ME201 Computer Aided Technical Drawingİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ME201
Ders İsmi: Computer Aided Technical Drawing
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. ECEM ŞENTÜRK BERKTAŞ
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. ÖZLEM VARDAR
Dr.Öğr.Üyesi GÜNSELİ GÖRÜR
Dr. BİLİNMİYOR BEKLER
Doç. Dr. SELİM DÜNDAR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bilgisayar Destekli 2-B çizim becerisi kazandırmak
2-B ve 3 -B çizimler üzerinde ölçülendirme becerisi kazandırmak.
Parçaların Katı modellerini yaratma becerisi kazandırmak
Verilen parçaları kullanarak tasarım yapma becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: Bilgisayar Destekli Teknik resme giriş.
Temel çizim fonksiyonları ve görünüşler.
3-B modellemenin temel kavramları
3-B parçadan görünüşlerin çizimi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Farklı proje tipleri kapsamında farklı yapı bilgisi tiplerini değerlendirir.
2) İmalat çizimlerini, detayları, iş akışını ve şartnameleri belli bir proje için geliştirir.
3) Bir yapı projesinin açıklanması adına farklı yapı bilgi tiplerini yorumlar.
4) İmalat profesyonellerinin işbirliği yaptığı yapı bilgisinin üretiminde yöntemlerini değerlendirir.
5) CAD/CAM sistemlerini kullanarak imalatın temel ilkelerinin tanımlanması.
6) CAM yazılımını bir bileşenin üretim simülasyonu için kullanır.
7) CAD/CAM sistemini kullanrak CNC tezgahında bileşenin boyutsal anlamda hassas bir şekilde tasarımı ve üretimi.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Mühendislik modeli yaratabilir
2) 2-B ve 3-B teknik resim ölçülendirebilir.
3) 3 boyutlu katı modelleme çizer
Alana Özgü Yetkinlik
1) Bilgisayar ortamında 2-B izdüşüm çizimleri çizebilir.
2) CAM sistemlerine transfere uygun 3-D model yaratabilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ölçülendirme Kuralları, 2-B ve 3-B ölçülendirme Kitap ve bilgisayar ile slayt gösterisi
1) Bilgisayar Destekli teknik Resim dersine giriş, Geometrik çizim: Kitaplar ve power point gösterimi
2) İzdüşüm çizimleri Kitap ve ders notları
3) Dik İzdüşüm çizimleri Kitap ve ders notları
4) İzometrik çizim, 2 boyutludan 3 boyutluya geçiş, Oblique Çizim çizim için gerekli malzemeler, kitap ve bilgisayarla hazırlanan sunum
5) kesit alma kitap ve bilgisayar ile ders notları sunumu
6) AutoCAD'e giriş temel komutlar ve AutoCAD ile İzdüşüm çizimleri Kitap ve AutoCAD Laboratuvarı
7) AutoCAD programı kullanarak İzometrik ve Oblique Çizim Bilgisayar Laboratuvarı
7) 1. Ara Sınav
9) AutoCAD programı kullanarak Görünüşlerde Kesit alma Bilgisayar laboratuvarı
10) 3-Boyutlu çizim Bilgisayar Laboratuvarı
11) 3-B çizim Bilgisayar Laboratuvarı
12) 2. Ara Sınav Bilgisayar Laboratuvarı
13) Tüm konuların kısaca tekrarı Bilgisayar Laboratuvarı
14) Final Sınavı -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1)Engineering Graphics with AutoCAD 2015, James D. Bethune
2)Technical Drawing Giesecke, Mitchell, Hill; Dygdon, Novak, eleven edition
3)Teknik Çizim Mustafa Bağcı
Diğer Kaynaklar: 1)Engineering Graphics with AutoCAD 2015, James D. Bethune
2)Technical Drawing Giesecke, Mitchell, Hill; Dygdon, Novak, eleven edition
3)Teknik Çizim Mustafa Bağcı

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

5

3

4

6

7

8

9

10

11

12

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 5
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 4 8 32
Uygulama 4 8 32
Derse Özgü Staj 2 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 4 8 32
Ödevler 4 8 32
Ara Sınavlar 2 4 8
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 138