PSI306 Bağımsız Çalışmaİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSI306
Ders İsmi: Bağımsız Çalışma
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 6
Öğretim Dili: TR-EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi NUMAN TURAN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. CENGİZ BEŞOĞUL
Prof. Dr. ARİF HALDUN SOYGÜR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin sonunda öğrenciler :

• bağımsız olarak psikoloji alanında bilimsel araştırma yapabilcek düzeye gelirler.
• bilimsel makale yazarak, sonuçları yorumlayarak tartışabilecek düzeye gelirler.
• insanı psikolojik ve sosyal yönleri ile anlama yaklaşımı sergilerler.
• eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme becerisine sahip olurlar.
• bu alanla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilirler.
Dersin İçeriği: Bu dersin amacı, öğrencilerin, bağımsız bir araştırma projesini uygulamaya geçirmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarıdır. Ders dâhilinde öğrenciler, araştırma sorusu hazırlama, ilgili literatürü tarama, araştırma önerisi sunma, veri toplama, toplanan veriyi analiz etme ve araştırmayı Amerikan Psikoloji Birliği standartlarına uygun olarak raporlamayı öğrenirler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, bağımsız olarak psikoloji alanında bilimsel araştırma yapabilecek düzeye gelirler.
2) Bu dersin sonunda öğrenciler, bilimsel makale yazarak, sonuçları yorumlayarak tartışabilecek düzeye gelirler.
3) Bu dersin sonunda öğrenciler, insanı psikolojik ve sosyal yönleri ile anlama yaklaşımı sergilerler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme becerisine sahip olurlar.
2) Bu dersin sonunda öğrenciler, bu alanla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilirler.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Giriş: Araştırma Desenleri Gelecek ders için gerekli olan okumaları tamamlama.
2) • Araştırma Sorusu Oluşturma ve Hipotezler Gerekli okumalar üzerinden tartışma Verilen okumaların analizinin yapılması
3) • Literatür Tarama Gerekli okumaları yapma
4) • Psikolojik Araştırmalarda Kritik Değerlendirme • Araştırma Önerilerinin Sunumu ve Değerlendirilmesi Gerekli okumaları tamamlama
5) • Örnekleme ve Veri Toplama Yöntemleri Gerekli okumaları tamamlama
6) • Projeler için Kullanılacak Ölçeklerin Değerlendirilmesi Gerekli okumaları tamamlama
7) • Projeler için Veri Toplama / Araştırmanın Raporlanmasında Giriş Gerekli okumaları tamamlama
8) Projeler için Veri Toplama / Araştırmanın Raporlanmasında Giriş Gerekli okumaları tamamlama
9) Projeler için Veri Toplama / Araştırmanın Raporlanmasında Metodoloji Gerekli okumaları tamamlama
10) Veri analizleri Gerekli okumaları tamamlama
11) Veri analizleri Gerekli okumaları tamamlama
12) Araştırmanın Raporlanmasında Sonuçlar ve Tartışma Gerekli okumaları tamamlama
13) Öğrencilerin Projelerinin Sunumu Projeleri hazırlama
14) Öğrencilerin Projelerinin Sunumu Projeleri hazırlama
15) Final Sınavı Sınava hazırlanma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Meltzoff, J. (1998). Critical Thinking about Research. Washington DC. : American Psychological Association.
• Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu (5. Baskı). Çev. Cenk Pamay. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
• Breakwell, G.M., Hammond, S., Fife-Schaw, C. & Smith, J.A. (Eds.)(2006). Research Methods in Psychology.(3rd ed.). Sage: London.
• Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.) London: Sage.
Diğer Kaynaklar: • Meltzoff, J. (1998). Critical Thinking about Research. Washington DC. : American Psychological Association.
• Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu (5. Baskı). Çev. Cenk Pamay. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
• Breakwell, G.M., Hammond, S., Fife-Schaw, C. & Smith, J.A. (Eds.)(2006). Research Methods in Psychology.(3rd ed.). Sage: London.
• Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.) London: Sage.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Grup Projesi
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 45
Sunum / Seminer 2 6
Proje 16 32
Ödevler 16 32
Ara Sınavlar 1 3
Final 1 3
Toplam İş Yükü 166