CORE201 Pre-Intermediate Academic Written Englishİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: CORE201
Ders İsmi: Pre-Intermediate Academic Written English
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 4
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Yabancı Dil Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. ÖZLEM GÖKKURT
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. NESLİ YAĞMUR AVUTMAN
Öğr.Gör. CEM AKSİNER
Öğr.Gör. B.Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. VOLGA KURBANZADE
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin okuma ve yazma becerileriniA2 düzeyinde geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: This pre-intermediate course provides students with reading practice that allows them to expand their reading skills through exposure to historical, descriptive, and opinion compositions. Skills covered include finding the main idea and supporting details, recognizing comparisons, predicting before reading and identifying inferences. The writing portion covers skills like expressing opinions as well as making comparisons, writing compound sentences, describing processes, and developing questions for surveys.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) DERS TANITIMI
2) Okumadan önce tahmin etme · Basit cümleler yazma • Hedefler listesi yazma • Hedeflerinizi bir paragraf halinde yazma
3) · Metinde ana fikri bulma · Birleşik cümleler yazma • Bir yeniliği tanımlama • Açıklayıcı bir paragraf yazma
4) Genel Tekrar
5) · Destekleyici detayları belirleme · Cümleleri yazmak için bağlaçları kullanma · Kronolojik bir liste ve kronolojik bir paragraf yazma
6) Belirli bilgileri tarama · Basit mesajlar yazma · Resmi olmayan mesaj ve resmi e-posta yazma
7) Genel Tekrar
8) ARA SINAV
9) Karşılaştırmaları tanıma • Paragrafta karşılaştırma · Venn diyagramı oluşturma ve karşılaştırma paragrafı yazma
10) · Bir metnin ana amacını tahmin etmek · Fikir paragrafı yazma · Olgu ve görüşlerle bir tablo oluşturmak ve görüş paragrafı yazmak
11) Genel Tekrar
12) · Bir süreci tahmin etme · Bir süreci tanımlama · Süreçte ve süreç paragrafında adımlar yazma
13) · Okurken çıkarımlarda bulunmak · Anket için soru yazma · Kısa bir anket yazma ve bulguları bir paragrafta özetleme
14) Genel Tekrar
15) FİNAL HAFTASI
16) FİNAL HAFTASI
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma ve Dersin Tanıtımı Leap 1 Reading Writing
2) Okuma Parçası- 1 sayfa: 4-9 " Never too Late to Learn" Focus on Writing sayfa:9-10 Leap 1 Reading Writing
3) Okuma Parçası-1 sayfa:23-28 " Significant Positive Change" Focus on Writing sayfa:34 Leap 1 Reading Writing
4) Genel Tekrar Leap 1 Reading Writing
5) Okuma Parçası- 1 sayfa: 43-48 "A Women's Business" Focus on Writing sayfa:49 Leap 1 Reading Writing
6) Okuma Parçası-1 sayfa:.63-69"From Horses to E-mail" Focus on Writing sayfa:74 Leap 1 Reading Writing
7) Genel Tekrar Leap 1 Reading Writing
8) Ara Sınav
9) Okuma Parçası- 1 sayfa: 83-89 "Smaller, Faster, and Cheaper" Focus on Writing sayfa:94 Leap 1 Reading Writing
10) Okuma Parçası-1 sayfa:103-109 "Are You Shaped by Nature or Nurture?" Focus on Writing sayfa:120 Leap 1 Reading Writing
11) Genel Tekrar Leap 1 Reading Writing
12) Okuma Parçası-1 sayfa:123-129 "A Robot that You Can Swallow" Focus on Writing sayfa:133-134 Leap 1 Reading Writing
13) Okuma Parçası-1 sayfa:143-149 "Predicting the Future" Focus on Writing Sayfa:155-156 Leap 1 Reading Writing
14) Genel Tekrar Leap 1 Reading Writing
15) FİNAL HAFTASI Leap 1 Reading Writing
16) FİNAL HAFTASI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Leap-1 Pre-Intermediate Reading and Writing
Diğer Kaynaklar: Online materials and worksheets

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Ödev
Soru cevap/ Tartışma
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Ödev
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Yazma Ödev Dosyası 1 % 15
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 55
Ödevler 16 42
Ara Sınavlar 16 16
Final 15 15
Toplam İş Yükü 128