PSY366 Reading Skills in Psychology IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSY366
Ders İsmi: Reading Skills in Psychology II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MUAZZEZ IŞIL ESENDİR
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. MUAZZEZ IŞIL ESENDİR
Öğr.Gör. MELDA ENGİNSU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilerin araştırma , akademik yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Akademik dilde alıntı yapmak, alıntıyı kendi ifadelerine çevirmeyle özetleme dahil daha önce öğrendikleri temel araştırma ve yazma tekniklerini genişletme ve destekleme amacını da taşır.
Dersin İçeriği: Öğrencilere resmi raporun yapısıyla başlık ve alt başlıkların doğru kullanmı için rehberlik yapılır. Özellikle araştırma gerektiren çaışmalar için kaynak analizi yapabilme ve bilgiyi doğru bir şekilde yorumlama yetisi kazandırmaya çalışır. Yazı çalışmalarının yanısıra gerek sunumlarla gerek ders içindeki sözlü çalışmalarla konuşma becerilerini de geliştirmeyi hedefler. Dersin sonunda öğrencilerin yazı çalışmaları ve sözlü aktarımlarıyla araştırma yapabilmesi beklenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) APA yayım kılavuzunun standartlarını ve akademik etik illkeri anlama ve kullanma
2) Psikoloji terminolojisini anlama ve kullanma
3) Gelişmiş akademik okuma, yazma ve konuşma becerileri
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş. Akademik kelime testi Öğretim üyesi notları ve ilgili makaleler
2) APA stili yazımı I gözden geçirme Yazılı ödev: Psikolojide kuramsal yaklaşımlar (Alıntının metinde gösterilmesi) Öğretim üyesi notları ve ilgili makaleler
3) Tartışma: Bilişsel psikoloji – sınıf içi alıştırmalar. 2. Yazılı ödev: Araştırma raporu Öğretim üyesi notları ve ilgili makaleler
4) 3. Yazılı ödev: Davranışsal psikoloji – Boyun eğme (Alıntının metinde gösterilmesi) Öğretim üyesi notları ve ilgili makaleler
5) 4. Yazılı ödev: Klinik psikoloji – Fobiler 1. Sunum Öğretim üyesi notları ve ilgili makaleler
6) Tartışma: Gelişim psikolojisi – sınıf içi alıştırmalar. Genişletilmiş rapor için başlık seçimi Öğretim üyesi notları ve ilgili makaleler
7) Sunum Öğretim üyesi notları ve ilgili makaleler
8) Gelişim psikolojisi APA stili yazımı II gözden geçirme Öğretim üyesi notları ve ilgili makaleler
9) 5. Yazılı ödev: Sosyal psikoloji araştırma raporu Öğretim üyesi notları ve ilgili makaleler
10) 6. Yazılı ödev: Medyanın sosyal psikolojisi - 2. Sunum Genişletilmiş rapor kontrolü Öğretim üyesi notları ve ilgili makaleler
11) Pozitif Psikoloji APA stili yazımı III gözden geçirme Sunum için Taslak Öğretim üyesi notları ve ilgili makaleler
12) Sunum Öğretim üyesi notları ve ilgili makaleler
13) Psikolojide araştırma yöntemleri Genişletilmiş rapor taslağı Öğretim üyesi notları ve ilgili makaleler
14) Genişletilmiş rapor teslimi Öğretim üyesi notları ve ilgili makaleler
15) Dersin gözden geçirilmesi, çeşitli konularda tartışma Öğretim üyesi notları ve ilgili makaleler
16) Final Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Publication Manual of the American Psychological Association Publisher: American Psychological Association Washington, DC. 6th edition

Diğer Kaynaklar: Publication Manual of the American Psychological Association Publisher: American Psychological Association Washington, DC. 6th edition

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 6 % 30
Sunum 1 % 15
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 1 % 15
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 16 3 48
Sunum / Seminer 1 20 20
Ödevler 6 6 36
Rapor Teslimi 1 20 20
Final 1 48 48
Toplam İş Yükü 172