Geoistatistik Iİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GEOM227
Ders İsmi: Geoistatistik I
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. BİROL ALAS
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. BİROL ALAS
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: A. İstatistik temel kavramları öğrenmek
B. Kesikli ve sürekli dağılımları öğrenmek
C. Normal dağılımı mühendislik problemlerinde kullanmak
D. Tahminleme ve hipotez testleri konusunu öğrenmek
E. Hata kavramınıve parametre tahminini öğrenmek
F. Korelasyon ve regresyon analizi yapmak
G. Geomatik mühendisliğinde istatistiğin kullanımını öğrenmek
Dersin İçeriği: İstatistik temel kavramlarını, kesikli ve sürekli dağılımları, normal dağılım ve diğer örnekleme dağılımlarını, tahminleme ve hipotez testleri konusunu, hata kavramını, parametre tahminini, regresyon ve korelasyon analizini öğrenmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) İstatistik temel kavramlarını öğrenir.
2) Kesikli ve sürekli dağılımları öğrenir.
3) Normal dağılımı mühendislik problemlerinde kullanır.
4) Tahminleme ve hipotez testleri konusunu öğrenir.
5) Hata kavramını ve parametre tahminini öğrenir.
6) Korelasyon ve regresyon analizi yapar.
7) G. Geomatik mühendisliğinde istatistiğin kullanımını öğrenir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İstatistik temel kavramlar 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak) 2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)
2) Tanımlayıcı istatistik 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak) 2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)
3) Olasılık ve kesikli dağılımlar 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak) 2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)
4) Normal dağılım 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak) 2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)
5) Hatalar 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak) 2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)
6) Tahminleme 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak) 2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)
7) Hipotez testleri 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak) 2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)
8) Yarı yıl sınavı 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak) 2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)
9) Parametre tahmini 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak) 2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)
10) Geomatik mühendisliğinde istatistik kullanımı 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak) 2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)
11) Korelasyon analizi 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak) 2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)
12) Regresyon analizi 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak) 2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)
13) Mühendislik ölçmeklerinde istatistiğin kullanılması 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak) 2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)
14) Stokastik yöntemler ve taşınmaz değerlemesi 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak) 2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)
15) Final sınavı 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak) 2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak)
2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)
Diğer Kaynaklar: 1-Kadastronun tesisi ve yaşatılması (H. Koçak)
2-Gayrimenkul rehberi (Ş.Kızılot)

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 5
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 5
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. 5
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık. 5
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 5
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 5
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 5
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 5
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 5
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 5
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 5

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Ödev
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 15 3 45
Ödevler 1 10 10
Ara Sınavlar 1 40 40
Final 1 50 50
Toplam İş Yükü 145