GIT252 Çağdaş Sanat Yorumları IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GIT252
Ders İsmi: Çağdaş Sanat Yorumları II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi DİLEK TİNA WİNCHESTER
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi EDA ÇEKİL KONRAT
Dr.Öğr.Üyesi DİLEK TİNA WİNCHESTER
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu derste çağdaş sanatın günümüzü anlattığı, çerçeveye aldığı, günün ruhunu gözlememize yardımcı olduğu fact'lerinden hareketle öğrenciye günümüz çağdaş sanat işleriyle katmanlı ilişkiler kurmayı geliştirecek zemini hazırlamak. Bu zemin İstanbul'da ulaşılabilir mevcut güncel sergilerden hareketle öğrenciye sadece teorik değil aynı zamanda kendi deneyimini de dersin içine katabileceği bir zemin haline getirilecek.
Aynı zamanda çağdaş sanata ilişkin kavramlar, olgular görülen ve tecrübe edilen işler aracılığıyla öğrenilecek ve tartışmaya açılacak.
Dersin İçeriği: Çağdaş sanata ilişkin terimler geçmiş yüzyıldan günümüze güncel sergiler eşliğinde işlenir. Böylelikle öğrenciler güncel sanat sergileri aracılığıyla çağdaş sanatın geçmişine ilişkin bilgi sahibi olur.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Çağdaş sanata ilişkin terimler geçmiş yüzyıldan günümüze güncel sergiler eşliğinde işlenir. Böylelikle öğrenciler güncel sanat sergileri aracılığıyla çağdaş sanatın geçmişine ilişkin bilgi sahibi olur.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İstanbul'daki mevcut sergilerden birini seçerek ders konusu ilan edilmesi. Miro sergisi aracılığıyla Miro'nun isleri üzerinden yakın sanat tarihine bir güzergah belirlenir. ...
2) 2Miro'nun isleri sürrealizmden günümüze Miro vakfının güncel sanat Miro ödülünü kazanan Mİro'nun izindeki genç sanatçıların işlerine dek analiz edilecek. ...
3) Miro'nun islerinin dönemleri tartışılır ve öğrenilirken yakın politik ve toplumsal tarihler üzerine makaleler okunacak. ...
4) Politik ve toplumsal olayların sanatı nasıl etkilediği ve belirlediği üzerine çalışılacak ...
5) Manifesto örnekleri geçtiğimiz yüzyıl başından çeşitli manifesto örnekleri okunup yazan sanatçıların üretimleriyle kıyaslanarak sanat üretimindeki dil ve manifestolarda kullandıkları dil kıyaslanacak ...
6) Manifestolar tartışmaya okunmaya ve sanatçıların üretimleri analiz edilmeye devam ...
7) Manifestolar tartışmaya okunmaya ve sanatçıların üretimleri analiz edilmeye devam ...
8) 1960 sonrasına genel bakış ...
9) 1960 oncesi ve sonrasını ayıran temel özellikleri arama ve bulma bunları dile getirme ...
10) 1960 sonrasına egemen olan malzemede, teknikte deneysellik, tuvali aşma onu sorgulama gibi arayışları öğrenme. ...
11) kavramsal sanat nedir ...
11) kavramsal sanat nedir ...
12) 1960 sonrası tükm eğilimlerin Miro'nun 1960 sonrası üretimini nasıl etkilediğine bakma bunları tespit etmek ...
13) Miro'nun heykelleri üzerinden 1960 öncesi ve sonrasi heykele bakmak ...
14) Heykele bakmaya devam. 1960 ve sonrasının 1960 öncesi heykelle farklılıkları ...
15) Miro sergisiyle ilgili bir metin yazmaya girişmek ...
16) Miro üzerine yazılmış metinleri değerlendirmek ...

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: ....
Diğer Kaynaklar: Miro sergi katalogu, Modern Sanat Michel Rago, 20. Yüzyıl Batı sanatında akımlar Ahu Antmen, 1913 Fırtınadan Önce Florian İllies, çeşitli dergi makaleleri Art in America,sanatatak.com,

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Grup Projesi
Raporlama
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 5 2 10
Uygulama 5 4 20
Arazi Çalışması 5 0 0
Sunum / Seminer 6 4 24
Ödevler 0 5 0
Ara Sınavlar 2 4 8
Juri 5 2 10
Final 2 1 2
Toplam İş Yükü 74