ACCA311 Introduction To Auditingİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ACCA311
Ders İsmi: Introduction To Auditing
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ALİNA TARAN
Dersi Veren(ler): GÖKTUĞ DUYAR
Öğr.Gör. B.Öğretim Elemanı
Dr.Öğr.Üyesi İREM BATIBAY TÜNAYDIN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: • Denetimlerin toplumdaki rolünü açıklayın.
• Denetimin temel kavramlarını açıklar.
• Denetimin aşamalarını açıklayın.
• ISA'yı takip ederek uygun denetim prosedürlerini uygulayın.
• Denetimle ilgili faaliyetler için gerekli olan eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek.
• Denetim piyasasını çevreleyen yasal ortamı açıklayın.
Dersin İçeriği: Denetimin tanımı ve türleri; uluslararası ve genel kabul görmüş denetim standartları; denetim sürecindeki risk; iç kontrol ve önemi; denetim sürecinde önemlilik; denetim planlaması; denetim örneklemesi; denetim kanıtları ve teknikleri; denetim çalışma kağıtları; denetim ve denetim raporlarının tamamlanması; denetim ve etik.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Denetimlerin toplumdaki rolünü açıklayın.
2) Denetimin temel kavramlarını açıklar.
3) Denetimin aşamalarını açıklayın.
4) ISA'yı takip ederek uygun denetim prosedürlerini uygulayın.
5) Denetimle ilgili faaliyetler için gerekli olan eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek.
6) Denetim piyasasını çevreleyen yasal ortamı açıklayın.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Uluslararası Denetime Genel Bakış -
2) Denetim Piyasası ve Muhasebe Profesyonelleri için Etik -
3) Müşteri Kabulü -
4) • Kuruluşu Anlamak, Risk Değerlendirmesi ve Önemlilik -
5) • İç Kontrol ve Kontrol Riski -
6) • Kontrol Riski, Denetim Planlaması ve Kontrollerin Testi -
7) Analitik prosedürler -
8) ARA SINAV -
9) • Maddi Doğruluk Testi ve Kanıt -
10) • Maddi Doğruluk Testi ve Kanıt -
11) • Denetimin Tamamlanması -
12) • Denetim Raporları ve İletişim -
13) • Denetim Raporları ve İletişim -
14) Proje Sunumları Dönemin gözden geçirilmesi -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Timothy Louwers and Penelope Bagley and Allen Blay and Jerry Strawser and Jay Thibodeau (2021), Auditing & Assurance Services, 8th Edition, McGraw-Hill
ISBN10: 126036920X, ISBN13: 9781260369205
Diğer Kaynaklar: Timothy Louwers and Penelope Bagley and Allen Blay and Jerry Strawser and Jay Thibodeau (2021), Auditing & Assurance Services, 8th Edition, McGraw-Hill
ISBN10: 126036920X, ISBN13: 9781260369205

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Bireysel Proje
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 15
Projeler 1 % 35
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 25
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 75
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 25
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Proje 1 30 30
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 172