ÇEV528 Çeviri Eleştirisine Yaklaşımlarİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Çeviribilim (YL) (Tezli)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Çeviribilim (YL) (Tezli)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ÇEV528
Ders İsmi: Çeviri Eleştirisine Yaklaşımlar
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili:
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu Ders
Dersin Seviyesi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. CEMAL DEMİRCİOĞLU
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. GÖKSENİN ABDAL
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Çeviribilime Giriş dersinde ele alınmış kuramsal yaklaşımlar ışığında çeviri eleştirisinin türleri, betimleyici ve çözümleyici bir yaklaşımla ele alınırk, çeviri eleştirisi uygulamaları yapılır.
Dersin İçeriği: Çeviri eleştirisine teorik ve metodolojik yaklaşımlar
Çevrilmiş metinler üzerinde eleştirel uygulamalar

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Öğrenci, çeviri eleştirisi için kullanılan çağdaş teorik ve metodolojik yaklaşımları bilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Öğrenci, çevrilmiş metinler üzerinde çağdaş yaklaşımları kullanarak eleştirel uygulamalar yapabilir.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1-3 hafta: Çeviri eleştirisi nedir? Çeviri eleştirisinde temel hareket noktaları?
2) 4-8 hafta: Kuramsal yaklaşım ve yöntemler: Dizgeci, betimleyici ve işlevsel kuramlar
3) 9-12 hafta: Çevrilmiş metinler üzerinde çeviri eleştirisi uygulamaları
4) 13 hafta: Sunumlar
5) 14 hafta: Ara Sınav

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: General Revision on the notion of translation criticism:

Maier, Carol (1998) “Reviewing and criticism” Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker (ed.), London and New York: Routledge, 205-210.

van den Broeck, Raymond (1985) “Second Thoughts on Translation Criticism: A Model of its Analytic Function” The Manipulation of Literature. Theo Hermans (ed.), London and Sydney: Croom Helm, 54-62.

Popoviç, Anthon (2004) “Çeviri Çözümlemesinde ‘Deyiş Kaydırma’ Kavramı” Çeviri Seçkisi 2 Çeviribilim Nedir? Çeviren Yurdanur Salman, Hazırlayan Mehmet Rifat, İstanbul: Dünya Yayınları, 133-140.

Toury, Gideon (2004) “Çeviri Normlarının Doğası ve Çevirideki Rolü” Çeviri Seçkisi 2: Çeviri(bilim) nedir? Başkasının Bakışı, Çeviren A.Eker, İstanbul: Dünya Yayınları, 233-254.

Toury, Gideon (1995) Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Hermans, Theo (1999) Translation in Systems. Descriptive and Systemic Approaches Explained. Manchester: St. Jerome.

Looking at categories and criteria for translation quality assessment:

Reiss, Katharina (2000) Translation Criticism – The Potentials and Limitations, Manchester: St. Jerome Publishing, 1-114.


Readings on translation criticism within a selected Turkish corpus:

Rifat, Mehmet (Haz), (2004) Çeviri Seçkisi 1 Çeviriyi Düşünenler, İstanbul: Dünya Yayınları.

Rifat, Mehmet (Haz) (2004) Çeviri Seçkisi 2 Çeviribilim Nedir? İstanbul: Dünya Yayınları.

Paker, Saliha (1988) “Çeviri Eleştirisinin Kuramla İlişkisi Üzerine Bazı Düşünceler”, Metis Çeviri, Akşit Göktürk’e Saygı, Sayı 4, 116-121.

Paker, Saliha (1983) “Çeviride ‘Yanlış/Doğru’ Sorunu ve Şiir Çevirisinin Değerlendirilmesi” Yazko Çeviri, Sayı 13, 131-139.

Paker, Saliha (1997) “Çeviride ‘Yanlış’ın Sorgulanması” Tömer Çeviri Dergisi, Çeviri Eğitiminde Edebiyat Dışı Metinlerin Çevirisinde Yanlışlar ve Kabul-Edilebilirlik Gramatiği Sempozyum Bildirileri, 23-26.

Bengi-Öner, Işın (1999) “Çeviri Eleştirisi Bağlamında Eleştirel Bilincin Oluşması ve Eleştiri, Üst-Eleştiri, Çeviribilim İlişkileri” Çeviri Bir Süreçtir Ya Çeviribilim?. Istanbul: Sel Yayıncılık, 111-135.

Bengi-Öner, Işın (1999) “[Öz-] Sorgulamalar: Hata Avcılığı 1: Yazın Çevirisiyle Neden Uğraşmalı? Nasıl Uğraşmalı” Çeviri Bir Süreçtir Ya Çeviribilim?. Istanbul: Sel Yayıncılık, 137-148.

Bengi-Öner, Işın (1999) “[Öz-] Sorgulamalar: Hata Avcılığı 2: Çevirmen, Eleştirmen, Kuramcı Üçgeninde Hata Nerede?” Çeviri Bir Süreçtir Ya Çeviribilim?. Istanbul: Sel Yayıncılık, 149-154.

Karantay, Suat (1987) “Çeviri Eleştirisi Sorunlar, İlkeler, Uygulamalar” Metis Çeviri, Sayı 1, 49-59?.

Karadağ, Ayşe Banu (1997) “Eleştirel Bir Bakışla Kuram Eleştiri İlişkisinin İrdelenmesi” Çeviri: Ekinler ve Zamanlar Kavşağı, Hasan Ali Yücel’i Anma Kitabı. Hasan Anamur (ed.), Istanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, 279-288.

Yücel, Faruk (2007) “Çeviri Eleştirisi Neyi Eleştirir?” U.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:8, Sayı:12, Bursa: Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 39-58.
Diğer Kaynaklar: General Revision on the notion of translation criticism:

Maier, Carol (1998) “Reviewing and criticism” Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker (ed.), London and New York: Routledge, 205-210.

van den Broeck, Raymond (1985) “Second Thoughts on Translation Criticism: A Model of its Analytic Function” The Manipulation of Literature. Theo Hermans (ed.), London and Sydney: Croom Helm, 54-62.

Popoviç, Anthon (2004) “Çeviri Çözümlemesinde ‘Deyiş Kaydırma’ Kavramı” Çeviri Seçkisi 2 Çeviribilim Nedir? Çeviren Yurdanur Salman, Hazırlayan Mehmet Rifat, İstanbul: Dünya Yayınları, 133-140.

Toury, Gideon (2004) “Çeviri Normlarının Doğası ve Çevirideki Rolü” Çeviri Seçkisi 2: Çeviri(bilim) nedir? Başkasının Bakışı, Çeviren A.Eker, İstanbul: Dünya Yayınları, 233-254.

Toury, Gideon (1995) Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Hermans, Theo (1999) Translation in Systems. Descriptive and Systemic Approaches Explained. Manchester: St. Jerome.

Looking at categories and criteria for translation quality assessment:

Reiss, Katharina (2000) Translation Criticism – The Potentials and Limitations, Manchester: St. Jerome Publishing, 1-114.


Readings on translation criticism within a selected Turkish corpus:

Rifat, Mehmet (Haz), (2004) Çeviri Seçkisi 1 Çeviriyi Düşünenler, İstanbul: Dünya Yayınları.

Rifat, Mehmet (Haz) (2004) Çeviri Seçkisi 2 Çeviribilim Nedir? İstanbul: Dünya Yayınları.

Paker, Saliha (1988) “Çeviri Eleştirisinin Kuramla İlişkisi Üzerine Bazı Düşünceler”, Metis Çeviri, Akşit Göktürk’e Saygı, Sayı 4, 116-121.

Paker, Saliha (1983) “Çeviride ‘Yanlış/Doğru’ Sorunu ve Şiir Çevirisinin Değerlendirilmesi” Yazko Çeviri, Sayı 13, 131-139.

Paker, Saliha (1997) “Çeviride ‘Yanlış’ın Sorgulanması” Tömer Çeviri Dergisi, Çeviri Eğitiminde Edebiyat Dışı Metinlerin Çevirisinde Yanlışlar ve Kabul-Edilebilirlik Gramatiği Sempozyum Bildirileri, 23-26.

Bengi-Öner, Işın (1999) “Çeviri Eleştirisi Bağlamında Eleştirel Bilincin Oluşması ve Eleştiri, Üst-Eleştiri, Çeviribilim İlişkileri” Çeviri Bir Süreçtir Ya Çeviribilim?. Istanbul: Sel Yayıncılık, 111-135.

Bengi-Öner, Işın (1999) “[Öz-] Sorgulamalar: Hata Avcılığı 1: Yazın Çevirisiyle Neden Uğraşmalı? Nasıl Uğraşmalı” Çeviri Bir Süreçtir Ya Çeviribilim?. Istanbul: Sel Yayıncılık, 137-148.

Bengi-Öner, Işın (1999) “[Öz-] Sorgulamalar: Hata Avcılığı 2: Çevirmen, Eleştirmen, Kuramcı Üçgeninde Hata Nerede?” Çeviri Bir Süreçtir Ya Çeviribilim?. Istanbul: Sel Yayıncılık, 149-154.

Karantay, Suat (1987) “Çeviri Eleştirisi Sorunlar, İlkeler, Uygulamalar” Metis Çeviri, Sayı 1, 49-59?.

Karadağ, Ayşe Banu (1997) “Eleştirel Bir Bakışla Kuram Eleştiri İlişkisinin İrdelenmesi” Çeviri: Ekinler ve Zamanlar Kavşağı, Hasan Ali Yücel’i Anma Kitabı. Hasan Anamur (ed.), Istanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, 279-288.

Yücel, Faruk (2007) “Çeviri Eleştirisi Neyi Eleştirir?” U.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:8, Sayı:12, Bursa: Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 39-58.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

Program Kazanımları
1) Mezunlar, çeviribilim alanının kuramsal-yöntemsel yaklaşımlarıyla çeviri olgularını analiz edebilir, yorumlayabilir ve üstbakışla değerlendirebilir, elde edilen verileri bağımsız bir bilimsel eserde sunabilir ve ilgili kaynakları kullanabilir.
2) Mezunlar, çeviribilim alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütebilir.
3) Mezunlar, dil çiftleri arasındaki çeviri uygulamalarında, programın sunduğu uzmanlık alan bilgilerini bütünleştirir, yorumlar ve kullanır.
4) Mezunlar, dil çiftleri arasında, iş yaşamında uzmanlık alanlarına ilişkin çeviri becerisini geliştirir, ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretebilir ve bunları uygulayabilir.
5) Mezunlar, programın sunduğu uzmanlık alanlarının gerektirdiği düzeylerde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
6) Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, iş yaşamındaki koşullara yönelik uygulama becerilerine sahiptir; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
7) Mezunlar, disiplin içi ve disiplinler arası proje tabanlı bireysel/kolektif çalışma yapabilir.
8) Mezunlar, çeviribilim alanında edindiği uzmanlık bilgilerini toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanabilir.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mezunlar, çeviribilim alanının kuramsal-yöntemsel yaklaşımlarıyla çeviri olgularını analiz edebilir, yorumlayabilir ve üstbakışla değerlendirebilir, elde edilen verileri bağımsız bir bilimsel eserde sunabilir ve ilgili kaynakları kullanabilir. 5
2) Mezunlar, çeviribilim alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütebilir. 5
3) Mezunlar, dil çiftleri arasındaki çeviri uygulamalarında, programın sunduğu uzmanlık alan bilgilerini bütünleştirir, yorumlar ve kullanır. 5
4) Mezunlar, dil çiftleri arasında, iş yaşamında uzmanlık alanlarına ilişkin çeviri becerisini geliştirir, ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretebilir ve bunları uygulayabilir. 5
5) Mezunlar, programın sunduğu uzmanlık alanlarının gerektirdiği düzeylerde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 5
6) Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, iş yaşamındaki koşullara yönelik uygulama becerilerine sahiptir; alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir. 5
7) Mezunlar, disiplin içi ve disiplinler arası proje tabanlı bireysel/kolektif çalışma yapabilir. 5
8) Mezunlar, çeviribilim alanında edindiği uzmanlık bilgilerini toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanabilir. 5

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 4 % 20
Ödev 1 % 20
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 80
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 20
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Sunum / Seminer 1 20 20
Ödevler 5 20 100
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 160