HEM207 Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığıİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HEM207
Ders İsmi: Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM ÇİFTÇİ
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM ÇİFTÇİ
Dr.Öğr.Üyesi CEREN AYCANOĞLU
Doç. Dr. KERİME DERYA BEYDAĞ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki üreme sağlığı sorunlarını, programlarını, hizmetlerini ve politikalarını incelemektir. Ders içeriği, aile planlaması, üreme sağlığı, doğurganlık ve gebelik sonuçlarını etkileyen sosyal, ekonomik, çevresel, davranışsal ve politik faktörleri vurgulamaktadır. Kursun üç odak noktası olacaktır: (1) üreme sağlığının iyileştirilmesi için müdahale ve programlar; (2) Üreme endekslerinin ölçülmesi ve yorumlanması (uluslar arası ve küresel); ve (3) üreme sağlığını etkileyen politikalar (küresel politikalar ve finansman üzerinde durularak).
Dersin İçeriği: • Küresel üreme sağlığına genel bakış: değerlendirme, güvence ve savunma
• Özel popülasyonlar (damgalama ve üreme sağlığı üzerindeki etkisi üzerinde odaklanarak) ve gözetim
• Çevreyle ilgili endişeler ve küresel üreme sağlığı
• Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, HIV / AIDS ve serviks kanseri: uluslararası önleme, kontrol ve tedavi çeşitleri
• Kürtaj (tıbbi ve cerrahi) ve istenmeyen gebelik
• Güvenli annelik ve yetişkin hastalığın fetal kökenleri
• Ergen doğurgan ve cinsel sağlık: sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili endeksler ve trendler
• Seminer sunumu

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Üreme sağlığı ve temel kavramlar hakkında temel bilgilere sahip olma.
2) Cinsel sağlık ve cinsellik kavramlarını bilir.
3) Kaliteli üreme hizmetini vermek için etkin konsültasyon yapabilir.
4) Güvenli cinsiyet, cinsel işlev ve bozukluklarla ilgili temel bilgileri edinin.
5) Üreme sağlığı alanındaki hemşirelik uygulamalarını açıklayınız.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Küresel üreme sağlığına genel bakış: değerlendirme, güvence ve savunma Öğretim görevlisi grup tartışmasına önderlik etti Soru cevap Beyin fırtınası
1) ARA SINAV
2) Özel popülasyonlar (damgalama ve üreme sağlığı üzerindeki etkisi üzerinde odaklanarak) ve gözetim
3) Çevreyle ilgili endişeler ve küresel üreme sağlığı
4) Aile planlamasına yaklaşımlarda uluslararası çeşitlilik
5) Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, HIV / AIDS ve serviks kanseri: uluslararası önleme, kontrol ve tedavi çeşitleri
6) Kürtaj (tıbbi ve cerrahi) ve istenmeyen gebelik
7) Güvenli annelik ve yetişkin hastalığın fetal kökenleri
8) Ergen doğurgan ve cinsel sağlık: sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili endeksler ve trendler
9) Kadınlarda ve erkeklerde cinsel işlev ve bozukluklar
11) SEMİNER SUNUMU
12) SEMİNER SUNUMU
13) SEMİNER SUNUMU
14) SEMİNER SUNUMU
15) FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Anderson, B. (2005). Reproductive Health: Women and Men's Shared Responsibility. Jones and Bartlett Publishers. ISBN: 0-7637-2888-x.
• Wingood, G.M., DiClemente, R.J (2002). Handbook of Women’s Sexual and Reproductive Health. ISBN: 978-1-4613-5196-2.

Diğer Kaynaklar: • Ezeh AC, Bongaarts J, Mberu B. Global population trends and policy options. Lancet 2012;380(9837):142–148.
• Hsu J, Berman P, Mills A. Reproductive health priorities: evidence from a resource tracking analysis of official development assistance in 2009 and 2010. Lancet 2013;381(9879):1772-1782.
• McCoy D, Chand S, Sridhar D. Global health funding: how much, where it comes from and where it goes. Health Policy and Planning 2009;24(6):407–17.
• McKee M, Stuckler D, Basu S. Where there is no health research: what can be done to fill the global gaps in health research? PLoS Medicine 2012;9(4):e1001209.
• Smith-Oka V. Unintended consequences: exploring the tensions between development programs and indigenous women in Mexico in the context of reproductive health. Social Science & Medicine 2009;68(11):2069–77.
• Stenson AL, Kapungu CT, Geller SE, Miller S. Navigating the challenges of global reproductive health research. Journal of Women’s Health 2010;19(11):2101–2107.
• Castillo-Salgado C. Trends and directions of global public health surveillance. Epidemiologic Reviews 2010;32(1):93–109.
• Connell R. Gender, health and theory: conceptualizing the issue, in local and world perspective. Social Science & Medicine 2012;74(11):1675–83.
• Blanc AK. 2001. The effect of power in sexual relationships on sexual and reproductive health:
• an examination of the evidence. Studies in Family Planning, Volume 32, Issue 3, pages 189-213, September 2001
• Dudgeon MR, Inhorn MC. Men's influences on women's reproductive health: medical anthropological perspectives. Social Science & Medicine, Volume 59, Issue 7, October 2004, Pages 1379-1395

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Grup çalışması ve ödevi

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Sunum / Seminer 1 24 24
Ara Sınavlar 1 48 48
Final 1 48 48
Toplam İş Yükü 120